Меню

Середня освіта (Мова і література) – Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення освітніх програм
“Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))”,
“Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))”,
“Середня освіта (Мова і література (англійська, польська))”,
“Середня освіта (Мова і література (французька, англійська))”,
“Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Перелік компонент:

Вступ до германського мовознавства

Вступ до романського мовознавства

Вступ до мовознавства

Вступ до літературознавства

Ділова англійська мова

Ділова німецька мова

Ділова польська мова

Ділова французька мова

Загальне мовознавство

Іноземна мова і міжкультурна комунікація

Історія англійської мови

Історія німецької мови

Історія французької мови

Історія зарубіжної літератури

Комунікативна граматика англійської мови

Комунікативна граматика німецької мови

Комунікативна граматика польської мови

Комунікативна граматика французької мови

Країнознавство Великої Британії

Країнознавство Німеччини/Австрії

Країнознавство Франції

Латинська мова

Лексикологія англійської мови

Лексикологія німецької мови

Лексикологія французької мови

Література Великої Британії

Література Німеччини/Австрії

Література Франції

Основи наукових досліджень

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти

Основи соціолінгвістики

Основи теорії мовної комунікації

Порівняльна педагогіка

Практика усного і писемного мовлення (англійська)

Практика усного і писемного мовлення (німецька)

Практика усного і писемного мовлення (французька)

Практична граматика англійської мови

Практична граматика німецької мови

Практична граматика французької мови

Практична фонетика англійської мови

Практична фонетика німецької мови

Практична фонетика французької мови

Практичний курс англійської мови

Практичний курс німецької мови

Практичний курс польської мови

Практичний курс французької мови

Стилістика та інтерпретація тексту (англійська)

Стилістика та інтерпретація тексту (німецька)

Стилістика та інтерпретація тексту (французька)

Теоретична граматика англійської мови

Теоретична граматика німецької мови

Теоретична граматика французької мови

Теоретична фонетика англійської мови

Теоретична фонетика німецької мови

Теоретична фонетика французької мови

Теорія і практика педагогічної комунікації

Теорія і практика перекладу (англійська)

Теорія і практика перекладу (німецька)

Теорія і практика перекладу (французька)

Теорія літератури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Англійська мова за рівнями (А1 – В1)

Німецька мова за рівнями (А1 – В1)

Польська мова за рівнями (А1 – В1)

Французька мова за рівнями (А1 – В1)

Шкільний курс англійської мови та методика її навчання (основна ІМ)

Шкільний курс німецької мови та методика її навчання (основна ІМ)

Шкільний курс французької мови та методика її навчання (основна ІМ)

Шкільний курс англійської мови та методика її навчання (друга ІМ)

Шкільний курс німецької мови та методика її навчання (друга ІМ)

Шкільний курс французької мови та методика її навчання (друга ІМ)

Шкільний курс польської мови та методика її навчання

Епоха Просвітництва в німецькій літературі

Література американського постмодернізму

Сучасний світовий літературний процес

Історія української культури

Філософія

Етика і естетика