Меню

Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно)) – Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
“Філологія (Англійська, німецька мови та літератури
(переклад включно))”
другого (магістерського) рівня вищої освіти
Перелік компонент:

Галузевий переклад

Загальне мовознавство

Інформаційні технології у перекладі

Комп’ютерний переклад англійських текстів

Методика викладання іноземних мов та перекладу

Методологія лінгвістичних і перекладознавчих дисциплін

Основи художнього перекладу

Практикум з мовної комунікації (перша ІМ)

Практикум з мовної комунікації (друга ІМ)

Семантико-стилістичні проблеми перекладу

Техніка перекладу (перша ІМ)

Техніка перекладу (друга ІМ)

Техніка усного перекладу

Філософія освіти