Меню

Філологія (Англійська, німецька мови та літератури (переклад включно)) – Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
Філологія (Англійська, німецька мови та літератури
(переклад включно)) 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Перелік компонент:

Вступ до літературознавства

Вступ до мовознавства

Вступ до перекладознавства

Ділова німецька мова

Іноземна мова і міжкультурна комунікація

Історія англійської мови

Історія зарубіжної літератури

Історія перекладу

Контрастивна граматика української та англійської мов

Латинська мова

Лінгвокраїнознавство Великої Британії

Література американського постмодернізму

Література Великої Британії

Німецька мова за рівнями (А1, А2, В1, В2)    

Основи лексикографії

Основи наукових досліджень

Основи перекладацького скоропису

Основи редагування перекладу

Основи соціолінгвістики

Основи теорії мовної комунікації

Переклад в галузі інформаційних технологій

Переклад ділового мовлення

Переклад науково-технічної літератури

Порівняльна лексикологія української та англійської мов

Порівняльна стилістика української та англійської мов

Практика перекладу англійської мови

Практика усного і писемного мовлення (англійська)

Практична граматика англійської мови

Практичний курс німецької мови

Сучасна українська мова

Теорія літератури

Теорія перекладу

Українська література у світовому контексті

Історія української культури

Філософія

Етика і естетика

Українська мова (за професійним спрямуванням)