Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (Польська мова і література)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

1.1. Обовязкові компоненти предметної спеціальності «Середня освіта. Мова і література (Польська мова і література)»

 • Вступ до польської філології
 • Методика навчання польської мови
 • Методика навчання польської літератури
 • Практикум з польської мови
 • Історія польської літератури (Середньовіччя та Відродження)
 • Історія польської літератури (Бароко та Просвітництво)
 • Історія польської літератури (Романтизм)
 • Історія польської літератури (Позитивізм)
 • Історія польської літератури (Молода Польща)
 • Історія польської літератури (Міжвоєнне двадцятиліття)
 • Історія польської літератури (друга половина ХХ ст.)
 • Сучасна польська літературна мова (Фонетика. Фонологія)
 • Сучасна польська літературна мова (Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія)
 • Сучасна польська літературна мова (Словотвір)
 • Сучасна польська літературна мова (Морфологія)
 • Сучасна польська літературна мова (Синтаксис)

1.2. Обов’язкові компоненти предметної спеціальності

«Середня освіта. Мова і література (Англійська мова і література)»

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2.1. Вибіркові компоненти предметної спеціальності

«Середня освіта. Мова і література (Польська мова і література)»

 • Стилістика польської мови
 • Культура польської мови
 • Сучасна польська література
 • Сучасний польський літературний процес
 • Нові тенденції польського літературознавства
 • Фразеологія польської мови
 • Ділова польська мова
 • Інтерпретація польських літературних творів
 • Поетика польської літератури
 • Нові стратегії польської літературної інтерпретації
 • Лексикографія польської мови
 • Нові тенденції польського словотвору
 • Складні питання граматики польської мови
 • Польська мова за професійним спрямуванням
 • Польська літературна естетика
 • Сучасний світовий літературний процес
 • Постмодернізм у світовій літературі
 • Актуальні питання соціолінгвістики польської мови
 • Основи теорії польської літератури
 • Польська дитяча література
 • Країнознавство Польщі

2.2. Вибіркові компоненти предметної спеціальності

«Середня освіта. Мова і література (Англійська мова і література)»

 • Англійський літературний модернізм ХХ ст.
 • Комунікативна граматика англійської мови
 • Теоретичний курс англійської мови
 • Лексикологія англійської мови
 • Історія англійської мови
 • Теоретична граматика англійської мови
 • Країнознавство Великої Британії
 • Стилістика та інтерпретація англомовних текстів