Меню

Паночко Михайло Михайлович

Паночко Михайло Михайлович

Михайло Паночко – кандидат філологічних наук, доцент

2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток української юридичної термінології в Західній Україні (1772-1918 рр.)». Автор понад 26 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: українська суспільно-політична термінологія ХІХ-XXІ ст., історія українського мовознавства

Контактні засоби зв’язку:  panochkomm@dspu.edu.ua

 

Перелік публікацій:

Посібники з грифом університету:

 1. Паночко М.М., Яким М.Б. Діалектологія української мови. Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Посвіт, 2018. 208 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Паночко М.М. Кость Левицький як дослідник української правничої термінології (за матеріалами німецько-українських правничих словників) // Українознавчі студії №11–12. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. С. 254–260.
 2. Паночко М.М. Особливості словотвірної структури українських правничих термінів-іменників Західної України ХІХ – початку ХХ ст. Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2012. Вип. 1. С. 250–259.
 3. Паночко М.М. Лексичні особливості західноукраїнської юридичної термінології початку ХХ ст. Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. 2013. №3(98). С. 150–154.
 4. Паночко М. М. Словотвірна структура українських правничих термінів-іменників Галичини австрійського періоду. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. 38. С. 261 –266.
 5. Паночко М.М. Лексичні особливості української юридичної термінології ХХ ст. Одеський лінгвістичний вісник. Одеса, 2015. Вип. 5. С.112–116.
 6. Паночко М.М. Чужомовні запозичення як джерело збагачення українського правничого лексикону ХІХ ст. Лінгвістика. Збірник наукових праць. Старобільськ, ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. № 1 (34). С.70–81.
 7. Паночко М.М. Іван Франко та становлення української правничої термінології // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. Дрогобич, 2016. Вип. 38. С. 49–57.
 8. Паночко М.М. Українська суспільно-політична термінологія кінця ХІХ-початку ХХ ст.: лексикографічний аспект. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2017. Вип. 7. С. 133–137.
 1. Паночко М.М. Лексичні особливості української правничої термінології ХІХ ст. «Українознавчі студії». Випуск 20. Івано-Франківськ, 2019. С.71-81.
 2. Паночко М., Легка Л. Розвиток української лексикографії в 60-х роках ХХ ст. «Закарпатські філологічні студії» № 20/2021. Т.2. Ужгород, 2021. С. 7–12.
 3. Паночко М., Разумна А. Структурно-семантичні особливості політичної термінолексики І. Франка в дискурсі національного імперативу (на матеріалі праці І. Франка «Між своїми. Епізод із взаємин між галичанами й українцями 1897 р.»). Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія», Випуск 49. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 177–183.
 4. Паночко М. Розвиток української лексикографії в 70-х роках ХХ ст. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки» №4, 2021. Луцьк: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.22 – 28.

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Паночко М.М. Особливості словотвору українських суспільно-політичних термінів-іменників кінця ХІХ ст. Modern philology: relevant issues and prospects of research. Lublin, Republic of Poland, 2017. С. 18–22 .