Меню

Науково-дослідна лабораторія англомовних мовознавчих та літературознавчих студій

Адресавул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100
E-mail: angl.perekl@dspu.edu.ua

Керівник лабораторії: кандидат філологічних наук, старший викладач
Сливка Любов Зеновіївна

 

Науково-дослідна лабораторія “Англомовні мовознавчі та літературознавчі студії у контексті сучасної іншомовної освіти” створена при кафедрі германських мов і перекладознавства наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 341 від 21 вересня 2018 р.

Мета діяльності:

  • здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства шляхом опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і навчальний процес;
  • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з тематики кафедри;
  • виконання науково-дослідних робіт, скерованих на забезпечення навчального процесу в навчально-науковому інституті іноземних мов;
  • оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах;
  • пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні навчально-виховного процесу закладів вищої освіти;
  • забезпечення органічного поєднання навчального, методичного та наукового процесу.