Меню

Набитович Ігор Йосипович

НАБИТОВИЧ Ігор Йосипович – доктор філологічних наук, професор. 2009 року захистив докторську дисертацію на тему “Категорія sacrum y художній прозі ХХ-ХХІ століть”. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історична проза української еміграції ХХ століття

Контактні засоби зв’язку: Nabytovych@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 • Набитович І.Й. Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська. – Київ: Дух і Літера, 2018. – 560 с.
 • Набитович І.Й. Поезія Михайла Драй-Хмари: Weltschmerz буття. – Кам’янець-Подiльський, 2019. – 76 c.
 • Набитович І.Й. Художня симфонія кайросу: роман Миколи Лазорського “Гетьман Кирило Розумовський” // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упорядник, науковий редактор Н. Левченко. Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020. C. 480-496.
 • Набитович І.Й. Протиставлення культурно-ментальних патернів України та Росії у романі Миколи Лазорського “Гетьман Кирило Розумовський” // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упорядник, науковий редактор Н. Левченко. Київ–Люблін–Харків: Майдан, 2020. C. 497-514.
 • Nabytovych I. Mythological-ritual structure and animal epos as an architectonical key to Franko’s historical novel “Zakhar Berkut”: premonition of the modernistic sacred. Philological sciences: modern scholarly discussions: collective monograph / H. I. Bokshan, N. I. Ilinska, O. V. Keba, I. V. Kuznetsov, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 79-99.
 • Nabytovych Modern Belarusian and Ukrainian literatures: ‘small’, ‘incomplete’ or fractal structures of the ‘big’ European literatures. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 183-196.
 • Набитович І. Gloria et sacrum. Історична проза української еміґрації. Lublin, 2022. 230 c.

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Набитович І.Й. Історична проза як предтеча проєкту “історії повсякденности” та “історії ментальностей”: література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 60, Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – С.192-199.
 • Набитович І.Й. Теологічний роман як жанровий різновид (“Щоденник сільського кюре” Жоржа Бернаноса та “Спокутник і ключі землі” Василя Барки) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації: Науковий збірник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ: Логос, 2014. – C. 212-226.
 • Набитович І. Й. Postmodernizm w krajobrazie literatury ukraińskiej lat 1990 – począku 2000 // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2015. – № 5 (338). – 16-22.
 • Набитович І.Й. Творчість Тараса Шевченка в літературознавчій спадщині Юрія Бойка (Блохина) // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 428-438.
 • Набитович І.Й. Бруно Шульц versus Альберт Айнштайн: концепт безсмертя у “Санаторії під клепсидрою” як проєкція теорії відносности // Вісник Львівського університету. – Серія: Іноземні мови. – Львів, 2016. – Вип. 24. Ч. 1. – С. 207-215.
 • Набитович І.Й. Інтердисциплінарні стратеґії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка) // Sultanìvs’kì čitannâ / Султанівські читання / Sultanivski Chytannia: [Book of Articles] / Head of the editorial board: І. Kozlyk. – Ivano-Frankivsk: Symphoniya forte, 2016. – Issue V. – C. 61-72.
 • Набитович І.Й. Націєсофська парадиґма роману Юліяна Радзикевича “Полум’я” // Літературознавчі зошити Львівського університету. – 2016. – Вип. 4. – C. 112-124.
 • Набитович І.Й. Літературознавчі концепції Дарії Віконської // Іван Огієнко і cучасна наука та освіта: науковий збірник Кам’янець-Подільського національного університету. Кам’янець-Подільськ, 2016. – Вип. 13. – C. 182-190.
 • Набитович І.Й. Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського “Степова квітка” // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. – 2016. – № 4. – C. 82-92.
 • Набитович І.Й. Sacrum (сакральне) / profanum (профанне) versus святе (священне) / світське: концептуальна парадиґма семантики в літературознавчих та культурологічних дослідженнях // Науковий вісник Чернівецького університету: Романо-слов’янський дискурс. – Випуск 769. – Чернівці: Родовід, 2016. – С. 22-27.
 • Набитович І.Й. “Азбучна” та правописна війни в Галичині у ХІХ ст.: історико-політичні аспекти” // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету. – Серія: Філологія. – Дрогобич, 2016. – Вип. – С. 12-27.
 • Набитович І.Й. Іван Франко – біограф польсько-українського письменника Івана / Яна Федоровича // Київські полоністичні студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Том ХХІХ: Іван Франко і польська культура. – Київ, 2017. – С. 330-346.
 • Набитович І.Й. Мікроісторії як фрактальне ядро історіософських ідей у романі Миколи Лазорського “Степова квітка” // Філологічні діалоги. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – С. 129-139.
 • Набитович І.Й. У пошуках державної бронзи: націософська парадиґма збірки есеїв “За силу й перемогу” Дарії Віконської // Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. 2017. – № 10. – C. 77-84.
 • Набитович І.Й. “Від болю серце скорчилось…”: Михайло Драй-Хмара у творчому дискурсі Григорія Костюка. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 46. С. 34-41.
 • Набитович І.Й. Ведута Венеції, Риму та Неаполя у прозі Дарії Віконської. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. Вип. 23. С. 228-233.
 • Набитович І.Й. Музичний дискурс творчости Дарії Віконської. Літературний процес: Методологія. Імена. Тенденції. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. 2018. № 12. C. 54-60.
 • Набитович І.Й. Ведута Парижа та французький імпресіонізм у літературному доробку Дарії Віконської. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія філологічна, Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХVI. C. 193-201.
 • Набитович І.Й. Психологія творчости: мистецький досвід Дарії Віконської. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 47. C. 34-41.
 • Набитович І.Й. Народження українського джойсознавства: контексти досліджень “Уліссеса” Дарією Віконською. Закарпатські філологічні студії. 2018. Вип. Т. 2. С. 97-102.
 • Набитович І.Й. Сакралізація профанного у романі Олеся Гончара “Прапороносці”. Рідний край. 2018. № 1 (38). C. 113-117.
 • Набитович І.Й. Біблійні теми в історичній прозі української еміґрації. Київські полоністичні студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Ред. Р. Радишевський. Київ, 2019. Т. ХХХV. С. 241-243.
 • Набитович І.Й. Євген Маланюк і Дарія Віконська. Мистецька трансформація історії княжого роду Федоровичів у поемі “Побачення”. Cлово і час. 2019. № 6. С. 46-55.
 • Набитович І. Пам’ять, історична проза та формування національної ідентичності. Cлово і час. № 4. С. 45-57.

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Набитович І.Й. Історична проза української еміґрації // Metamorfozy we współczesnej literaturze ukraińskiej. Warszawa 2014. – Tom IV: W kręgu języka, literatury i kultury. – S. 83-114.
 • Набитович І.Й. Плітки, поголоски, пересуди та перекази XVIII cт. як елемент історії повсякденности: образи українських гетьманів у романі Саломеї Пільштин-Русєцької “Авантуры майго жыцця” // Studia Białorutenistyczne / Red. R. Radzik, M. Sajewicz – Lublin, 2015. – Nr 9. – S. 135-147.
 • Набитович І.Й. Художнє конструювання національної ідентичності в історичній прозі української еміґрації // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht / Hrsg. von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – Bd. VI. – München: Ludwig-Maximilians-Universität, 2016. – S. 613-623.
 • Набитович І.Й. Umjetnički svijet Marije Matios // Bukovina. – Zagreb: Knjižnica Ucrainiana Croatic, 2017. – Kn. 15. – S. 253-264.
 • Набитович І.Й. Eseistyka Dariji Wikonskiej w kontekście artystycznych i politycznych idei dwudziestolecia międzywojennego // Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Śriodkowej wobec problemów literackich, społecynych i politycznych lat 1914–1945. – Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2017. – S. 157-172.
 • Набитович І.Й. Рукопис „щасливого білоруського шляхтича” XVII–XVIII ст. із колекції Івана Франка. Studia Białorutenistyczne / Red. M. Sajewicz, S. Kowalow. Lublin, 2018. Nr. 12. S. 69-82.
 • Набитович І.Й. Нова українська література та ретроспективний винахід національного одягу як конструкти національної свідомості українців Галичини другої половини ХІХ століття. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Hrsg. von O. Novikova und U. Schweier. München: Verlag “readbox unipress”, 2019. Bd. 20 S. 470-480.
 • Набитович І.Й. Іван Труш та Олена Кульчицька у творчому просторі Дарії Віконської. Х. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht“. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Hrsg. von O. Novikova und U. Schweier. München: Verlag “readbox unipress”, 2020. Bd. 20 S. 609-618.
 • Набитович І.Й. Письменник між sacrum та profanum. Релігійні домінанти світогляду Дарії Віконської. Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL. C. 263-272.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 • Набитович І.Й. Українські проєкції мотивів єгипетської та вавилонської неволі у драмах Лесі Українки. Roczniki Humanistyczne KUL. Seria Słowianoznawstwo. Lublin, 2018. T. 66, z. 7. S. 33–53.
 • Набитович І.Й. Родовід Дарії Віконської. Studia polsko-ukraińskie. Red. V. Sobol. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018. Nr. S. 141-160.
 • Набитович І.Й. Епістолярій Дарії Віконської як люстро творчої екзистенції // Studia polsko-ukraińskie / Red. V. Sobol, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2020. Nr. S. 141-160.
 • Nabytovyč I. U potrazi za izgubljenom prošlošću: od “obiteljske sage” Oksane Zabužko Muzej zabačenih tajni do “panoramskog romana” Marije Matios Bukova zemlja i “romana rijeke” Vasylja Mahna Vječni kalendar. Književna smotra. Zagreb, 2021. № 202 (4). S. 55-62.