Меню

Меньок Віра Володимирівна

Меньок Віра Володимирівна – кандидатка філологічних наук, доцента.

Дисертаційне дослідження з теорії літератури на тему «Жанрово-стильова своєрідність поеми в літературі ХХ століття», захистила 1994 року. Теоретикиня літератури, полоністка, шульцознавиця, перекладачка. Керівниця Полоністичного науково-інформаційного центру Дрогобицького університету, ініціаторка й директорка Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі (2004–2022). Членкиня редакційних рад польських наукових часописів «Schulz/Forum», «Tekstualia», «Konteksty». Членкиня польської Спілки авторів ZAiKS. Тричі стипендіатка програми «Gaude Polonia» Міністра Культури та Національної Спадщини РП (2006, 2008, 2012). Лауреатка почесних нагород: відзнака Капітули львівського незалежного часопису «Ї» (2009), нагорода «Заслужена для польської культури» Міністра Культури та Національної Спадщини РП (2012), нагорода «Карпатська Європа спільних цінностей» (2020), медаль Педагогічного Університету ім. Комісії Національної Освіти у Кракові (2022). Авторка близько 140 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: теорія інтерпретації та герменевтика літературного тексту, антропологія літератури, поновочасна теорія культури, шульцознавство, сучасна польська література, польська методологія літературознавчих досліджень, літературна транслятологія та трансляторика, метамодерністська літературна компаративістика.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=zGOPLkcAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-2573-3078

Scopus-Author ID: 57211508456

 

Перелік основних публікацій

(за період 2012–2022 років)

Публікації у міжнародних наукометричних базах даних Scopus

 

 1. Wiera Meniok. Zmierzch u Schulza i jego (Schulza) cień u Żadana // „Konteksty” („Planeta Schulz”), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 295–302.
 2. Wiera Meniok. Bruno „nieocalony” w czasoprzestrzeni ukraińskiej // „Konteksty” („Planeta Schulz”), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 431–437.
 3. Wiera Meniok. „Bezimienna i kosmiczna” mapa Drohobycza według Brunona Schulza. Itinerarium // „Konteksty” („Planeta Schulz”), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 474–477.
 4. Wiera Meniok. Wiosenne mgły Drohobycza. Alfredowi Schreyerowi na pożegnanie // „Konteksty” („Planeta Schulz”), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 209–211.
 5. Wiera Meniok. Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu. Kilka uwag o genealogii miejsca // „Konteksty” („Planeta Schulz”), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 417–419.
 6. Wiera Meniok. Kilka krótkich opowieści o dziewiątym – „pandemicznym” – Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu // „Konteksty”, nr 4 (335), 2021. – S. 3–14.
 7. Wiera Meniok. Nie samym światłem żyje Schulz u Żadana // „Konteksty”, nr 4 (335), 2021. – S. 20–21.
 8. Wiera Meniok. Wiosna, której jeszcze [wciąż] nie było…, a jutro Druga Jesień // „Konteksty”, nr 1–2 (336–337), 2022. – S. 126–132.
 9. Wiera Meniok. „Świat nigdy nie będzie taki, jak przedtem”. Zobowiązanie etyczne wobec Innego w tekstach Serhija Żadana // „Konteksty”, nr 1–2 (336–337), 2022. – S. 218–224.
 10. Wiera Meniok. Artyści walczą // „Konteksty”, nr 1–2 (336–337), 2022. – S. 261–268.
 11. Wiera Meniok. Akustyka wojny w wielkanocnych echach drohobyckich // „Konteksty”, nr 1–2 (336–337), 2022. – S. 269–272.

 

Публікації у виданнях країн ОЕСР, зарубіжних виданнях, міжнародних наукометричних базах даних

 

 1. Wiera Meniok. Entretien polyphonique sur l’érotisme et la sexualité dans les literatures slaves // Slavica bruxellensia. – № 9. – 2013. – С. 1–11 (французькою мовою).
 2. Wiera Meniok. „Zmierzch będzie zapadał”, albo Historia Bianki // Schulz/Forum 2. – Gdańsk, 2013. – Fundacja Terytoria Książki. – S. 97–102.
 3. Wiera Meniok. Przypadek hermeneutyki fenomenologicznej Brunona Schulza // Schulz/Forum 3. – Gdańsk, 2013. – Fundacja Terytoria Książki. – S. 21–34.
 4. Wiera Meniok. Bruno Schulz jako człowiek i pisarz Pogranicza: biografia, dzieło, losy pośmiertne // Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2015. – S. 213–225.
 5. Wiera Meniok. Ile Schulza w Drohobyczu // Czasopismo internetowe „Kultura Enter” (Lublin): http://kulturaenter.pl/article/ile-schulza-w-drohobyczu/
 6. Віра Меньок. Бруно Шульц і дилеми багатокультурності: ретроспекції та перспективи інтерпретацій // Értékek és kihívások. – A 2015. március 26-28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet – Közép ­– Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. – II. kötet. – Történelem – és társadalomtudományok, oktatásmódszertan, irodalomtudomány. – Autdor-Shark, Ungvaír, 2016. – С. 316–323.
 7. Wiera Meniok. Drogi do Schulza w jego rodzinnym Drohobyczu zawsze są otwarte // O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej / red. Jacek Kurczewski, Dariusz Wojakowski, Leonid Tymoszenko. – Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów, 2016. – S. 207–226.
 8. Wiera Meniok. Budowanie ukraińskiej recepcji Brunona Schulza jako narzędzie edukacji kulturowej // Na pograniczach. W kręgu historii, sztuki i mediów / red. Anna Chudzik, Robert Lipelt. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2016. – S. 221–235.
 9. Wiera Meniok. Bruno Schulz a współczesne zmiany społeczno-kulturowe Drohobycza: filozofia dialogu czy „wymyślanie wrogów”? // Na pograniczach. Dylematy społeczno-ekonomiczne pogranicza. – Tom VII serii „Na Pograniczach Kultur i Narodów” / red. Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2017. – S. 111–122.
 10. Vira Meňoková. Osvícení Schulzem // PLAV: Měsíčník pro světovou literaturu. – Nr 9. – 2017. – S. 4–8 (чеською мовою).
 11. Вера Меньок. „Няма нищо невъзможно за жадуващата душа”: интриги и митове в литературната интерпретация на биографията на Бруно Шулц // „Литературен Вестник”. – 22–28.11.2017 – С. 24–25 (болгарською мовою).
 12. Вера Меньок. Пристъвието на Бруно Шулц в съвременния Дрохобич // „Литературен Вестник”. – 22–28.11.2017 – С. 25 (болгарською мовою).
 13. Wiera Meniok. Bruno Schulz: pograniczność dzieła i losów // Dialog dwóch kultur. – Rocznik XII, Zeszyt 1. – Warszawa 2018. – S. 243–253.
 14. Wiera Meniok. Oiseaux exotiques / oiseaux dégradés chez Bruno Schulz et Yuri Andrukhovych: le discours du texte de plaisir // Bruno Schulz entre modernisme et modernité / la direction de Malgorzata Smorąg-Goldberg et Marek Tomaszewski. – Paris: Éditions L’improviste, 2018. – S. 147–162 (французькою мовою).
 15. Wiera Meniok. Egzotyczne / zdegradowane ptaki u Brunona Schulza i Jurija Andruchowycza: dyskurs tekstu-przyjemności // Przed i po. Bruno Schulz / pod redakcją Józefa Olejniczaka. – Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2018. – S. 275–295.
 16. Wiera Meniok. Bruno Schulz i dylematy wielokulturowości: retrospekcje i perspektywy interpretacji // Na pograniczach. Z odległej i bliskiej przeszłości. Studia o stosunkach kulturowych. – Tom XII serii „Na Pograniczach Kultur i Narodów” / red. Robert Lipelt. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2019. – S. 11–22.
 17. Wiera Meniok. „Wojna przesuwa środek ciężkości tekstu”: zobowiązanie etyczne wobec Innego w tekstach Serhija Żadana // Na pograniczach. Z odległej i bliskiej przeszłości. Studia o stosunkach kulturowych. – Tom XII serii „Na Pograniczach Kultur i Narodów” / red. Robert Lipelt. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2019. – S. 23–42.
 18. Wiera Meniok. Dokąd uciec? Myśl niemożliwa i absurdalna… // „Schulz / Forum”, nr 14, 2019. – S. 112–120.
 19. Vira Meňok. Soumrak u Schulze a Schulzův stín u Žadana // „Proudy” (Středoevropský časopis pro vědu a literaturu). – № 2, 2020: https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2020/2/menok_soumrak_u_schulze.php#articleBegin (чеською мовою).
 20. Wiera Meniok. Bruno Schulz – ukryty i jawny – w tekstach Jurija Andruchowycza (na przykładzie projektu poetyckiego „Cynamon”) // „Tekstualia”, nr 3(62), 2020. – S. 123–139.
 21. Wiera Meniok. „Nie stanie się nic więcej. Już wszystko się stało…”. „Toast” dla Juliusza Słowackiego w „Srebrnym i czarnym” Jana Lechonia // Dialog dwóch kultur. – Rocznik XIV, Zeszyt 1. – Warszawa 2020. – C. 135–142.
 22. Wiera Meniok. Ograniczenia totalitaryzmu a epifania tworzenia: „profil wszechobecny i nieunikniony” Franciszka Józefa I i „urojenia duszy” w opowiadaniu Brunona Schulza „Wiosna” // Na pograniczach. Historia i dziedzictwo kulturowe. – Tom XVI. – Seria naukowa „Na Pograniczach Kultur i Narodów” / red. Robert Lipelt. – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2021. – S. 111–127.
 23. Wiera Meniok. Akustyka wojny w wielkanocnych echach drohobyckich // „Pamiętnik Literacki”, tom LXIII, czerwiec 2022. – Londyn: Związek Polskich Pisarzy na Obczyźnie, 2022. – S. 11–18.
 24. Wiera Meniok. Proroctwo ucieleśnione. „Noc Helvera” Ingmara Villqista w interpretacji Teatru w Drohobyczu // „Kultura Enter”. – 2022/02. – № 103–104: https://kulturaenter.pl/article/omowienie-treatr-ua/
 25. Wiera Meniok. Mensagem de Drohobych: http://www.catedranorwid.unb.br (португальською мовою, Бразильський університет), доступ до повного тексту статті: http://www.catedranorwid.unb.br/images/stories/documentos/Wiera%20Meniok%20Mensagem%20Drohobych%202.pdf
 26. Wiera Meniok | Vira Meniok. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu 2004–2022. Kalendarium| International Bruno Schulz Festival in Drohobych 2004–2022: Timeline // Bruno Schulz: Sex-Fiction, red. M. A. Potocka, trans. M. Witkowska. – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK | MOCAK the Museum of Contemporary Art in Krakow. – Kraków 2022. – S. 209–220; 221–233.

 

Публікації у наукових фахових виданнях

 

 1. Віра Меньок. Пам’ять і обітниця: феноменологія пам’яті за Полем Рікером // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (головний редактор). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять шостий. Філософія. – С. 43–59.
 2. Віра Меньок. Унікальний та універсальний випадок Бруно Шульца у контексті багатокультурного Дрогобича // Київські полоністичні студії. – Т. ХХІІ. – 2013. – С. 167–178.
 3. Віра Меньок. Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деґрадовані птахи Бруно Шульца та Юрія Андруховича // Київські полоністичні студії. – Т. ХХІІ. – 2013. – С.186–201.
 4. Віра Меньок. Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка: діяльність у векторі європейської інтеґрації (хроніка подій 2014 року) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – № 3. – Дрогобич, 2015. – С. 302–311.
 5. Віра Меньок. Ретроспекція в антипозитивістичний злам у теорії літератури та згадка про феноменологію поетичного образу Ґастона Башляра // „Гармония – абсолютна, а дисгармония – относительна”. Памяти М. М. Гиршмана. – Вид. Издательский дом Дмитрия Бураго. – Київ, 2016. – С. 136–147.
 6. Віра Меньок. „У кожному досконалому вірші все мусить бути інтенцією, і все – інстинктом”: про літературний романтизм Фрідріха Шлеґеля та Бруно Шульца // Мова і культура. – Наукове видання. – Випуск 21, Том ІІІ (192). – Київ, 2018. – С. 41–49.
 7. Віра Меньок. „Світ ніколи не буде таким, як раніше”. Етична обітниця Іншому у текстах Сергія Жадана // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія „Філологія”. – № 49. – Дрогобич, 2022. – C. 147–155.
 8. Віра Меньок, Уляна Павлишин. Конфлікт тілесності й духовності у патріархальному світі повісті Елізи Ожешко „Хам” // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія „Філологія”. – № 49. – Дрогобич, 2022. – C. 156–165.

 

Публікації у наукових виданнях

 

 1. Віра Меньок. „Регіони великої єресі”, або Дрогобич Бруно Шульца // Пограниччя: Польща – Україна. – Науковий щорічник. – Вип. 4, за редакцією  Віри Меньок та Генрика Ґмітерека. – Дрогобич – Люблін: Коло, 2013. – С. 91–102.
 2. Віра Меньок. Прецедент феноменологічної герменевтики Бруно Шульца // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: Матеріали V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / ред. Віра Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 191–214.
 3. Віра Меньок. „Особлива провінція”: шульцівська креація й інтерпретація Міста // Імператив PROVINCIA: колективна монографія / упорядк. О. Червінської. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2014. – С. 87–98.
 4. Віра Меньок. Згадка про антипозитивістичний злам у теорії літератури та кілька слів про феноменологію поетичного образу Ґастона Башляра // Слово як осердя буття. Збірник на пошану професора Тетяни Іванівни Біленко / ред. колегія: В. С. Возняк та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 184–192.
 5. Віра Меньок. „Немає нічого неможливого для спраглої душі”: інтриги й міти літературних інтерпретацій біографії Бруно Шульца // Біографія як текст: матеріали ХІ Міжнародної поетикологічної конференції (16–17 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 20–21.
 6. Віра Меньок. Бруно Шульц і дилеми багатокультурності: ретроспекції та перспективи інтерпретацій // Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики. Міжнародна інтердисциплінарна конференція. Берегово, 26–28 березня, 2015. – С.103–104.
 7. Wiera Meniok. Pogranicze kultur i wyobraźni artystycznej Brunona Schulza a ukraińska recepcja jego dzieła // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Матеріали Міжнародної наукової конференції „Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність”, 24–26 жовтня 2014, Львівський національний університет імені Івана Франка) / за ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2015. – C. 170–179.
 8. Віра Меньок. Суміжність поетософських просторів, або Трактати про манекенів/ляльок у Бруно Шульца та Райнера Марії Рільке // Становлення людини – становлення слова. Ювілейний збірник на пошану доктора педагогічних наук, професора Петера Штеґера / ред. Василь Лопушанський, Оксана Бродська. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич – Інсбрук, 2016. – С. 216–226.
 9. Wiera Meniok. „Nie ma nic niemożliwego dla duszy pragnącej”: intrygi i mity literackich interpretacji biografii Brunona Schulza // Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали VI Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / редакція Віри Меньок. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 263–282.
 10. Віра Меньок. „Неминучий і всюдисутній профіль” Франца Йосифа І та „фантазії душі” в оповіданні Бруно Шульца „Весна” // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 4. – Матеріали Міжнародного Форуму „IV Дні Австрії у Дрогобичі” / ред. Ярослав Лопушанський, Олег Радченко. – Вид. „Посвіт”.– Дрогобич – Інсбрук, 2016. – С. 157–166.
 11. Віра Меньок. Мєчислав Яструн – польський поет, перекладач Райнера Марії Рільке. Післямова Яструна до польського видання творів Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”.– Дрогобич, 2016. – С. 54–62.
 12. Віра Меньок. Трактати про манекенів / ляльок у Бруно Шульца та Райнера Марії Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”.– Дрогобич, 2016. – С. 111–120.
 13. Віра Меньок. „Оновлення світу через силу захоплення”: літературно-критичні тексти Бруно Шульца як автоінтерпретаційна периферія власного літературного тексту // Пасіонарність другорядного: матеріали XIV Міжнародної літературознавчої конференції, 11–12 травня 2017 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С. 63–66.
 14. Віра Меньок. Філософські обрії пам’яті за Полем Рікером: пам’ять і обітниця // Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри. – Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В. Г. Скотного. – Дрогобич, 2018. – С. 34–42.
 15. Wiera Meniok. Schulza poetyka przesady (wokół jednego wątku Umberta Eca) // Бруно Шульц і сучасна теорія культури. Матеріали VII Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / за ред. Віри Меньок. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 269–286.
 16. Віра Меньок. Сецесійний оніризм у літературній дилогії Бруно Шульца та „Новелі про сни” Артура Шніцлера // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. Матеріали Міжнародного Форуму „V Днів Австрії у Дрогобичі” / редактори-упорядники Ярослав Лопушанський та Олег Радченко. – Том 7. – Дрогобич – Ґрац: Посвіт, 2018. – С. 179–189.
 17. Віра Меньок. Музей Кімната Бруно Шульца в Дрогобичі. Кілька зауваг про генеалогію місця // Місце. „Кілька посутніх зауваг нехай посприяють розумінню справи…”. На 15-ліття Музею Кімнати Бруно Шульца в Дрогобичі. – „Acta Schulziana”. – № 3. – Дрогобич – Люблін, 2018. – С. 10–25.
 18. Віра Меньок. Мінливий усміх Казанови: „Повернення Казанови” Артура Шніцлера – „Кримінальні сонети” Юрія Андруховича // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. Матеріали Міжнародного форуму „VІ Днів Австрії у Дрогобичі” / редактори-упорядники Ярослав Лопушанський та Олег Радченко. – Том 8. – Дрогобич – Зальцбурґ: Посвіт, 2020. – С. 66–77.
 19. Віра Меньок. Шульцівські сюжети у творчості Михайла Шалати // „Нам тут призначено особливу роль”: Дрогобич – Люблін. – „Acta Schulziana”. – № 6. – Дрогобич – Люблін, 2021. – С. 92–105.
 20. Wiera Meniok. Zobowiązanie etyczne wobec innego w tekstach Serhija Żadana: na materiale tomu wierszy „Drohobycz” // Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди п’ятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / за ред. Ірини Бундзи, Алли Кравчук. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Київ: Фірма «Інкос», 2021. – С. 238–251.