Меню

Легка Леся Іванівна

Легка Леся Іванівна

ЛЕГКА Леся Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Акцентна система дієслів у поетичних творах Лесі Українки (у порівнянні з тогочасною та сучасною нормами)». Авторка понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: мовознавство, українська акцентологія

Контактні засоби зв’язку: lesya5987@dspu.edu.ua

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Посібники з грифом університету:

 1. Міщук У.Б., Легка Л.І. Культура мови: навч.-метод. пос. (для студ. вищ. навч. закл.) –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. 2009. – 77 с.
 2. Галів Уляна, Легка Леся. Українська мова за професійним спрямуванням: завдання для аудиторної та самостійної роботи. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 104 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Цвірчак Л.І. Наголошування дієслів І особи однини теперішнього (простого майбутнього часу) у поезії Лесі Українки // Наукові записки ДДПУ: Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич: Вимір, 1999. – С. 206-217.
 2. Цвірчак Л.І. Наголошування форм дієслова –бути в поезії Лесі Українки // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи, розвиток. – Тернопіль, 1999. – С. 266-270.
 3. Цвірчак Л.І. Авторські наголоси у поезії Лесі Українки // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 2000. – С. 349-354.
 4. Цвірчак Л.І. Наголошування дієприкметників у поезії Лесі Українки // Культура слова. – 2005. – Вип. 65. – С. 86-89.
 5. Легка Л.І. Кореневе наголошування суфіксальних дієслів у поетичній мові Лесі Українки // Культура слова. – 2007. – Вип. 68-69. – С. 84-88.
 6. Легка Л. І. Наголошування дієслів із суфіксом -ува- у поезії Лесі Українки // Культура слова. – 2009. – Вип. 71. – С. 152-155.
 7. Легка Л. І. Наголошування дієслів із суфіксом -і- в поетичному мовленні Лесі Українки // Молодь і ринок. – 2012. – № 8. – С. 139-143.
 8. Легка Л.І. Функціонування національних та іншомовних термінів в галузі фізичної культури та спорту // Молодь і ринок. – 2013. – № 4 (99). – С. 120–123.
 9. Легка Л.І. Значеннєва диференціація за допомогою наголосу інфінітивних форм дієслів у поетичному мовленні Лесі Українки // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 36. – С. 69 –77.
 10. Легка Л.І. Акцентна характеристика дієслів із суфіксом -и- у поезії Лесі Українки // Типологія та функції мовних одиниць. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2016 – №1 (5). – С. 77–90.
 11. Легка Л.І. Наголошування дієслів із суфіксом –ну- у поетичних творах Лесі Українки та Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 189–198.
 12. Петрів О.В., Легка Л.І. Етнолінгвістичні та функціональні аспекти використання логічного наголосу в поезії Василя Стуса (на прикладі вірша «Як добре те, що смерті не боюсь я». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Одеса, 2021. Т. 32(71). № 2. Ч. 1. С. 56–61.
 13. Паночко М., Легка Л. Розвиток української лексикографії в 60-х років ХХ ст. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2021. № 20. Т.2. С. 7–12.
 14. Легка Л. Акцентуація дієприкметників у поетичному мовленні Василя Стуса. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич, 2022. С. 85–93.
 15. Галів У., Легка Л. Концепт любов у творчості Андрея Шептицького: лінгвістичні та сакральні виміри. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2022. Вип. 53. Т. 1. С. 181–186.
 16. Легка Л.І., Галів У.Б. Засоби мовної виразності у поезії Василя Симоненка. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2022. Вип. 47. Т. 2. С. 84–92.

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Легка Л.І. Суфіксальне нерухоме наголошування дієслів у поетичному мовленні Лесі Українки // Spheres of Culture / ed. by Ihor Nabytovych. – Lublin, 2012. – Vol. 3 – S. 314–322.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Легка Л.І. Наголошування суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксом -ува-(-юва) в поетичних творах Івана Франка // Молодий вчений. – 2017. – № 43 (44.3). – С. 118–121.
 2. Легка Л.І. Акцентна характеристика дієслів третього структурного класу із суфіксом -а- (-я-) у поетичному мовленні Івана Франка // Молодий вчений. – 2018. – № 31 (55.1). – С. 89 –92.
 3. Легка Л.І. Акцентні норми у мові професійного спілкування (дидактичний матеріал) // Молодий вчений. – 2019. – № 42 (68.2). – С. 124–127.
 4. Lexical and paremia objectivation of the concept of wealth in the Ukrainian language / P. Matskiv, V. Kotovych, L. Lehka, L. Melnyk, L. Prokopovych, O. Fedurko. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2022. Special issue XXIX. Vol. 12. Issue 2. P. 218–223. (Web of Science)