Меню

Лазірко Наталія Орестівна

Лазірко Наталія Орестівна,
кандидат філологічних наук, доцент
Контактні засоби зв’язку:
lazirkonatalka@gmail.com

2012 р. захистила кандидатську  дисертацію   на тему «Юрій Клен (Освальд Бурґгардт) як літературознавець». Авторка понад 30  наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія української та зарубіжної літератури ХХ ст., сучасний літературний процес.

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Лазірко Н.О. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. Практикум : Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 58 с. (Рекомендовано до друку вченою радою університету (протокол № 5 від 26.05.2011 р.)
 2. Лазірко Н.О., Кравченко Л.С. Література Англії : Навчальна програма. – Дрогобич : Швидкодрук, 2013. – 16 с.
 3. Лазірко Н., Краснова Л. Історія російської літератури (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Дрогобич, 2015. – 20 с. (авторська частка доц. Лазірко Н. О.
 4. Лазірко Н., Краснова Л. Історія російської літератури (друга половина ХХ – ХХІ ст.). – Дрогобич, 2015. – 20 с. (авторська частка доц. Лазірко Н. О.
 5. Лазірко Н. Історія російської літератури (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). Практикум. – Дрогобич, 2016. – 75 с.
 6. Лазірко Н.О. Історія зарубіжної літератури (XVII–XVIII ст.). Практикум. – Дрогобич, 2017. – 60 с.
 7. Лазірко Н.О.Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. Дрогобич: Швидкодрук, 2017. – 75 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК  України 
 1. Лазірко Н.О. Творча постать Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена і Володимира Державина // Studiamethodologica. – Тернопіль, 2007. – Вип. 20. – С. 102 – 110.
 2. Лазірко Н.О. Англомовна література в літературно-критичному дискурсі Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) // Філологічні студії: Збірник праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 – 2 (39 – 40). – С. 107 – 116.
 3. Лазірко Н.О. Дослідження Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) про Стефана Цвайга // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2009. – Випуск 15. – С. 74 – 80.
 4. Лазірко Н.О. Творчість Фердинанда Фрайліграта в літературознавчій оцінці Юрія Клена // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць ДДПУ.– Серія: Філологія. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 30. – С. 181 – 195.
 5. Лазірко Н.О. Інтерпретаційні та методологічні аспекти літературознавчого дискурсу Юрія Клена // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія Філологія. – Харків, 2013. – № 1048. – Вип. 67. – С. 200 – 206.
 6. Лазірко Н.О. Новаторство Юрія Клена – перекладознавця // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 106 – 117.
 7. Лазірко Н.О. Ідейно-естетичні тенденції розвитку українського письменства середини ХХ століття в рецепції Юрія Клена // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць ДДПУ. – Серія: Філологія. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 32. – С. 202 – 217.
 8. Лазірко Н.О. Юрій Клен про особливості норвезької символістської драми (на прикладі творчості Г. Ібсена) // Науковий вісник Міжнарожного гуманітарного університету. – Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – Вип. 9. – С. 26 – 29.
 9. Лазірко Н.О. «Повість про двоє міст» Ч. Діккенса у літературознавчій оцінці Юрія Клена // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 3 (110). – С. 51 – 55.
 10. Лазірко Н.О. Творчість Ґеорґа Кайзера в рецепції Юрія Клена. Київські полоністичні студії. Т. XXXV. Київ: Талком, 2019. С. 201–207.
Публікації у наукових виданнях 
 1. Лазірко Н.О. Юрій Клен – Освальд Бурґгардт – дослідник української літератури // Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze / рod red. I. Nabytowycza. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. – S. 105 –117.
 2. Лазірко Н.О. Принципи Е. Ельстера досліджень поетики та ідіостилю в рецепції Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) // Філософія і поетика художнього тексту-твору: Наукові записки кафедри світової літератури. / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – Вип. ІІ. – С. 204 – 214.
 3.  Лазірко Н.О. «Повість про двоє міст» Ч. Діккенса у літературознавчій оцінці Юрія Клена // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 3 (110). – С. 51 – 55.
 4. Лазірко Н.О. Чарльз Діккенс та Джек Лондон в літературно-критичній оцінці Юрія Клена // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 1.– С. 305 – 316.
 5. Лазірко Н.О. Творчість Стефана Цвайга в літературознавчій оцінці Юрія Клена // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря.– Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 311 – 321.
 6. Лазірко Н.О. Дослідження Юрія Клена про німецький експресіонізм // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 4.– С. 149 – 158.
 7. Лазірко Н.О. Українська література середини ХХ століття в рецепції Юрія Клена // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 352 – 364.
 8. Лазірко Н.О., Олексин Н.М. Особливості рецепції творчості Райнера Марії Рільке в критиці Володимира Державина // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 6.  – С. 182 – 189.
 9. Лазірко Н.О. Перекладознавчий аспект наукової діяльності Юрія Клена // «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» : Матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 22 – 23 серпня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 79 – 83.
 10. Лазірко Н.О. Літописець землі Донської (До 110-річчя від дня народження М. Шолохова) // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік. Посібник для вчителів. – Дрогобич, 2014. – С. 145 – 147.
 11. Лазірко Н.О. Неперевершений майстер пейзажу (До 245-річчя з дня народження Вільяма Вордсворта) // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік. Посібник для вчителів. – Дрогобич, 2014. – С. 160 – 163.
 12. Лазірко Н.О., Олексин Н.М. Творчий портрет Райнера Марії Рільке в рецепції Володимира Державина // «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – (15 – 16 травня 2015 р.).  – Львів, 2015. – С. 22 – 26.
 13. Лазірко Н.О. Творчість Стефана Георге в рецепції Юрія Клена // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 13.  – С. 210 – 215.
 14. Лазірко Н., Олексин Н. Творчий універсум Р. М. Рільке в літературознавчій критиці Володимира Державина  // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 138 – 143.
 15. Лазірко Н., Олексин Н. Володимир Державин про поетичний універсум Стефана Ґеорґе // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 – 30 січня 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 30 – 33.
 16. Лазірко Н. Творча постать Джека Лондона в літературознавчій оцінці Юрія Клена // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – Т. 1. – С. 30– 33.
 17. Лазірко Н.О. Специфіка становлення інтерпретаційних методик Юрія Клена у дослідженні художнього твору (на матеріалі «Повісті про двоє міст» Ч. Діккенса) // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору. – Дрогобич, 2018. – С. 48-55.
 18. Лазірко Н.О. Особливості інтерпретаційних стратегій Юрія Клена в дослідженні символістської драми // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору.– Дрогобич, 2018. – С. 39-48.
 19. Лазірко Н.О. Естетична програма символізму і поезія Поля Верлена у рецепції Володимира Державина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2019. Вип. 38. Т. 2. С. 11–15.
 20. Лазірко Н.О., Петрів І. Формування загальнолюдських цінностей засобами художньої літератури: освітній аспект. The 10th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science» (June 4–6, 2020) Publishing House «ACCENT», Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 457–462. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/TOPICAL-ISSUES-OF-THE-DEVELOPMENT-OF-MODERN-SCIENCE_4-6.06.20.pdf
 21. Лазірко Н.О., Кицун С. Матеріальне «Я» у світогляді Юрія Клена (за В. Кримським). Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 857–862. – URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_10-12.05.20.pdf.
 22. Лазірко Н.О., Одинак С. Жанрові ознаки нуару в романі Джона Фаулза «Колекціонер». The 8th International scientific and practical conference «Priority directions of science and technology development» (April 18–20, 2021). Kyiv, Ukraine. 2021. С. 882–887. – URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-18-20.04.21.pdf
 23. Кравченко Л.С., Лазірко Н.О., Манько Р.М. Соціальне та національне «Я» у світогляді Юрія Клена (за В. Кримським) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.2022.№53.Том2.С.81–83. URL:http://www.vestnikphilology.mgu.od.ua/archive/v53/part_2/18.pdf