Меню

Кравців Марія Миколаївна

Кравців Марія Миколаївна

КРАВЦІВ Марія Миколаївна – старший викладач. Авторка понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: граматичний аспект вивчення англійської мови

Контактні засоби зв’язкуm.kravciv@dspu.edu.ua

 

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Практична фонетика англійської мови Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки “6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська))” / Укладачі: Бойчук Н., Брода М., Білецька О. та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 168 с.
 2. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: готелі України: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки “6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська))” / М. М. Кравців, Л. І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – 94 с.
 3. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: Комплекс вправ до теми: “Shopping while Travelling” на основі підручника Upstream Intermediate: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки “6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська))” / М. М. Кравців, Л.І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 88 с.
 4. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: Комплекс вправ до теми: “Health and Sport” на основі підручника Upstream Intermediate: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки “6.020303 Філологія* (Мова і література – (англійська))” / М. М. Кравців, Л. І. Соболь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2015. – 68 с.
 5. Кравців М. М. Практика усного та писемного мовлення: комплекс вправ до теми «Спорт у нашому житті» (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузі знань 0203 Гуманітарні науки / М. М. Кравців, Л. І. Соболь – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 90 с.
 6. Кравців М.М., Соболь Л.І. Практична фонетика. Частина 1: Навчальний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. 53 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Кравців М. М. Вища медична освіта України і Болонський процес / Марія Кравців, Микола Кравців, Віталій Ляховський // Молодь і ринок. – 2012. – №4 (87). – С. 20–25.
 2. Яскевич О.К., Кравців М.М. Особливості використання евфемізмів замість обсценної лексики та їх функції у художньому творі. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Дрогобич, 2022. Вип. С. 235–243. (Index Copernicus)
Статті в зарубіжних виданнях
 1. Кравців М. М. Звуко-букви латиниці у формуванні системи українських номенів / Марія Кравців, Лілія Соболь // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka conference ‘Dny vedy – 2014’. – Dil 20: Filologicke vedy. – Praha: Publishing House «Education and Science», 2014. – С.33–39.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Кравців М. М. Ейдетика як інструмент розвитку пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови / М. М. Кравців, З. П. Хало // «Молодий вчений». – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 271–275.
 2. Кравців М. М. Походження латинського алфавіту / М. М. Кравців, Л. І. Соболь // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 169–173.
 3. Кравців М.М., Дашко Л.Т. Алфавіт англійської мови: узагальнення діахронічного аналізу // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 141-145 (Index Copernicus)
 4. Кравців М.М., Соболь Л.І. Потенціал графем та їхніх назв в науковому стилі української мови // Молодий вчений. – 2020. – № 3.2 (79.2). – С. 93–100.