Меню

Козачок Віра Петрівна

Козачок Віра ПетрівнаКОЗАЧОК Віра Петрівна – викладач. Авторка понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: творчість письменників-вісниківців, українська література ХІХ – початку ХХ століть.

Контактні засоби зв’язку: vira.kozachok@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

  • Іванишин П., Козачок В. The main national concepts in publicistic of Mykola Yevshan. Українська література ХІХ – ХХI століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. Петра Іванишина. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 82-96.
  • Іванишин П., Козачок В. Диференціація понять герменевтики та літературної герменевтики (на матеріалі класичної української поезії). Українська література ХІХ – ХХI століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. Петра Іванишина. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 8-30.
  • Іванишин П., Козачок В. Тлумачення Бога в герменевтиці та в українській класичній літературі ХІХ – ХХ століть. Українська література ХІХ – ХХI століть в системі класичних та новітніх методологій інтерпретації: колективна монографія / За ред. Петра Іванишина. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 134-159.

Статті у наукових фахових виданнях:

  • Іванишин П.В., Козачок В.П. Основні елементи шевченкознавчої герменевтики Леоніда Білецького: методологічні аспекти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 29. Т. 2. С.41-46.

Статті у зарубіжних виданнях:

  • Petro Ivanyshyn, Vira Kozachok. The Main National Concepts in Publicistic of Mykola Yevshan. Spheres of culture. Lublin, 2019. Vol. XX. P. 21-34.