Меню

Коваль Наталія Євгенівна

Коваль Наталія Євгенівна

КОВАЛЬ Наталія Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови на тему «Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі». Авторка понад 45 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: дискурсна лінгвістика, лінгвопрагматика, юридичний дискурс, юридична лінгвістика, інтерпретація юридичних текстів

Контактні засоби зв’язкуn.koval@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Посібники з грифом університету
 1. Коваль Н.Є. Теоретична фонетика англійської мови: Тексти лекцій: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011.
 2. Коваль Н.Є. Теоретична фонетика англійської мови: вправи: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2012.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Коваль Н.Є. Структурна інтерпретація судового дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць. – Вип. 26. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – С. 147–158.
 2. Коваль Н.Є. Discoursal and syntactic features of legislative texts // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Вип. 21. – С. 69–78.
 3. Коваль Н.Є. Discourse studies and functional comprehensibility of legal texts // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Вип. 23. – С. 175–183.
 4. Коваль Н.Є. Інтердискурс у юридичномі дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – № 2. – Дрогобич, 2014. – С. 68–72.
 5. Коваль Н.Є. Когнітивна прагматика законодавчого дискурсу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – Вип. 29. – С. 36–43.
 6. Коваль Н.Є. Discoursal peculiarities of legal documents // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – № 3. – Дрогобич, 2015. – C. 101–106.
 7. Коваль Н.Є. Граматичні засоби реалізації аргументації в судовому дискурсі // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – № 6.2. – С. 26–30.
 8. Коваль Н.Є. Лексичні засоби аргументації у структурі англомовного юридичного дискурсу // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – Вип. 11-12, Ч.1. – С. 269–272.
 9. Koval N., Ocheretna O., Koliasa O. The representation of definiteness/indefiniteness in theory and practice. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». 2021. № 9. С. 111–117. (Index Copernicus International)
 10. Коваль Н.Є., Шостак У.В. Глобалізаційна, геополітична та інформаційно-технологічна обумовленість неологічних процесів у сучасній англійській мові. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». 2022. № 11. C. 105–112. (Index Copernicus International)

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Коваль Н. Є., Тиркус. Л.Л. Комунікативно-прагматичні особливості англомовного медичного дискурсу // Science, Research, Development: Monografia pokonferencyjna (Gdańsk, 30.-31.05.2020). – Warszawa: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2020. – Nr. 29. – S. 8–11.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Коваль Н.Є. Лексичний склад та термінологічний інструментарій англомовного судового дискурсу // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – № 9.2. – С. 93–97.
 2. Коваль Н.Є., Макар А.А. Лінгвопрагматичні аспекти науково-технічного дискурсу // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 95–101.