Меню

Котович Віра Василівна

Котович Віра Василівна

Віра Котович – доктор філологічних наук, професор завідувач кафедри

Відмінник освіти України.

2000 року захистила кандидатську дисертацію «Ойконімія Опілля ХІ–ХХ ст.» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

2020 року захистила  докторську дисертацію «Ойконімний простір України: ономастичний та лінгвокультурологічний аспекти» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Автор монографій, ономастичних та лінгвокультурологічних словників «Походження назв населених пунктів Опілля» (2000), «Походження назв населених пунктів Перемишлянщини» (2006), «Походження назв населених пунктів Дрогобиччини (наукові версії)» (2012), «Походження назв населених пунктів Самбірщини (наукові версії)» (2015), «Походження назв населених пунктів Тернопільщини» (2017, у співавторстві з проф. Дмитром Бучком), «Ойконімія України як лінгвокультурний феномен» (2020), «Назви міст України: лінгвокультурологічний словник» (2021); збірок поезій «Жінка входила в осінь…» (2008), «Душі – як пазли» (2013); 140 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми української ономастики та лінгвокультурології.

Контактні засоби зв’язку: virakotovych@dspu.edu.ua

 

Перелік публікацій

Монографії:

 1. Котович В. Походження назв населених пунктів Опілля: монографія. Дрогобич: Відродження, 2000. 155 с.
 2. Котович В. Ойконімія України як лінгвокультурний феномен: монографія. Дрогобич: Посвіт, 2020. 448 с.
 3. Котович В. Назви міст України: лінгвокультурологічний словник: монографія. Дрогобич: Посвіт, 2021. 472 с.

 

Розділи в колективних монографіях:

 1. Kotovych V. V. Kushlyk O. P. Model Ukrainian oikonymicon: state and prospects of the research. Development trends of philological sciences: collective monograph / D. Ch. Chyk, O.M.Demska, I. I. Dmytriv ets. Lviv-Toruń, 2019. Pp. 120–142.
 2. Kotovych V. V. Oikonymy of Ukraine: a retrospective of onomastic researches. Traditions and innovations in teaching philological diciplines: collective monograph / N. I. Andreichuk, O.Babelyuk, V. D. Bialyk ets. Lviv-Toruń, 2019. Pp. 160–178.
 3. Kotovych V. V., Fedurko Yu. Lingoculturological aspect of researching oikonyms of Ukraine. Development trends of modern linguisties in the epoch of globalization: collective monograph / L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv ets. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. Pp. 89–107.
 4. Fedurko M.Yu., Kotovych V. V., Czyżewski Feliks. Morphonological structure of affixes in word-fomation from the noun. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization : collective monograph / L. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M. Yu. Fedurko, K. M. Ivanochko, ets. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. Pp. 35–52.
 5. Котович В. Ойконіми Галичини як репрезентанти службового коду. Мова, література, культура, фольклор, мистецтво народів світу: універсальне й унікальне: Міжнародний проєкт. Колективна монографія: самостійне електронне видання / за заг. ред. Т. П. Беценко. Суми: Мрія-1, 2021. С. 90–105.

Посібник з грифом університету

 1. Федурко М., Котович В. Рецептивне та комунікативне вивчення мови: навчальний посібник для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галузі знань 01 Освіта / Педагогіка (спеціальність 013 Початкова освіта). Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. 165 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 1. Котович В. Найдавніші ойконіми Дрогобиччини. Наукові записки. Серія: Мовознавство. Тернопіль: ТДПУ, 2003. Вип. 1. С. 109–114.
 2. Котович В. Ойконіми Галицького району: два рівні деривації. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Івано-Франківськ: Вид.-диз. відділ ЦІТ, 2007. Вип. ХV–ХVІІІ. С. 423–426.
 3. Котович В. Ономастика та народна етимологія. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль : ТНПУ, 2007. Вип. 1 (16). С. 187–199.
 4. Котович В.В.Заселення Дрогобиччини за даними ойконімії. Studia slovakistica. Ужгород: В-во Олесандри Гаркуші, 2009. Вип. 10. С. 244–251.
 5. Котович В.  Ономастичний простір Львівщини: ойконімія Миколаївського району. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філологія. Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. Вип. 24. С. 134–145.
 6. Котович В.Онімний простір Бойківщини: досліджене і недосліджене. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. Івано-Франківськ: В-во Прикарпатського національного університету, 2011. Вип. ХХІХ-ХХХІ. С. 57–61.
 7. Котович В. Ойконіми Бойківщини: лінгвістика і краєзнавство. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філологія. Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. Вип. 28. С. 44–54.
 8. Котович В. Топоніми, мотивовані діалектними апелятивами: бойківсько-гуцульські паралелі. Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. С. 177–181.
 9. Котович В. Ойконіми Самбірщини: фонетичні та морфемно-словотвірні зміни. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012. Вип. 2 (21) – 1 (22). С. 128–136.
 10. Котович В. Посесивні ойконіми Самбірщини. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філологія. Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. Вип. 30. С. 102–117.
 11. Котович В. В. Відпатронімні ойконіми Самбірщини. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць. Хмельницький: ХмЦНП, 2013. Випуск шостий. Частина друга. С. 133–145.
 12. Котович В. Ойконімія Самбірщини: трансонімізація. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. Вип. І (23). С.  94–99.
 13. Котович В. Принципи номінації ойконімів Тернопільщини. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. Вип. ІІ (24). С. 122–127.
 14. Котович В. Ойконіми Галицького та Галицько-Волинського князівств: посесивні архаїчні утворення на -*jь. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філологія. Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 34. С. 74–86.
 15. Котович В. Галичина ХІV століття: принципи номінації поселень Опілля та Бойківщини. Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 36. С. 38–50.
 16. Котович В. В. Літописні ойконіми Галичини: принципи номінації. Записки з ономастики: зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2015. Вип. 18. С. 353–363.
 17. Котович В. В. Оніми прадавньої Галичини: лінгвокультурологічний аспект. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць / головн. ред. М. Є. Скиба; відпов. за випуск М. М. Торчинський. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. Вип. 10. Т. 2 (К–П). С. 50–55.
 18. Котович В.Мала батьківщина Івана Франка: ономастичний та лінгвокультурологічний аспект. Проблеми гуманітарних наук. Філологія: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 38. С. 75– 84.
 19. Котович В.Відображення службової (професійної) сфери життя галичан в ойконімах. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 107–122.
 20. Котович В. До питання про лінгвокультурологічне дослідження топонімного простору. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. Вип. І (25). С. 36–41.
 21. Котович В. В. Ойконіми як експлікатори антропонімного коду. Записки з ономастики: зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2016. Вип. 19. С. 112–122.
 22. Котович В.Ойконіми як лінгвокультурний феномен (на матеріалі ойконімії Тернопільщини). Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2017. Вип. 64. Ч. ІІ.  С. 64–73.
 23. Котович В. Ойконіми Тернопільщини на -івка: лінгвокультурологічний аспект. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. Вип. І (27). С. 175–184.
 24. Котович В.Ойконіми: роздуми про семантику. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2017. С. 129–142.
 25. Котович В.Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 40. С. 42–52.
 26. Котович В. В. Чернігівщина та Львівщина в контексті спільних ойконімних домінант. Література та культура Полісся. Філологічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 9. Вип. 89. С. 89–99.
 27. Котович В.Темпоральний аспект бінарних ойконімів України. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 39–48.
 28. Котович В. В. Локативність як лінгвокультурологічна ознака ойконімів. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Філологічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018. № 1. С. 86–94.
 29. Котович В.Дендрологічні українські ойконіми: традиції та новаторство назвотворення. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2018. Вип. 68. С. 172–183.
 30. Котович В.Етнолінгвістичний аспект вивчення ойконімікону України. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 42. С. 48– 58.
 31. Котович В. Лінгвокультурологічний портрет автохтонних українських астіонімів. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2019. Вип. 71. Ч. І. С. 312–324.
 32. Котович В. «При майстрах якось легше…»: ономастичні візії професора Дмитра Бучка. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2019. Вип. 71. Ч. І. С. 112–120.
 33. Котович В. Ойконімний код як вияв духу й буття, традицій та новаторства назвотворення. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2019. Вип. 71. Ч. ІІ. С. 453–458.
 34. Котович В. Астіоніми України, мотивовані християнськими іменами: лінгвокультурологічний портрет. Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. Вип. 812. Чернівці, 2019. С. 107–115.
 35. Котович В. Астіоніми України як експлікатори меморіального коду культури. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 15–30.
 36. Котович В. Астіоніми України: типологія онімного коду. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород, 2021. С. 256–262.
 37. Котович В., Кравченко-Дзондза О. Відгідронімні ойконіми України в контексті ономастичних міркувань Віктора Петрова. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 67–84.
 38. Котович В., Федурко М. Мікротопонімія Дрогобиччини: ономастичний та лінгвокультурологічний виміри. Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія»: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 48. С. 68–75.

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Kotowych W.Польські елементи в українській ойконімії. Z badan nad polsko-ukrainskimi powiazaniami jezykowymi: materiały z Mędzynarodowej Konferencji Naukowej (Kazimierz Dolny, 26–27 kwietnia, 2002). Lublin, 2003. S. 115–125.
 2. Котович В. Ойконімія Самбірщини. Състояние и проблеми на българската ономастика: материали от международна научна конференция «Славянска и балканска ономастика». Велико Търново: Университет. издат. «Св. св. Кирил и Методий», 2013. Изд. І. С. 138–154.
 3. Котович В. Топонімотвірний формант як виразник темпоральності ойконіма. Prace Językoznawcze. Papers in Linguistics. ХХ/3. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018. С. 51–60.
 4. Котович В. Феномен образности в українському ойконімному просторі. Spheres of culture. ХVII. Lublin, 2018. С. 240–249.
 5. Kotovych Меtodologia lingwokultuologicznego badania material ojkonimicznego. Annales philologiae. Vol 37. No 2 (2019). Lublin, 2019. 27–41.
 6. Котович В. Лінгвокультурологічний портрет астіонімів України. Spheres of culture. ХVIIІ. Lublin, 2019. С. 186–193.
 7. Котович В. Християнські мотиви в ойконімах України: лінгвокультурологічний аспект. Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2019. Vol. 7. С. 13–22.

Статті, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних:

 1. Matskiv P., Kotovych V., Lehka L., Melnyk L., Prokopovych L., Fedurko O. Lexical and paremia objectivation of the concept of wealth in the Ukrainian language. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Vol. 12. Issue 2. Special issue XXIX. 2022. P. 218–223. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120229/papers/A_38.pdf
 2. Kotovych V., Ivanochko H., Kravchenko-Dzondza O., Senkiv S., Stetsyk M., Fedurko M. Astonyms of Ukraine in the Context of linguistic and cultural Portraiture. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Special Issue (12/02-XXX). 2023. P. 61–65. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/papers/Apdf