Меню

Кафедра зарубіжної літератури та полоністики

Завідувач кафедри: доктор філологічних наук, професор  Галина Петрівна Сабат

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич,  Львівської обл.

Електронна адреса: zar.lit@dspu.edu.ua

Рік заснування кафедри – 1954. До 1998 р. мала назву кафедра російської та зарубіжної літератури, з 1999 р. – кафедра світової літератури, з 2014 р. – кафедра світової літератури та славістики, а з 2022 р.  – кафедра зарубіжної літератури та полоністики.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 14 викладачів, з них: 3 професори, доктори наук, 7 доцентів, кандидатів наук, 3 старші викладачі, 1 викладач.

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України –  фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, соціальних і гуманітарних наук.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора – буття людини в сучасному суспільстві: філософсько-культурологічні виміри(наказ № 94 від 09.03.2010 р.)

Тематика НДР кафедри:  Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації.

Термін виконання: 2021-2025 рр.

Керівник роботи Кравченко Леся Степанівна  – доктор філологічних наук, професор. 

 • Іван Франко і зарубіжний світ: реінтерпретація ідейно-естетичної парадигми (Галина Сабат).
 • Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації творчої спадщини Р.М.Рільке  (Леся-Рома Кравченко ).
 • Аксіологічна, імагологічна та націологічна інтерпретація твору: літературознавчий та методичний аспект (Мирослава Іванишин).
 • Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації поетичної групи «Скамандр» (Ганна Іваночко).
 • Актуальні питання літературознавства в дослідженнях Володимира Державина та Юрія Клена( Наталія Лазірко).
 • Інтерпретація античних образів та мотивів в українській літературі ХХ-ХХІ ст.: класична й постмодерністська (Василь Зварич).
 • Соціолінгвістичний та комунікативно-прагматичний аспекти дослідження проблеми перемикання мовних кодів (Марія Зелінська).
 • Метамодерністичні напрями у поновочасній літературній інтерпретації (Віра Меньок).
 • Поезія європейського петраркізму у світлі сучасних інтерпретацій(Мар’яна Маркова).
 • Актуальні питання лексикології та фразеології польської мови на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки (Людмила Петрушка).
 • Актуальні питання дослідження творчості  Збігнєва Герберта (Руслана Манько).
 • Жанрова своєрідність поезії неокласиків (Наталія Олексин).
 • Стратегії побудови культурної ідентичності в літературних текстах галицьких письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Любомира Айзенбарт).

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: вступ до літературознавства; історія зарубіжної літератури; методика навчання зарубіжної літератури; історія польської літератури; країнознавство Польщі; методика навчання польської мови; методика навчання польської літератури; сучасна польська мова; практикум з польської мови;  культура мови та виразне читання; література Англії; актуальні проблеми ономастики; порівняльна типологія східнослов’янських мов; основи наукових досліджень; теорія перекладознавства.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: основи герменевтики, основні школи та напрямки в польському мовознавстві, актуальні питання поетики та естетики літературного твору, сучасні проблеми стилістики польської мови, актуальні питання історії польської мови, новітні тенденції в сучасному літературному процесі, основні проблеми транслятології, польський літературний модерн, контрастивна граматика польської мови.

Особистий склад кафедри

Сабат Галина Петрівна

Сабат Галина Петрівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
h.sabat@dspu.edu.ua

Бистрова Олена Олександрівна

Бистрова Олена Олександрівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
prof.bystrova@dspu.edu.ua

Кравченко Леся-Рома Степанівна

Кравченко Леся-Рома Степанівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
l.kravchenco@dspu.edu.ua

Зварич Василь Захарович

Зварич Василь Захарович
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
z_w_z@dspu.edu.ua

Меньок Віра Володимирівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
polcentrum@dspu.edu.ua

Зелінська Марія Зенонівна

Зелінська Марія Зенонівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
mariazielinska23@dspu.edu.ua

Іванишин Мирослава Володимирівнаа

Іванишин Мирослава Володимирівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
myropetra@dspu.edu.ua

Маркова Мар’яна Василівна

Маркова Мар’яна Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Markmar@dspu.edu.ua

Айзенбарт Любомира Михайлівна

Айзенбарт Любомира Михайлівна
кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
liubomyra.ayzen@dspu.edu.ua

Іваночко Ганна Остапівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ivanoczko@dspu.edu.ua

Лазірко Наталія Орестівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
natalkalazirko@dspu.edu.ua

Манько Руслана Михайлівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
ruslana_manko@dspu.edu.ua

Петрушка Людмила Адамівна

Петрушка Людмила Адамівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
Petrushlud@dspu.edu.ua

Яворська Оксана Михайлівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
Yavorskoks@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
n_oleksyn@dspu.edu.ua

 

Історія кафедри

Кафедра зарубіжної літератури та полоністики (колишня кафедра російської літератури, до 2021 – кафедра світової літератури та славістики) як самостійна структурна одиниця  існує з 1954 року.

Спочатку в Дрогобицькому педагогічному інституті всі літературознавчі дисципліни входили до складу об’єднаної кафедри літератури, якою керував старший викладач М. І. Домницький. Після «поділу» кафедри він очолив кафедру української літератури .У 1954 р. до Дрогобича прибув кандидат філологічних наук Є. М. Черницький, який захистив кандидатську дисертацію про «південні» поеми О.  Пушкіна. Із об’єднаної кафедри літератури прийшли в новоутворений підрозділ молоді викладачі – М.Я. Гольберг, А. Ф. Федотова, які працювали у Дрогобицькому педінституті з 1952 р. Поступово кафедра поповнювалася новими викладачами. У 1955 р. почав читати історію російської літератури XIX ст. В. О. Аудерський.

Для кафедри світової літератури (до 1990-го року вона називалася кафедрою російської і зарубіжної літератури) важливе значення мало святкування 100-річчя від дня народження І. Франка. З того часу в коло наукових зацікавлень членів кафедри увійшла франкознавча і славістична проблематика.

До 1960-го року на кафедрі також працювали кандидати філологічних наук І.В. Рибінцев, І.А. Співак, М.О. Сорокіна, викладач М.С. Романюк.

Після об’єднання Дрогобицького і Львівського педагогічних інститутів кафедра поповнилася досвідченими викладачами: доценти К. Забарило, В. Осмоловський, І. Іщенко.

Впродовж наступних 10 років кафедрою керував В. Аудерський. За часів його керівництва кафедру поповнили викладачі з числа випускників факультету: Л.І. Косяк, О.І. Бухарова і Л.М. Левандовська. Помітний внесок у науковий доробок кафедри здійснила Л.І. Полякова, яка згодом працювала у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

На початку 70-х років кафедру очолила  Людмила  Краснова. Продовжувалося формування й примноження наукових традицій кафедри. Особлива увагу викладачі приділяли контекстуальному вивченню літератури. Доцент Дора  Кацнельсон була відомим славістом, а доцент Л.Фалендиш поєднував викладання зарубіжної літератури із вивченням українсько-зарубіжних літературних зв’язків.

У 1976 р. на кафедру прийшли доцент Людмила Нікольська і старший викладач Ніна Бражнікова. Наприкінці 70-х –початку 80-х рр.. на кафедрі також працювали доценти Йосип Трофімов,  Мирон Борецький, Олександр Труханенко та Леся-Рома Кравченко.

У середині 80-х років кафедру очолила Людмила Нікольська.  Після неї керував кафедрою до вересня 1992 р. Марк  Гольберг. При ньому вона перейменована у  кафедру світової літератури.

У вересні 1992 року завідувачем кафедри було призначено Мирона  Борецького. Він брав участь у розробці програм зі світової літератури для середньої школи. Під керівництвом Мирона Борецького було написпно підручник зі світової літератури для 11 класу середньої школи,  відкрито аспірантуру. Підготовкою аспірантів керували  професор Людмила  Краснова і доцент Мирон  Борецький.

З лютого 1999 року кафедру очолила професор Леся-Рома Кравченко, яка  працює на кафедрі з 1981 р.  У 1991 р.  вона захистила кандидатську дисертацію,а  2011 р. – докторську.

З 1993 р. на кафедрі працює  Василь  Зварич, який захистив кандидатську дисертацію у 2002 році, а  з 1994 р. –  Галина  Сабат, яка  в  1999 р. захистила кандидатську, а   2009 р.докторську   дисертацію .

На початку 2000-х років склад кафедри поповнили  молоді науковці, випускники  університету: Наталія  Олексин, Ігор Розлуцький, Руслана Манько, Галина Варнацька, Наталія Лазірко.

Після структурної реорганізації, проведеної в університеті 2022 р., кафедра світової літератури та славістики була об’єднана з кафедрами інституту іноземних мов: романської філології та компаративістики, мовної та міжкультурної комунікації  й отримала нову назву – кафедра зарубіжної літератури та полоністики.

З 1 вересня 2022 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор  Галина Петрівна Сабат.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності «Зарубіжна література».

Навчальна діяльність

Проведення семінарських і практичних занять супроводжується циклами навчально-методичної документації, що розроблені з кожної фахової дисципліни. Усі дисципліни, що читаються викладачами кафедр, мають контрольний супровід для здійснення поточного та підсумкового контролю знань студентів, зокрема за допомогою контрольних робіт або колоквіумів із кожної дисципліни.

Перспективним напрямком удосконалення навчальної діяльності студентів є система індивідуальних занять із фахових курсів, які носять евристичний самостійний пошуковий характер та відзначаються креативними рівнями різної складності й насиченості.

Важливою методичною засадою навчально-виховного процесу є принципи поєднання, інтегративності теорії та практики. Зокрема повсякденна навчально-методична діяльність викладачів кафедр (лекції, семінари, гуртки, проблемні групи тощо) чітко поєднана з практичною роботою студентів у школах, гімназіях та ліцеях Дрогобича і Дрогобиччини.

Видано збірники наукових праць:

 1. Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії про Райнера Марію Рільке. Переклади його творів. Вип. 1. – Дрогобич: Коло, 2003.– 317 с.
 2. Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р.М. Рільке. Вип.2. – Дрогобич: Коло,2005. – 414 с.
 3. Теорія літератури. Компаративістика. Культурологія. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип. І. – Дрогобич: Посвіт,2008. –112 с.
 4. Філософія і поетика художнього тексту-твору. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип. ІІ. – Дрогобич: Посвіт,2010. – 272 с.
 5. Класична спадщина  й сучасний літературний процес. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження доцента кафедри світової літератури Мирона Борецького. – Дрогобич: Посвіт,2012.– 237 с.
 6. Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р.М. Рільке. Вип.3 / Відповідальний редактор та упорядник Л.Кравченко. – Дрогобич:Посвіт, 2016.– 282 с.
 7. Філологічні студії: збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л.Кравченко. – Вип.1.–Дрогобич, 2017. – 212 с.
 8. Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору: наукові записки кафедри світової літератури та славістики. – Дрогобич, 2018. – 136 с.
 9. Філологічні студії: збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич, 2018. – 150 с .
 10. Філологічні студії: збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 3. – Дрогобич, 2019. – 212 с .

Конференції, проведені кафедрою

Впродовж останніх років кафедра  зарубіжної літератури та полоністики  організувала й провела низку  всеукраїнських та міжнародних конференцій з питань поетики та інтерпретації художнього твору,  зокрема:  Міжнародна наукова конференція «Вісниківська традиція у літературі ХХ століття: концепти, особливості стилю, світові контексти» (22-23 квітня 2010 р.); Всеукраїнська наукова конференція  «Класична спадщина  й сучасний літературний процес» присвячена 70-річчю від дня народження  доцента кафедри світової літератури Мирона Борецького (27-28 вересня 2011 р.); Міжнародна наукова конференція «Райнер Марія Рільке й Україна» (27-28 квітня 2012 р.); «Горизонти прочитань, рефлексій, інтерпретацій» –  міжнародний теоретико-літературний семінар, присвячений 90-річчю від дня народження професора Марка Гольберга (1922-2007) (26-27 квітня 2013 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко і світова культура» (21 березня 2014 р.); Міжнародна наукова конференція на пошану доцента Ольги Миколаївни Тарасюк «Актуальні проблеми філології» (27-28 квітні 2014 р.); Міжнародна наукова конференція «Бруно Шульц: тексти і контексти» (27 травня 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція на пошану професора Людмили Краснової «Слово, текст, твір: концептуальні виміри» (21 вересня 2014 р.); Методичний історико-літературний семінар «Методика вивчення польської мови» (21 жовтня 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція на пошану професора Клавдія Яскевича «Славістика крізь призму класичної та новітньої філологічної парадигми» (23 жовтня 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Рільке і Україна» (25 грудня 2015 р.); Регіональна науково-методична конференція «Іван Франко і світова культура» (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Великого Каменяра) (19 квітня 2016 р.); науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання світової літератури в середній та вищій школі» (5 жовтня 2017 р.); Науково-педагогічний семінар, присвячений  Янушу Корчаку (з нагоди 140-ї річниці від дня народження)  (13 вересня 2018 р.);  Науково-методичний семінар «Науково-методичні основи формування мотивації професійного зростання вчителя-філолога» (27 вересня 2018 р.); Науково-методичний семінар «Рільке і Україна» (25 жовтня 2018 р.).

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ

Налагоджено тісну співпрацю з вищими навчальними закладами України: Львівським національним університетом імені Івана Франка, Рівненським інститутом слов’янознавства Київського славістичного університету, Рівненським державним гуманітарним університетом.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з загальноосвітніми закладами міст Дрогобича, Трускавця, Борислава, Стрия, проводить виїзні засідання на базі шкіл Львівської області та на базі кафедри російської мови Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладачі кафедри беруть активну участь у семінарах та конференціях з учителями-філологами району, є спостерігачами зовнішнього незалежного тестування, надають консультативну допомогу шкільним закладам.

Міжнародна співпраця

Інститутом слов’янської філології Католицького Люблінського університету Іоанна Павла ІІ та університетами міст Варшава, Краків, Катовіце (Польща), Жешув, Ченстохова та іншими учасниками міжнародної співпраці у рамках  угоди Східно-Європейської мережі університетів.