Меню

Кафедра зарубіжної літератури та полоністики

Завідувач кафедри: доктор філологічних наук, професор  Галина Петрівна Сабат

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич,  Львівської обл.

Електронна адреса: zar.lit@dspu.edu.ua

Рік заснування кафедри – 1954. До 1998 р. мала назву кафедра російської та зарубіжної літератури, з 1999 р. – кафедра світової літератури, з 2014 р. – кафедра світової літератури та славістики, а з 2022 р.  – кафедра зарубіжної літератури та полоністики.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 14 викладачів, з них: 3 професори, доктори наук, 7 доцентів, кандидатів наук, 3 старші викладачі, 1 викладач.

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України –  фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, соціальних і гуманітарних наук.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора – буття людини в сучасному суспільстві: філософсько-культурологічні виміри(наказ № 94 від 09.03.2010 р.)

Тематика НДР кафедри:  Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації.

Термін виконання: 2021-2025 рр.

Керівник роботи Кравченко Леся Степанівна  – доктор філологічних наук, професор. 

 • Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації творчої спадщини Р.М.Рільке  (Леся-Рома Кравченко).
 • Метамодерністичні напрями у поновочасній літературній інтерпретації (Віра Меньок).
 • Аксіологічна, імагологічна та націологічна інтерпретація твору: літературознавчий та методичний аспект (Мирослава Іванишин).
 • Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації поетичної групи «Скамандр» (Ганна Іваночко).
 • Актуальні питання літературознавства в дослідженнях Володимира Державина та Юрія Клена( Наталія Лазірко).
 • Інтерпретація античних образів та мотивів в українській літературі ХХ-ХХІ ст.: класична й постмодерністська (Василь Зварич).
 • Соціолінгвістичний та комунікативно-прагматичний аспекти дослідження проблеми перемикання мовних кодів (Марія Зелінська).
 • Поезія європейського петраркізму у світлі сучасних інтерпретацій(Мар’яна Маркова).
 • Актуальні питання дослідження творчості  Збігнєва Герберта (Руслана Манько).
 • Жанрова своєрідність поезії неокласиків (Наталія Олексин).
 • Стратегії побудови культурної ідентичності в літературних текстах галицьких письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Любомира Айзенбарт).

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: вступ до літературознавства; історія зарубіжної літератури; методика навчання зарубіжної літератури; історія польської літератури; країнознавство Польщі; методика навчання польської мови; методика навчання польської літератури; сучасна польська мова; практикум з польської мови;  культура мови та виразне читання; література Англії; актуальні проблеми ономастики; порівняльна типологія східнослов’янських мов; основи наукових досліджень; теорія перекладознавства.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: основи герменевтики, основні школи та напрямки в польському мовознавстві, актуальні питання поетики та естетики літературного твору, сучасні проблеми стилістики польської мови, актуальні питання історії польської мови, новітні тенденції в сучасному літературному процесі, основні проблеми транслятології, польський літературний модерн, контрастивна граматика польської мови.

Особистий склад кафедри

Сабат Галина Петрівна

Сабат Галина Петрівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
h.sabat@dspu.edu.ua

Бистрова Олена Олександрівна

Бистрова Олена Олександрівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
prof.bystrova@dspu.edu.ua

Кравченко Леся-Рома Степанівна

Кравченко Леся-Рома Степанівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
l.kravchenco@dspu.edu.ua

Зварич Василь Захарович

Зварич Василь Захарович
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
z_w_z@dspu.edu.ua

Меньок Віра Володимирівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
polcentrum@dspu.edu.ua

Зелінська Марія Зенонівна

Зелінська Марія Зенонівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
mariazielinska23@dspu.edu.ua

Іванишин Мирослава Володимирівнаа

Іванишин Мирослава Володимирівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
myropetra@dspu.edu.ua

Маркова Мар’яна Василівна

Маркова Мар’яна Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
markmar@dspu.edu.ua

Айзенбарт Любомира Михайлівна

Айзенбарт Любомира Михайлівна
кандидат філологічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
liubomyra.ayzen@dspu.edu.ua

Іваночко Ганна Остапівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ivanoczko@dspu.edu.ua

Лазірко Наталія Орестівна
кандидат  філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
natalkalazirko@dspu.edu.ua

Маркова Мар’яна Василівна

Маркова Мар’яна Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Markmar@dspu.edu.ua

Манько Руслана Михайлівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
ruslana_manko@dspu.edu.ua

Петрушка Людмила Адамівна

Петрушка Людмила Адамівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
petrushlud@dspu.edu.ua

Яворська Оксана Михайлівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
yavorskoks@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
n_oleksyn@dspu.edu.ua

 

Історія кафедри

Кафедра зарубіжної літератури та полоністики (колишня кафедра російської літератури, до 2021 р. – кафедра світової літератури та славістики) як самостійна структурна одиниця  існує з 1954 р.

Спочатку в Дрогобицькому педагогічному інституті всі літературознавчі дисципліни входили до складу об’єднаної кафедри літератури, якою керував старший викладач Микола  Домницький. Після «поділу» кафедри він очолив кафедру української літератури. В 1954 р. до Дрогобича прибув кандидат філологічних наук Євген Черницький, який захистив кандидатську дисертацію про «південні» поеми О.  Пушкіна. Із об’єднаної кафедри літератури прийшли в новоутворений підрозділ молоді викладачі – Марк Гольберг, Антоніна Федотова, які працювали у Дрогобицькому педінституті з 1952 р. Поступово кафедра поповнювалася новими викладачами. У 1955 р. почав читати історію російської літератури XIX ст. Віктор  Аудерський.

Для кафедри світової літератури (до 1990-го року вона називалася кафедрою російської і зарубіжної літератури) важливе значення мало святкування 100-річчя від дня народження Івана  Франка. З того часу в коло наукових зацікавлень викладачів кафедри увійшла франкознавча і славістична проблематика.

До 1960-го р. на кафедрі також працювали кандидати філологічних наук Іван Рибінцев, Іван Співак, Маргарита Сорокіна, викладач Мефодій Романюк.

Після об’єднання Дрогобицького і Львівського педагогічних інститутів кафедра поповнилася досвідченими викладачами: доценти Клим Забарило, Віктор Осмоловський, Ілля Іщенко.

Впродовж наступних 10 років кафедрою керував Віктор Аудерський. За часів його керівництва кафедру поповнили викладачі з числа випускників факультету: Любов Косяк, Олена  Бухарова і Людмила Левандовська. Помітний внесок у науковий доробок кафедри здійснила Людмила  Полякова, яка згодом працювала викладачем у Львівському державному університеті ім. Івана Франка.

На початку 1970-х років кафедру очолила  кандидат філологічних наук, доцент Людмила  Краснова. Продовжувалося формування й примноження наукових традицій кафедри. Особлива увагу викладачі приділяли контекстуальному вивченню літератури. Доцент Дора  Кацнельсон була відомим славістом, а доцент Лев Фалендиш поєднував викладання зарубіжної літератури із вивченням українсько-зарубіжних літературних зв’язків.

У 1976 р. на кафедру прийшли доцент Лідія Нікольська і старший викладач Ніна Бражнікова. Наприкінці 70-х–поч. 80-х рр. на кафедрі також працювали доценти Йосип Трофімов,  Мирон Борецький, Олександр Труханенко та Леся-Рома Кравченко.

У середині 80-х років кафедру очолила Лідія Нікольська.  Після неї керував кафедрою до вересня 1992 р. Марк  Гольберг. При ньому вона перейменована у  кафедру світової літератури.

У вересні 1992 р. завідувачем кафедри було призначено Мирона  Борецького. Він брав участь у розробці програм зі світової літератури для середньої школи. Під керівництвом Мирона Борецького було написано підручник зі світової літератури для 11 класу середньої школи,  відкрито аспірантуру. Підготовкою аспірантів керували  професор Людмила  Краснова і доцент Мирон  Борецький.

З лютого 1999 року кафедру очолила професор Леся-Рома Кравченко, яка  працює на кафедрі з 1981 р.  У 1991 р.  вона захистила кандидатську дисертацію, а  2011 р. – докторську.

З 1993 р. на кафедрі працює  Василь  Зварич, який захистив кандидатську дисертацію у 2002 р., а  з 1994 р. –  Галина  Сабат, яка  в  1999 р. захистила кандидатську, а   2009 р.докторську   дисертацію .

На початку 2000-х років склад кафедри поповнили  молоді науковці, випускники  університету: Наталія  Олексин, Ігор Розлуцький, Руслана Манько, Галина Варнацька, Наталія Лазірко.

Після структурної реорганізації, проведеної в університеті 2022 р., кафедра світової літератури та славістики була об’єднана з кафедрами інституту іноземних мов: романської філології та компаративістики, мовної та міжкультурної комунікації  й отримала нову назву – кафедра зарубіжної літератури та полоністики.

З 1 вересня 2022 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор  Галина Сабат.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності «Філологія (Література зарубіжних країн)».

Навчальна діяльність

Проведення семінарських і практичних занять супроводжується циклами навчально-методичної документації, що розроблені з кожної фахової дисципліни. Усі дисципліни, що читаються викладачами кафедр, мають контрольний супровід для здійснення поточного та підсумкового контролю знань студентів, зокрема за допомогою контрольних робіт тестових завдань або колоквіумів із кожної дисципліни.

Перспективним напрямком удосконалення навчальної діяльності студентів є система індивідуальних занять із фахових курсів, які носять евристичний самостійний пошуковий характер та відзначаються креативними рівнями різної складності й насиченості.

Важливою методичною засадою навчально-виховного процесу є принципи поєднання, інтегративності теорії та практики. Зокрема повсякденна навчально-методична діяльність викладачів кафедри (лекції, семінари, гуртки, проблемні групи тощо) чітко поєднана з практичною роботою студентів у школах, гімназіях та ліцеях Дрогобича і Дрогобиччини.