Меню

Кафедра української мови

Завідувач кафедри – д. філол. н., професор Віра Котович

Поштова адреса: вул. Тараса Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100

Електронна адреса: ukr.mova@dspu.edu.ua

Рік заснування – 1952 р.

Попередні завідувачі кафедри:

ст. викл. Клавдій Яскевич (1952 р.)

ст. викл. Євген Дмитровський (1952–1955 рр.)

ст. викл. Микола Домницький (1955–1960 рр.)

д. філол. н. Гаврило Шило (1961–1974 рр.)

к. філол. н. Клавдій Яскевич (1974–1979 рр.)

к. філол. н. Іванна Уздиган (1979–1983 рр.)

к. філол. н. Михайло Паночко (1983–1987 рр.)

д. філол. н. Василь Винницький (1987–2018 рр.)

д. філол. н. Петро Мацьків (2018–2022 рр.)

 

Професорсько-викладацький склад кафедри – 15 викладачів, з них – 5 докторів наук, професорів, 9 кандидатів наук, доцентів та 1 старший викладач.

Персональний склад кафедри

Котович Віра Василівна

Котович Віра Василівна
завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
virakotovych@dspu.edu.ua

Мацьків Петро Васильович

Мацьків Петро Васильович
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
matskiv_petro@dspu.edu.ua

Винницький Василь Михайлович

Винницький Василь Михайлович
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
vm_vynnytskyi@dspu.edu.ua

Яремко Ярослав Петрович

Яремко Ярослав Петрович
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
yaremkoyar@dspu.edu.ua

Кушлик Оксана Павлівна

Кушлик Оксана Павлівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
Kush_oks@dspu.edu.ua

Стецик Марія Степанівна

Стецик Марія Степанівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Marija.stetsyk@dspu.edu.ua

Патен Ірина Михайлівна

Патен Ірина Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Pateniryna@dspu.edu.ua

Мельник Любов Богданівна

Мельник Любов Богданівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lyubov.melnik.73@dspu.edu.ua

 

Паночко Михайло Михайлович

Паночко Михайло Михайлович
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
panochkoMM@dspu.edu.ua

Сеньків Степан Степанович

Сеньків Степан Степанович
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
senkivsddpu@dspu.edu.ua

Легка Леся Іванівна

Легка Леся Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lesya5987@dspu.edu.ua

Галів Уляна Богданівна

Галів Уляна Богданівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ulanahaliv@dspu.edu.ua

Філь Галина Олександрівна

Філь Галина Олександрівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
filgalina1955@dspu.edu.ua

Соболь Лілія Ігорівна

Соболь Лілія Ігорівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lilia.sobol@dspu.edu.ua

Пілько Орест Степанович

Пілько Орест Степанович
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
orest.pilko63@dspu.edu.ua

Діловод кафедри

 

Історія кафедри

Кафедра української мови заснована 1952 р. Її завідувачем став Клавдій Яскевич, один із перших і найвідоміших учених-полоністів. Упродовж 1952–1955 рр. об’єднану кафедру української мови та літератури очолив Євген Дмитровський, автор ґрунтовних навчально-методичних праць для вищої школи, а в 1955–1960 рр. – Микола Домницький, відомий дослідник українського літературного процесу другої половини ХХ ст. Надалі завідувачами кафедри української мови були: д. філол. н., проф. Гаврило Шило (1961–1974 рр.) – діалектолог, автор робіт із фонології та порівняльної граматики слов’янських мов; к. філол. н., доц. Клавдій Яскевич (1974–1979 рр.); к. філол. н., доц. Іванна Уздиган (1979–1983 рр.) – авторитетна дослідниця українського прислівника, співавторка широко відомого підручника «Сучасна українська мова», багаторічна проректорка нашого університету; к. філол. н., доц. Михайло Паночко (1983–1987 рр.) – дослідник української спортивної лексики, укладач «Словника-довідника слів із літерою Ґ». У 1987–1988 рр. кафедру української мови та кафедру української літератури знову об’єднали. Відтоді нею, а з 1988 р. упродовж тридцяти років кафедрою української мови керував д. філол. н., проф. Василь Винницький – відомий український акцентолог, автор монографій «Наголос у сучасній українській мові» (1984); «Українська акцентна система: становлення, розвиток» (2002). У 2018–2022 рр. завідувачем кафедри був нинішній декан факультету української та іноземної філології, д. філол. н., проф. Петро Мацьків, сфера мовознавчих зацікавлень якого – релігійний дискурс української мови. Сьогодні кафедру української мови очолила д. філол. н. Віра Котович, дослідниця ойконімного простору України в ономастичному та лінгвокультурологічному аспектах.

Упродовж тривалого часу існування кафедри тут працювали відомі вчені, лінгвістичні праці яких увійшли до золотого фонду української науки. У 1983–1985 рр. професором-консультантом кафедри був Іван Ковалик – один із найавторитетніших слов’янських дериватологів. Майже 32 роки життя віддав кафедрі Мар’ян Демський – розбудовник сучасної української фразеологічної науки, термінознавець, лексикограф. На кафедрі української мови працював відомий в Україні та далеко за її межами лінгвіст, лінгводидакт, політолог, публіцист Ярослав Радевич-Винницький.

Свою наукову діяльність розпочав на нашій кафедрі, а далі продовжив в Інституті української мови НАН України дослідник історії української мови, діалектолог та граматист Іван Матвіяс, а також д. філол. н., старший науковий співробітник відділу діалектології Галина Кобиринка.

На кафедрі працювала низка талановитих учених-дослідників, непересічних, відданих своїй справі професіоналів: к. філол. н., доц. Нінель Давиденко, к. філол. н., доц. Іван Кунець, к. філол. н. (згодом – д. філол. н.), доц. Марія Кравченко, к. філол. н., доц. Роман Міджин, к. філол. н., доц. Костянтин Іваночко, к. філол. н., доц. Надія Грицик, к. філол. н., доц. Богдан Пристай, к. філол. н., доц. Лідія Прокопович, к. філол. н., доц. Марія Зубрицька, доц. Мирон Яким, ст. викл. Леся Баранська (нині – аспірантка кафедри) та ін.

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри української мови – 15 викладачів, з них – 5 докторів наук, професорів (Василь Винницький, Віра Котович, Оксана Кушлик, Петро Мацьків, Ярослав Яремко), 9 кандидатів наук, доцентів (Уляна Галів, Леся Легка, Любов Мельник, Михайло Паночко, Ірина Патен, Степан Сеньків, Лілія Соболь, Марія Стецик, Галина Філь), 1 старший викладач (Орест Пілько).

 

Навчальна діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

 • Вступ до мовознавства
 • Старослов’янська мова
 • Практикум з української мови
 • Iсторiя української мови
 • Сучасна українська літературна мова
 • Лiнгвiстичний аналiз тексту
 • Стилістика української мови
 • Методика навчання української мови
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи комунікативної лінгвістики
 • Історична граматика української мови

Другий (магістерський рівень) вищої освіти: 

 • Загальне мовознавство
 • Історія української мови
 • Дiалектологiя української мови
 • Методика викладання української мови у закладах середньої освiти III ступеня
 • Актуальні питання дериватології сучасної української мови
 • Лінгвістична інтерпретація художнього тексту
 • Основи термінознавства
 • Складні випадки аналiзу синтаксичних конструкцій
 • Проблемні питання синтаксису української мови
 • Професійний мовний етикет
 • Мовотворчість Ліни Костенко

На кафедрі є аспірантура та докторантура зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Наукова діяльність

Пріоритетний напрям наукових досліджень кафедри відповідно до Закону України:  Фундаментальні  наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та  сталого розвитку суспільства і держави.

Тематика НДР кафедри

«Роль південно-західних говорів у формуванні акцентної системи сучасної української літературної мови» (термін виконання – 2020–2024 рр., керівник – проф. Василь Винницький);

«Український мовний простір: етнолінгвістичний та функціональний аспекти» (термін виконання – 2019–2023 рр., керівник – проф. Петро Мацьків)

Індивідуальні теми НДР викладачів:

Основні засади українського наголошування (проф. Василь Винницький)

Ідеографічний словник у контексті авторської лексикографії (на матеріалі сучасних художніх дискурсів)                                                                       (доц. Уляна Галів)

Ойконімія України в контексті ономастики, лінгвокультурології та етнолінгвістики (проф. Віра Котович)

Словотвірна парадигматика непохідних дієслів в українській мові (проф. Оксана Кушлик)

Акцентна система дієслів у поетичному мовленні (доц. Леся Легка)

Особливості українських перекладів Біблії: лінгвокультурний аспект (проф. Петро Мацьків)

Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту (доц. Любов Мельник)

Українська суспільно-політична термінологія кінця XІX ст. (доц. Михайло Паночко)

Фразеологія в системі міжкультурного комунікаційного процесу (доц. Ірина Патен)

Фразеографічний аналіз наукових праць Івана Франка (ст. викл. Орест Пілько)

Дистрибуція фонем у три- ‒ семикомпонентних словах сучасної української літературної мови (доц. Степан Сеньків)

Феномен семантизації графем у вимірі сучасних контрастивно-етнолінгвістичних студій (доц. Лілія Соболь)

Лінгвостилістичні студії над художнім текстом (доц. Марія Стецик)

Слово-концепт як провідний елемент фразеологізації мовних виразів у контексті сучасної лінгвокультурології (доц. Галина Філь)

Лінгвістичне франкознавство у парадигмі сучасних інтердисциплінарних наук (проф. Ярослав Яремко)

Наукові зацікавлення викладачів кафедри: акцентологія української мови, лінгводидактика; лексикографічна параметризація поетичної мови; проблеми української ономастики та лінгвокультурології;  основоцентрична дериватологія; акцентна система дієслів у поетичному мовленні Лесі Українки;  особливості функціонування сакральної лексики в художньому дискурсі; лінгвістичні студії над прозовою та публіцистичною спадщиною Федора Заревича, лінгвостилістичний аналіз художнього тексту, методологія навчання української мови в школі; українська юридична термінологія ХІХ-XX ст., історія українського мовознавства; дистрибуція фонем сучасної української літературної мови; художній дискурс (лінгвопоетичні студії); фразеографія наукових праць Івана Франка, фраземний корпус українських перекладів Святого Письма; лінгвокультурологічний підхід до вивчення фразеологічних одиниць у слов’янських та англійській мовах; українське термінознавство, когнітивна лінгвістика, теорія комунікації, лінгвокультурологія, лінгвополітологія, лінгвістичне франкознавство.

Наукові збірники кафедри

 1. Фразеологізм і слово у тексті і словнику. Мовознавчі студії. Вип. 2: за матер. Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського. Дрогобич: Посвіт, 2010. 590 с.
 2. Діалект у лінгвокультурологічному просторі. Мовознавчі студії. Вип. 3: за матер. Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила. Дрогобич: Швидкодрук, 2010. 450 с.
 3. Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. Випуск 38. 432 с.
 4. Феномен Памва Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 жовтня 2018 р., м. Самбір). Дрогобич: Посвіт, 2019. 298 с.

Монографії викладачів кафедри:

 1. Винницький В. Наголос у сучасній українській мові. Київ: Рад. школа, 1984. 158 с.
 2. Винницький В. Українська акцентна система: становлення, розвиток. Львів: ВАТ «БІБЛЬОС», 2002.  578 с.
 3. Котович В. Походження назв населених пунктів Опілля. Дрогобич: Відродження, 2000. 155 с.
 4. Котович В. Ойконімія України як лінгвокультурний феномен. Дрогобич: Посвіт, 2020. 448 с.
 5. Котович В. Назви міст України: лінгвокультурологічний словник. Дрогобич: Посвіт, 2021. 472 с.
 6. Кушлик О. Словотвірна парадигма похідних дієслів в українській мові. Дрогобич: Коло, 2015. 384 с.
 7. Мацьків П. Концептосфера БОГ в українському мовному просторі. Дрогобич: Коло, 2007. 332 с.
 8. Яремко Я. Нариси з історії української військової термінології. Дрогобич: Посвіт, 2012. 404 с.
 9. Яремко Я., Лужецька Н. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики. Львів: Апріорі, 2021. 432 с.

Результати наукових досліджень викладачі кафедри публікують у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, фахових виданнях категорії А, закордонних наукових виданнях, фахових виданнях категорії Б, збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, періодичній пресі України.

На кафедрі працюють наукові гуртки:

– науковий гурток із підготовки студентів філологічних спеціальностей до олімпіад та конкурсів (наук. керівники – доц. Уляна Галів; доц. Михайло Паночко);

 • науковий гурток із підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до олімпіад та конкурсів (наук. керівники – доц. Леся Легка; доц. Степан Сеньків);

На кафедрі діють проблемні групи:

«Актуальні проблеми лінгвістики тексту» (наук. керівник – доц. Уляна Галів)

«Українська ономастика» (наук. керівник – проф. Віра Котович);

«Українська мова за професійним спрямуванням» (наук. керівник – доц. Леся Легка)

«Граматичні категорії в контексті морфологічних класів слів» (наук. керівник – доц. Михайло Паночко)

«Антропоцентризм – провідна парадигма сучасного мовознавства» (наук. керівник – доц. Ірина Патен)

«Історія української лексикографії» (наук. керівник – доц. Степан Сеньків)

«Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови» (наук. керівник – доц. Галина Філь)

Співпраця з АН України, її установами, іншими ЗВО та міжнародна співпраця.

Кафедри української мови співпрацює з Інститутом української мови НАН України, Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Київським національним університетом «Києво-Могилянська академія», Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Склодовської, Католицьким університетом у Любліні, Жешувським університетом.

Тематикою співпраці є дослідження української мовної картини світу в етнолінгвістичному та функціональному аспектах;  різноаспектне вивчення акцентної системи сучасної української літературної мови та її південно-західних діалектів. Викладачі кафедри виступають з доповідями на наукових конференціях та публікують свої праці в наукових збірниках згаданих закладів вищої освіти.

У рамках академічної мобільності проф. Оксана Кушлик 2022 р. пройшла міжнародне стажування за програмою підтримки науковців з України в Інституті славістики Польської академії наук.

Виховна робота викладачів кафедри – це організація та проведення курсів вивчення української мови для тимчасово переміщених осіб, тематичних вечорів, бесід, лекцій, творчих зустрічей, екскурсій, презентації наукових, науково-популярних та художніх авторських книг; волонтерська та просвітницька діяльність.