Меню

Яскевич Ольга Клавдіївна

Яскевич Ольга КлавдіївнаЯскевич Ольга Клавдіївна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2005 році відзначена нагрудним знаком «Відмінник народної освіти України». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльна лінгвістика, переклад, теоретична граматика, теорія мовної комунікації

Перелік публікацій
Збірники
  1. Проблеми міжкультурної комунікації у лінгвістичному вимірі: Збірник наукових статей кафедри германських мов і перекладознавства / [за ред. О. Яскевич]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 104 с.
  2. Діалог культур – феномен у міждисциплінарному вимірі: Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Тетяни Корольової, доктора філологічних наук, професора Миколи Зимомрі / [за ред. О. Яскевич]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 104 с.
Посібники з грифом університету
  1. Добрянський І.А., Яскевич О.К., Зимомря М.М., Дубицька О.Б., Герета О.М., Дашко Л.Т., Гавриленко О.М. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуймося англійською: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Англійська мова та література” / [за ред. проф. І.А.Добрянський, І.М.Зимомря]. – Кіровоград–Дрогобич, 2016. – 316 c.
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Яскевич О.К. Особливості використання субколоквіальних одиниць в англійській мові // Науковий Вісник ДДПУ ім. Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич: Посвіт, 2014. – № 1. – С. 102-106.
  2. Яскевич О.К., Зимомря М.М. Appellation’s motivation in fiction // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 145. – Кіровоград, 2016. – С. 514-517.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Яскевич О.К., Зимомря М.М. The use of appellations in official and informal relations // Recepcja treści: studia literackie i translatoryczne. – Częstochowa-Drohobycz: Posvit, 2014. – S. 341–350.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

  1. Яскевич О.К. Особливості використання та перекладу реалій (на матеріалі поеми І. Франка «Лис Микита» та її перекладу англійською мовою) // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 260-264. (Index Copernicus)