Меню

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

З 2000-х років інститут активно презентований на міжнародній арені. Він підтримує і надалі цілеспрямовано налагоджує зв’язки з міжнародними організаціями в галузі освіти і науки, культури, сучасних технологій навчання, зокрема співпрацюючи з такими закордонними партнерами, як Маскатін Коледж (США), Віденський педагогічний університет, Іннсбрукський університет (Австрія), Ерфуртський університет (Німеччина), Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Полонійна академія у Ченстохові (Польща), Університет м. Каєн (Франція). Співпраця відбувається у напрямках студентського обміну, стажування викладачів, написання і видання наукових праць, участі у наукових конференціях, семінарах, майстер-класах, лінгвокраїнознавчих поїздках.

Першою вагомою ластівкою наукової співпраці можна вважати організовану з ініціативи інституту в жовтні 2002 року Міжнародну науково-практичну конференцію “Дрогобиччина як посередник політичних і культурних взаємозв’язків між Австрією та Галичиною”, в якій взяв участь посол Австрії в Україні др. Міхаель Місс. З цього часу інститут плідно співпрацює з іноземними науковцями, організовуючи спільні наукові семінари та конференції (згадаємо тут щорічні Всеукраїнські конференції з міжнародною участю “Українське слово мовами народів світу” кафедри германських мов і перекладознавства та “Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу”, що проводиться кафедрами практики англійської мови, романської філології та компаративістики й мовної та міжкультурної комунікації). Окремою яскравою сторінкою цього виду кооперації є проведення на базі інституту від 2010 року Днів австрійської культури із залученням провідних науковців України, Австрії, Німеччини, Польщі.

Інший аспект співпраці – стажування викладачів та академічні обміни студентами. Від 2004 року викладачі та студенти інституту періодично проходять стажування при Міжнародній літній академії “Greifswalder Ukrainicum” (Німеччина), а також беруть участь у літніх мовних школах при західноєвропейських вишах. За сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Україні наші студенти-полоністи з 2005 року мають можливість проходити короткотермінові стажування у Польщі, зокрема при Люблінському університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської та Люблінському католицькому університеті, а з 2014 року у рамках проекту “Подвійний диплом” паралельно навчатися в Полонійній академії в Ченстохові з залученням коштів стипендіальної програми Erasmus+. Від 2009/10 н.р. налагоджено щосеместрове стажування студентів при Віденському педагогічному інституті, а нещодавно аналогічні угоди підписано з Іннсбрукським та Ґрацьким педагогічними інститутами (Австрія).

Завдяки співпраці кафедр інституту з міжнародною організацією вчителів англійської мови TESOL, представниками Корпусу Миру США, British Council та American House, а також тісним зв’язкам з навчальними та науковими інституціями Австрії наші студенти мають змогу періодично слухати лекції провідних іноземних фахівців – носіїв мови та якісно підвищувати свою лінгвокультурну й країнознавчу компетенцію. Крім того, від 2018 року на базі кафедри германських мов і перекладознавства функціонує авторизований Центр тестування Pearson Test of English, який на основі тестів PTE General має право видавати міжнародні сертифікати з англійської мови, що визнаються навчальними закладами та роботодавцями у всьому світі.

Особливою сторінкою кооперації інституту з іноземними партнерами є присвоєння звання доктора Honoris сausa визначним закордонним науковцям та діячам культури. Почесними докторами Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка за поданням інституту стали відомий дипломат, науковець, посол Еміль Брікс (Австрія, 2003), визнаний коменіолог, дослідник української еміграції, голова Німецького товариства ім. Я.А. Коменського д-р Вернер Кортгаазе (Німеччина, 2004), професор Іннсбрукського університету Петер Штеґер (Австрія, 2007), знаний письменник і громадський діяч проф. Адам Зелінскі (Австрія, 2009), професор Інституту педагогіки Іннсбрукського університету Йозеф Крістіан Айґнер (Австрія, 2013), заступник директора Інституту славістики Віденського університету проф. Алоїс Волдан (Австрія, 2013), видатний україніст, мистецтво- й літературознавець, академік Микола Мушинка (Словаччина, 2016).