Меню

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Факультет активно представлений на міжнародній арені. Він підтримує і надалі цілеспрямовано налагоджує зв’язки з міжнародними організаціями та інституціями в галузі освіти, науки й культури, зокрема співпрацюючи з такими закордонними партнерами:

  • Австрія: Віденський педагогічний інститут, Інсбруцький університет ім. Леопольда і Франца, Педагогічний інститут Штирії (Ґрац), Зальцбурзький університет, Приватний педагогічний університет Лінцської єпархії;
  • Велика Британія: British Council, Pearson Education;
  • Німеччина: Ґрайфсвальдський університет ім. Ернста Моріца Арндта, Ерфуртський університет;
  • Польща: Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблінський католицький університет, Університет Миколая Коперника в Торуні, Жешівський університет, Полонійна академія у Ченстохові.
  • Франція: Університет м. Каєн;
  • США: Маскатін Коледж, Корпус Миру, America House.

Співробітництво відбувається у напрямках обміну передовим педагогічним досвідом, академічної мобільності викладачів і студентів, написання і видання наукових праць, проведення міжнародних наукових конференцій і культурних форумів, участі в лінгвокраїнознавчих поїздках тощо.

 

Завдяки співпраці з закордонними освітніми інституціями на факультеті відбувається перманентний процес впровадження сучасних технологій навчання. У результаті співробітництва з міжнародною організацією вчителів англійської мови TESOL, представниками Корпусу Миру США, British Council та America House, а також тісним зв’язкам з навчальними та науковими закладами Австрії наші студенти мають змогу періодично слухати лекції провідних іноземних фахівців – носіїв мови та якісно підвищувати свою лінгвокультурну й країнознавчу компетенцію. Також у навчальному процесі широко використовуються розроблені британською освітньою організацією Pearson Education підручники та інтерактивна онлайн-платформа My English Lab, а на базі факультету функціонує авторизований Центр тестування Pearson Test of English, який на основі тестів PTE General має право видавати міжнародні сертифікати з англійської мови, що визнаються навчальними закладами та роботодавцями в усьому світі. Крім того, з 2022 року у рамках білатеральної угоди з Австрійським інтеґраційним фондом (ÖIF) наші викладачі дистанційно проводять курси німецької мови і читають лінгвокраїнознавчі лекції для вимушених переселенців в Австрії.

У царині наукового співробітництва факультет плідно співпрацює з іноземними науковцями, організовуючи спільні наукові конференції, симпозіуми та семінари (згадаємо тут щорічні Всеукраїнські конференції з міжнародною участю “Українське слово мовами народів світу” кафедри англійської мови і перекладу та “Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу”, що проводиться кафедрою практики англійської мови і методики її навчання разом з кафедрою німецької та французької мов і методики їх навчання). На факультеті налагоджена видавнича діяльність результатів спільних досліджень наших науково-педагогічних працівників та провідних науковців Австрії, Німеччини, Польщі. Окремою яскравою сторінкою цього вектору співпраці є участь у широковідомих на міжнародному рівні наукових і культурно-мистецьких форумах, що організовуються Австрійською бібліотекою (Дні Австрії у Дрогобичі) та Полоністичним науково-інформаційним центром ім. Ігоря Менька (Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца, “Друга осінь”).

Інший аспект співпраці – закордонні стажування викладачів та студентська академічна мобільність. Завдяки залученню коштів стипендіальної програми Erasmus+ викладачі факультету періодично підвищують кваліфікацію, а студенти проводять закордонний семестр в європейських університетах-партнерах (найактивнішу щосеместрову академічну мобільність зараз налагоджено з усіма переліченими вище педагогічними інституціями Австрії та Університетом Миколи Коперника в Торуні). За сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Україні наші студенти-полоністи проходять короткотермінові стажування у Польщі, зокрема при Люблінському університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської та Люблінському католицькому університеті, а також у рамках проєкту “Подвійний диплом” паралельно навчаються в Полонійній академії в Ченстохові. Віднедавна студенти факультету отримали змогу семестрового навчання в Університеті прикладних наук ВІВЕС (Бельгія) та Ґрайфсвальдському університеті ім. Ернста Моріца Арндта (Німеччина). Крім того, наші викладачі та студенти проходять стажування при Міжнародній літній академії “Greifswalder Ukrainicum” (Німеччина), а також беруть участь у літніх мовних школах при європейських закладах вищої освіти.

Особливою сторінкою співробітництва факультету з іноземними партнерами є присвоєння звання доктора Honoris сausa визначним закордонним науковцям та діячам культури. Почесними докторами Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка за поданням факультету стали відомий дипломат, науковець, посол Еміль Брікс (Австрія, 2003), визнаний коменіолог, дослідник української еміграції, голова Німецького товариства ім. Я.А. Коменського д-р Вернер Кортгаазе (Німеччина, 2004), професор Інсбруцького університету Петер Штеґер (Австрія, 2007), знаний письменник і громадський діяч проф. Адам Зелінскі (Австрія, 2009), професор Інституту педагогіки Інсбруцького університету Йозеф Крістіан Айґнер (Австрія, 2013), заступник директора Інституту славістики Віденського університету проф. Алоїс Волдан (Австрія, 2013), видатний україніст, мистецтво- й літературознавець, академік Микола Мушинка (Словаччина, 2016), керівник відділу міжнародних зв’язків Віденського педагогічного інституту д-р Томас Бауер (Австрія, 2019).