Меню

Овчаренко Лілія Романівна

Овчаренко Лілія Романівна – кандидат педагогічних наук. У 2021 році захистила дисертаційне дослідження «Іншомовна підготовка майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)». Авторка понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: формування іншомовної комунікативної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей.

Контактні засоби звязку : liliov3355@gmail.com

 

 

 

 

Перелік публікацій:

Публікації у наукових фахових виданнях:

  1. Овчаренко Л.Р. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей // Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2016. № 11. С. 104-110.
  2. Овчаренко Л.Р. Цілі та принципи професійно орієнтованого навчання англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. № 61. С. 196-200.
  3. Овчаренко Л.Р., Оршанський Л.В. Педагогічні умови активації професійно орієнтованої іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей // Наукові записки: зб. наукових статей / упор. Л. Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. СXХХХV (145). С. 128-137. (Серія: Пед. науки).

 

Статті у зарубіжних виданнях:

  1. Овчаренко Л.Р. Сутність професійно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей // Science, research, development pedagogy. Warszawa: Diamond trading tour, 2018. № 3. S. 151-155.
  2.  Овчаренко Л.Р. Особливості процесу трансформації змісту та форм іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у пострадянський період (1991-2018 рр.) // Path of science. 2019. Vol. 6. No. 6. URL: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/753

 

Статті у міжнародних наукометричних базах даних:

  1. Овчаренко Л.Р. Професійна спрямованість процесу навчання іноземної мови вчителів природничо-математичних спеціальностей // Молодий вчений. 2017. № 4.3 (44.3). С. 167-170.
  2. Овчаренко Л.Р. Трансформація змісту і методики професійно орієнтованого навчання англійської мови майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у 40–50-х роках ХХ століття // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. 2019. № 2 (40). С. 195-203.
  3.  Овчаренко Л.Р. Формування міжкультурної компетентності у студентів нефілологічних спеціальностей в процесі навчання іноземної мови в 60-х роках  ХХ століття // Молодий вчений. 2019. № 7 (71). С. 52-58.
  4. Овчаренко Л.Р. Тенденції й особливості вивчення іноземних мов майбутніми вчителями нефілологічних спеціальностей // Молодь і ринок. 2019. № 6 (173). С.165 -170.