Меню

Чобанюк Марія Миколаївна

Чобанюк Марія МиколаївнаЧобанюк Марія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Сучасне українське літературознавство в англомовному (Австралія, Канада, США) науковому світі: методологічні аспекти». Автор понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: сучасне українське літературознавство в англомовному науковому світі, концептуальний художній синтез на межі тисячоліть.

Контактні засоби зв’язку: mariya_chobanyuk@ukr.net

Перелік публікацій
Монографії
 1. Чобанюк М. М. Концептуальний художній синтез у художній літературі Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ століття: [монографія] / М. М. Чобанюк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 318 с.
Посібники з грифом університету
 1. Чобанюк М. М. Історія української літератури у світлі постколоніальної критики. «В обіймах імперії. Російська та українська літератури новітньої доби» Мирослава Шкандрія / М. М. Чобанюк. – Львів: Манускрипт, 2007. – 21 с.
 2. Чобанюк М. М. Англійська мова. Розмовні теми та тексти / М. М. Чобанюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 55 с.
 3. Чобанюк М. М. Літературознавство українського зарубіжжя. Практикум / М. М. Чобанюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 40 с.
 4. Чобанюк М. М. Англійська мова. Тексти та завдання для домашнього читання / М. М. Чобанюк, І. М. Кавчак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 110 с.
 5. Чобанюк М. М. Вступ до літературознавства. Тексти лекцій. Матеріали для самостійної роботи студентів / М. М. Чобанюк, Л. О. Прима. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 76 с.
 6. Чобанюк М. М. Літературознавство українського зарубіжжя / М. М. Чобанюк. – Львів: Манускрипт, 2011. – 146 с.
 7. Чобанюк М. М. Вступ до літературознавства. Програма / М. М. Чобанюк. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. – 20 с.
 8. Чобанюк М. М. Вступ до літературознавства. Тексти лекцій. Матеріали для самостійної роботи студентів / М. М. Чобанюк, Л. О. Прима. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 92 с.
 9. Чобанюк М. М. Літературознавство та література українського зарубіжжя / М. М. Чобанюк. – [2-ге вид., доп.]. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 144 с.
 10. Чобанюк М. М. Англійська мова: матеріали для самостійної роботи студентів / О. В. Мельник, М. М. Чобанюк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 174 с.
 11. Чобанюк М.М. Вступ до літературознавства: матеріали для самостійної роботи студентів / М.М. Чобанюк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 94 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Чобанюк М. М. Літературознавчі дослідження Юрія Луцького / М. М. Чобанюк // Літературознавчий збірник. – Донецьк, 2004. – Вип. 17–18. – С. 51–62.
 2. Чобанюк М. М. Футуризм у дослідженнях Олега Ільницького / М. М. Чобанюк // Літературознавчий збірник. – Донецьк, 2004. – Вип. 19. – С. 136–146.
 3. Чобанюк М. М. Постколоніальна критика / М. М. Чобанюк // Літературознавчий збірник. – Донецьк, 2005. – Вип. 21–22. – С. 99–110.
 4. Чобанюк М. М. Українська література крізь призму рецептивної естетики у працях Марка Павлишина / М. М. Чобанюк // Літературознавчий збірник. – Донецьк, 2006. – Вип. 26–27. – С. 131–144.
 5. Чобанюк М. М. Марко Павлишин про духовний потенціал роману О. Гончара «Собор» / М. М. Чобанюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – Ч. І. – К.: Акцент, 2007. – С. 472–478.
 6. Чобанюк М. М. Література 20-х років в осмисленні західних україністів / М. М. Чобанюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 28. – Ч. І. – К.: Акцент, 2007. – С. 615 – 622.
 7. Чобанюк М. М. «Постмодернізм» очима західних науковців / М. М. Чобанюк // Наукові записки ХДПУ. – Серія: Літературознавство. – Вип. 3 (51). – Ч. ІІ. – Харків: Нове слово, 2007. – С. 35–44.
 8. Чобанюк М. М. Літературознавство української еміграції / М. М. Чобанюк // Наукові записки ХДПУ. – Серія: Літературознавство. – Вип. 4 (52). – Ч. ІІ. – Харків: Нове слово, 2007. – С. 143–149.
 9. Чобанюк М. М. Чесько-українські взаємозв’язки в жанрі гагіографії / М. М. Чобанюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 31. – Ч. 2. – К.: Акцент, 2008. – С. 396–404.
 10. Чобанюк М. М. Українське літературознавство між параметрами: Україна й діаспора / М. М. Чобанюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 38. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 157–161.
 11. Чобанюк М. М. Творчість Шевченка та міфологічна критика / М. М. Чобанюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 33. – Ч. 2. – К.: Акцент, 2009. – С. 416–424.
 12. Чобанюк М. М. Авангард двадцятих років минулого століття в осмисленні західних україністів / М. М. Чобанюк // Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 24. Філологія. – С. 42–53.
 13. Чобанюк М. М. Юрій Луцький як літературознавець / М. М. Чобанюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – Ч. 1. – К.: «Твім інтер», 2010. – С. 371–379.
 14. Чобанюк М. М. Співвідношення філософії та літератури у творчості Шевченка / М. М. Чобанюк // Наукові записки ХДПУ. – Серія: Літературознавство. – Вип. 4 (64). – Ч. ІІ. – Харків: Нове слово, 2010. – С. 40–45.
 15. Чобанюк М. М. Український модернізм в інтерпретації західних україністів / М. М. Чобанюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – Вип. 62. – С. 175–179.
 16. Чобанюк М.М. «Прожектором» по сучасній критиці / М.М. Чобанюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Серія літературознавство. – Х., 2012. – Вип. 4 (72). – С. 161 – 168.
 17. Чобанюк М. М. Гуманізм та епоха постмодернізму: критерії зіткнення / М. М. Чобанюк // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. – Вип. 7. – Ч. І. – Сімферополь: Бизнес-Информ, 2013. – С. 225–230.
 18. Чобанюк М. М. Постмодернізм в інтерпретації західних україністів / М. М. Чобанюк // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: наук. зб. – Вип. 19. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 37–44.
 19. Чобанюк М. М. Проблема «синтеза» в современной науке о литературе / М. М. Чобанюк // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. – Х., 2013. – № 1–2 (49). – С. 145–148.
 20. Чобанюк М. М. Понятие «художественного синтеза» в науке о литературе / М. М. Чобанюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ, 2013. – № 12 (271). – Ч. ІІ. – С. 141–145.
 21. Чобанюк М. М. Феномен гуманизма: чувство времени / М. М. Чобанюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – Х., 2013. – Вип. 4 (76). – С. 207–215.
 22. Чобанюк М. М. Феномен постмодернізму як явище слов’янської культури / М. М. Чобанюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. Літературознавство. – 2013. – № 13 (262). – С. 119–123.
 23. Чобанюк М. М. Джон Гарднер: нравственная литература и критика // М. М. Чобанюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 483–487.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Чобанюк М. М. Мирослав Шкандрій: літературна політика в Україні / М. М. Чобанюк // Проблема «Людина і влада» в літературі та культурі: Збірник наукових праць: Матеріали міжнародного науко-практичного семінару. – Siedlce: «Sprint», 2007. – С. 83–90.
 2. Чобанюк М. М. Феномен постмодернизма и художественного синтеза в литературном процессе рубежа ХХ – ХХІ веков / М. М. Чобанюк // Филология – культурология: диалог наук. Материалы III научной интернет-конференции с международным участием “Филология – культурология: диалог наук”. – Одинцово: АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт», 2013. – С. 95–101.
 3. Чобанюк М. М. Генрі Ґрін: моральність і література / М. М. Чобанюк // Zbior raportow naukowych. «Miedzynarodowa konferencja naukowa wymiany osiagniec naukowych» (30.08.2014 – 31.08.2014). – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 5–9.
 4. Чобанюк М. М. Джон Фаулз: дискурс пізніх романів / М. М. Чобанюк // Zbior raportow naukowych «Filologia i kultura: problem i perspektywy» (29.11.2014 – 30.11.2014). – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 43–50.
 5. Чобанюк М. М. Жанровий синтез: актуальні підходи вітчизняних та зарубіжних літературознавців до проблеми вивчення / М. М. Чобанюк // Zbior raportow naukowych «Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka» (30.07.2014 – 31.07.2014). – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 9–14.
 6. Чобанюк М. М. К вопросу о концептуальном художественном синтезе в творчестве Курта Воннегута / М. М. Чобанюк // Филология – культурология: диалог наук: Материалы IV Международной научной интернет-конференции «Филология – культурология: диалог наук». – Одинцово: ФНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет», 2014. – С. 109–115.
 7. Чобанюк М. М. «Кошмари світу» у творчості Курта Воннегута / М. М. Чобанюк // Zbior raportow naukowych. «Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badan i wdrozen projektow» (29.09.2014 – 30.09.2014). – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 38–44.
 8. Чобанюк М. М. Літературознавчий синтез: методологічні аспекти / М. М. Чобанюк // Ucrainica VI. Soucasna Ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury: Sbornik vedeckych clanku zmezinarodni conference «VI Olomoucke symposium ukrajinistu stredni Evropy» (Olomouc, 21 – 23.08.2014). – Olomouc: Univerzita Palackehov Olomouci, 2014. – P. 199–202.
 9. Чобанюк М. М. Особистість у художньому урбанізованому та дегуманізованому світі Курта Воннегута / М. М. Чобанюк // Zbior raportow naukowych. «Knowledge Society» (30.10.2014 – 31.10.2014). – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 21–25.
 10. Чобанюк М. М. Постмодернізм у реаліях українського сьогодення / М. М. Чобанюк // Colloquia Litteraria Sedlcensia. – T. XV: Историко-филологические исследования: традиции и современные тенденции. – Siedlce, 2014. – S. 35–47.
 11. Чобанюк М. М. Современные тенденции художественного творчества в аспекте концептуального синтеза / М. М. Чобанюк // Zbior raportow naukowych «Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka» (30.03.2014 – 31.03.2014). – Warszawa: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 6–9.
 12. Чобанюк М. М. Художественный синтез: искусство, синтез искусств, литература / М. М. Чобанюк // Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность: тематический сборник. – Вып. 7. – Ростов н/Д: Академцентр, 2014. – С. 241–248.
 13. Чобанюк М. М. Джозеф Хеллер: художественный стиль и эстетическая концепция / М. М. Чобанюк // Теоретические и практические аспекты романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков: сборник научных статей. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – С. 238–241.
 14. Чобанюк М. М. Концептуальний художній синтез: літературне явище чи продуктивний напрям? / М. М. Чобанюк // Zbior raportow naukowych «Miedzynarodowa konferencja naukowa wymiany osiagniec naukowych» (30.08.2016 – 31.08.2016). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 15-21.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Чобанюк М. М. Рецепція українського постмодернізму на межі тисячоліть / М. М. Чобанюк // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 23 (2). – С. 136–140.
 2. Чобанюк М. М. Проблема дефініції сакрального в епоху постмодернізму / М. М. Чобанюк // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 217. – Вип. 205. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 97–100.
 3. Чобанюк М. М. Ідейно-художні особливості творчості Джона Фаулза у світлі теорії концептуального художнього синтезу / М. М. Чобанюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія: Філологія. – Х., 2014. – № 1107. – Вип. 70. – С. 133–137.
 4. Чобанюк М. М. Джон Фаулз: гуманізм як філософія творчого методу / М. М. Чобанюк // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 26. – С. 332–338.
 5. Чобанюк М. Латиноамериканська література в руслі теорії концептуального художнього синтезу (Варгас Льйоса) / М.М. Чобанюк // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Серія «Філологія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 40. – С.118 – 126.
 6. Чобанюк М. Сакральне мистецтво слова та сучасна наука про літературу / М.М. Чобанюк // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 362 – 369.
 7. Чобанюк М. М. Гуманізм як складова концептуального синтезу (релігійний аспект) / М. М. Чобанюк // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 286 – 289.
 8. Чобанюк М.М. Західна україністика та український аванґард / М. М. Чобанюк // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 193 – 197.
 9. Чобанюк М.М. «Синтез» як художньо-естетичний феномен культури ХХ – ХХІ століття / М.М. Чобанюк // Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 42. – С. 176–186.
 10. Чобанюк М.М. Синтез жанру: актуальні підходи до проблеми вивчення / М.М. Чобанюк // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – C. 246–255.