Меню

КАФЕДРА МОВНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кафедра мовної та міжкультурної комунікації

Завідувач кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент Павлішак Оксана Романівна

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 320

Kонтактний телефон: (032-24) 41-33-24

Електронна адреса: gisselbundchen@gmail.com

Рік заснування: 2010

Попередня назва: кафедра іноземних мов та компаративістики

Попередні завідувачі: Мних Роман Володимирович, кандидат філологічних наук, професор, Прима Любов Олексіївна, кандидат філологічний наук, доцент, Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічний наук, професор, Палиця Галина Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент

Професорсько-викладацький склад:

14 науково-педагогічних працівників, з них: 1 професор, 9 доцентів, 2 старші викладачі, 2 викладачі.

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР: Зміст освіти у спектрі професійної комунікації та лінгвокультурології: перекладознавчий, мовознавчий, літературознавчий та педагогічний аспекти

Термін виконання: 2016-2020 рр.

Науковий керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Павлішак Оксана Романівна

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 1. Іноземна мова (англійська, німецька, французька)
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Вступ до літературознавства
 4. Вступ до мовознавства
 5. Ділова іноземна мова
 6. Практичний курс другої іноземної мови
 7. Країнознавство країн другої іноземної мови
 8. Література країн другої іноземної мови
 9. Основи теорії мовної комунікації
 10. Сучасна українська мова
 11. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 12. Загальне мовознавство
 13. Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови
 14. Теоретичний курс другої іноземної мови
 15. Шкільний курс другої іноземної мови та методики її викладання
Професорсько-викладацький склад кафедри

Павлішак Оксана Романівна

Павлішак Оксана Романівна
завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
okpavlish@dspu.edu.ua

Гутиряк Оксана Ігорівна

Гутиряк Оксана Ігорівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
hutyroksana@dspu.edu.ua

Дуркалевич Вікторія Володимирівна

Дуркалевич Вікторія Володимирівна
доктор філологічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
durkalevvik@dspu.edu.ua

Кемінь Галина Миколаївна

Кемінь Галина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
keminhalyna@dspu.edu.ua

Лучкевич Вікторія Володимирівна

Лучкевич Вікторія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
v.luchkevych@dspu.edu.ua

Матвіїшин Оксана Миколаївна

Матвіїшин Оксана Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
matviishoks@dspu.edu.ua

Хало Зоряна Петрівна

Хало Зоряна Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
halozoriana@dspu.edu.ua

Чобанюк Марія Миколаївна

Чобанюк Марія Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
chobaniukmar@dspu.edu.ua

Патен Ірина Михайлівна

Патен Ірина Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Pateniryna@dspu.edu.ua

Айзенбарт Мар’яна Михайлівна

Айзенбарт Мар’яна Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
aizenbmariana@dspu.edu.ua

Петрушка Людмила Адамівна

Петрушка Людмила Адамівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
Petrushlud@dspu.edu.ua

Яворська Оксана Михайлівна

Яворська Оксана Михайлівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
Yavorskoks@dspu.edu.ua

Намачинська Галина Ярославівна

Намачинська Галина Ярославівна
кандидат педагогічних наук, викладач

Контактні засоби зв’язку:
Namhalyna@dspu.edu.ua

Овчаренко Лілія Романівна

Овчаренко Лілія Романівна
кандидат педагогічних наук, викладач

Контактні засоби зв’язку:
liliov3355@gmail.com

Діловод кафедри

Тимишин Марʼяна Юліанівна

Тимишин Марʼяна Юліанівна

Історія кафедри. Діяльність кафедри іноземних мов та компаративістики як структурної одиниці факультету романо-германської філології започатковано 30 серпня 2000 року. Її очолив кандидат філологічних наук, доцент Мних Роман Володимирович. Колектив кафедри забезпечував викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької та іспанської) на неспеціальних факультетах, старогрецької та латинської мов, літературознавчих курсів, а також польської мови як другої спеціальності на факультеті романо-германської філології.

Внаслідок реорганізації у 2006 році кафедру було перейменовано на кафедру іноземних мов. Її очолила кандидат філологічних наук, доцент Прима Любов Олексіївна. У цей час започатковано видання збірників наукових праць «Актуальні проблеми сучасної різнонаукової термінології» та «Парадигма Sacrum&Profanum у літературі та культурі», систематично проводилися наукові конференції з окреслених питань.

З 2010 по 2015 рік кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Палиця Галина Степанівна. У цей час кафедру іноземних мов перейменовано на кафедру мовної та міжкультурної комунікації. Окрім вищевказаних, кафедра починає забезпечувати викладання дисциплін мовознавчого блоку.

З вересня 2015 року завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Павлішак Оксана Романівна.

Навчальна діяльність. Сьогодні на кафедрі працює один доктор педагогічних наук, професор (М.Ю.Федурко); 6 кандидатів педагогічних наук, доцентів (З.П. Хало, І.В. Волошанська, Г.М. Кемінь, О.Р. Павлішак, В.В. Лучкевич, М.М.Айзенбарт); шість кандидатів філологічних наук, доцентів (О.І Гутиряк, М. М. Чобанюк, В.В. Дуркалевич, М.М. Матвіїшин, В.Д. Сліпецька, І.М. Патен), три старші викладачі (В.М. Пітин, Л.А. Петрушка, О.М. Яворська); 4 викладачів (Г.Я. Намачинська, О.М. Грущак, І.І. Кондратів, Г.І. Грабівська); один старший лаборант (М.Ю. Тимишин).

Основним методом навчання іноземних мов на кафедрі є комунікативний, суть якого полягає в тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування. Основна практична мета навчання іноземної мови формулюється як навчання іншомовного спілкування, яке здійснюється в контексті діалогу культур.

У загальному, на кафедрі мовної та міжкультурної комунікації здійснюється інтегративний підхід до розвитку комунікативної компетенції студентів. У методичному плані всі форми навчальних занять з іноземних мов у навчальному процесі мають інтерактивний і мультимедійний характер, при цьому “соло” викладача поступається місцем полілогу всіх учасників навчального процесу.

Наукова робота. Науково-дослідна робота викладачів та студентів кафедри зосереджена на дослідженнях проблем лінгвістики, літературознавства, методики викладання іноземних мов та педагогіки і щороку стає все більш інтенсивною. Викладачі кафедри ведуть наукові розвідки з науково-дослідної кафедральної теми: «Навчальний процес у контексті професійної комунікації та лінгвокультурології: мовознавчий, літературознавчий та педагогічний аспекти», що відображає тенденції сучасної гуманітарної науки. Невпинно збільшується кількість викладачів з науковими ступенями. Відбувся захист докторської та кандидатської дисертацій.

Викладачі кафедри активно працюють над виданням нової навчально-методичної літератури, беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, результатом яких є низка опублікованих тез і статей з методичної, педагогічної та філологічної проблематики. У березні 2017 кафедрою спільно із кафедрами практики англійської мови та кафедри романської філології та компаративістики проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу».

Виховна робота. Викладачі кафедри допомагають студентам в організації виховних заходів, проводять бесіди на морально-етичні теми. Так, зусиллями викладачів-кураторів щорічно організовується відвідини музично-драматичного театр імені Юрія Дрогобича, а також подорожують визначними місцями Львівщини. Кожного року проводяться екскурсії у музеї Дрогобиччини.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Львівським національним університетом імені Івана Франка; Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича; Київським університетом Бориса Грінченка; Київським національним лінгвістичним університетом; Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка.

Міжнародна співпраця. Викладачі кафедри брали участь у Міжнародних наукових конференціях, які проводились за кордоном, зокрема у Республіці Польща та Словацькій Республіці.