Меню

Лопушанський Ярослав Михайлович

Лопушанський Ярослав МихайловичЛопушанський Ярослав Михайлович – кандидат філологічних наук, доцент. Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство на тему «Рецепція української літератури в німецьмовному світі (перша половина ХХ ст.)». Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: літературознавство

Контактні засоби зв’язку: jaro.lopuschanskyj@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом МОН України
 1. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія): Курс лекцій / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 352 с.
Посібники з грифом університету
 1. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія): курс лекцій / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2008. – 296 с.
 2. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія): метод. матеріали до вивчення курсу / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2008. – 48 с.
 3. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Історія німецької літератури: метод. матеріали / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2009. – 96 с.
 4. Коцюба І., Лопушанський Я. Ділова німецька мова: навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу факультету менеджменту та маркетингу. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 84 с.
 5. Лопушанський Я.М. Лексичний практикум з німецької мови. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 215 с.
 6. Лопушанський Я.М., Радченко О.А. Країнознавство (Німеччина, Австрія): Навч. посібник / Я.М. Лопушанський, О.А. Радченко. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 144 с.
Збірники
 1. Повернення: Антологія німецькомовної літератури Галичини та Буковини / [за ред. Ярослава Лопушанського та Наталії Дашко]. – Дрогобич: Видавець Сурма, 2010. – 320 с.
 2. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних і мовних контактів. – Т. 1: Матеріали наукового колоквіуму ІІ Днів австрійської культури у Дрогобичі, 25 – 31 березня 2012 р. / [упор.: Ярослав Лопушанський, Наталія Дашко]. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 120 с.
 3. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів. – Т. 2: Матеріали літературо- та мовознавчого колоквіуму ІІІ Днів австрійської культури у Дрогобичі, 14 – 20 квітня 2013 р. / [упор., наук. ред. Я. Лопушанський і Н. Дашко; вступ. сл. Я. Лопушанського]. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 160 с.
 4. Компаративні дослідження австрійсько-українських літера­тур­них, культурних та мовних контактів. – Т. 3: Матеріали Міжнародної конференції “Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії” (Дрогобич, 6 – 9 квітня 2014 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 268 с.
 5. Повернення: Антологія німецькомовної літератури Галичини та Буковини / [за ред. Ярослава Лопушанського]. – [2 вид., доп.]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 500 с.
 6. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 4: Матеріали Міжнародного форуму “IV Дні Австрії у Дрогобичі” (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич – Інсбрук: Посвіт, 2016. – 456 с.
 7. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5: Ювілейний збірник на пошану кандидата психологічних наук, доцента Василя Лопушанського / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського, О. Радченка та О. Бродської]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 456 с.
 8. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 6: Ярослав Радевич-Винницький. Видатні австрійці: український ракурс / [наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 148 с.
 9. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Том 7: Матеріали Міжнародного форуму “V Дні Австрії у Дрогобичі” (23 – 30 квітня 2017 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич – Ґрац: Посвіт, 2018. – 404 с.
 10. Томас Бауер. Відень і Дрогобич на шляху міжнародної академічної мобільності / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – 84 с. – (Doctor Honoris Causa)
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Лопушанський Я.М. Cучасні тенденції науково-критичної рецепції творчості Йозефа Рота в Україні // Новітня філологія. – № 41. – Миколаїв: вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 130 – 143
 2. Лопушанський Я.М. Форум українсько-австрійської науки і культури в Дрогобичі 6 – 8 квітня 2014 року // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2014. – № 2. – С. 141 – 142
 3. Лопушанський Я.М. Пам’ять і літературні рефлексії Першої світової війни // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 297 – 301.
 4. Лопушанський Я.М. Різдвяна симфонія минувшини і сучасності (нотатки з навчальної країнознавчої подорожі) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 213-224.
 5. Лопушанський Я.М. Міжуніверситетський круглий стіл з міжнародною участю “Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур” // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 177 – 180.
 6. Лопушанський Я. Наукові й культурно-просвітницькі пріоритети діяльності Австрійської бібліотеки та Центру євроінтеграції у 2015-2016 роках: події й факти // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету Імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2017. – № 7.– С. 223 – 228.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Лопушанський Я.М. Norden versus Süden: Zum Italien-Bild im Werk Leopold von Sacher-Masochs // Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins. Italien in der österreichischen Literatur. – Band 6. – Wien: Lit-Verlag, 2011. – S. 31–38
 2. Lopuschanskyj Jaroslaw, Daschko Nataliya. Zielinskis Werk als Beispiel der Erinnerungsliteratur // Galizien existiert in unseren Herzen. Ein Adam-Zielinski-Gedenkband / Hrsg. von Edward Bialek, Erhard Busek, Rembert Schleicher, Lojze Wieser. – Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 2011. – S. 197 – 209.
 3. Lopuschnaskyj Jaroslaw. Das Donau-Motiv in der ukrainischen Folklore (Ukrainische Kosakenlieder in deutscher Übersetzung) // Europa Erlesen. Donau. Doppelband. – Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 2012. – S. 598 – 602.
 4. Lopuschnaskyj Jaroslaw. Das Donau-Motiv in der ukrainischen Folklore (Ukrainische Volkslieder in deutscher Übertragung) // Europa Erlesen. Donau delta. – Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 2014. – S.322 – 326, 344.
 5. Lopuschanskyj Jaroslaw. Stefan Zweigs Kriegserlebnisse in Galizien während des Ersten Weltkrieges // Transkulturelle Forschungen der Österreich-Bibliotheken im Ausland. Sonderband: Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion. – Wien, – S. 123 – 142.