Меню

Дубицька Оксана Богданівна

Дубицька Оксана БогданівнаДубицька Оксана Богданівна – старший викладач. Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: перекладознавство

Контактні засоби зв’язку: dubytska@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Дубицька О.Б., Герета О.М. Стежками Івана Франка: Методична розробка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 50 с.
  2. Добрянський І.А., Яскевич О.К., Зимомря М.М., Дубицька О.Б., Герета О.М., Дашко Л.Т., Гавриленко О.М. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуймося англійською: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Англійська мова та література” / [за ред. проф. І.А.Добрянський, І.М.Зимомря]. – Кіровоград–Дрогобич, 2016. – 316 c.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Дубицька О.Б. Відтворення стилістичних засобів в українському перекладі оповідання Рея Бредбері «Калейдоскоп» // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції “Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka”. – № 1. – Gdansk, 2016. – 14–18.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

  1. Дашко Л.Т., Дубицька О.Б. Віртуальна реальність як інструментарій едютейнменту в мовній освіті // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 52-58. (Index Copernicus)