Меню

Сивик Оксана Анатоліївна

Сивик Оксана АнатоліївнаСивик Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток естетичного виховання студентської молоді всистемі педагогічної освіти України (друга половина XX – початок XXI століття)». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: література німецькомовних країн, естетичне виховання студентської молоді

Контактні засоби зв’язку: ksenja241983@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Сивик О.А. Особливості австрійського варіанту німецької мови: навчальний посібник / О.А. Сивик, В.М. Лопушанський. – Дрогобич: Видавець Святослав Сурма, 2008. – 72 с.
 2. Сивик О.А. Практичний курс німецької мови: навчально-методичний посібник / О.А. Сивик, Л.Я. Левицька, К.М. Вайло, З.П. Хало, З.П. Яким. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 310 с.
 3. Сивик О.А. Практичний курс німецької мови: навчально-методичний посібник / О.А. Сивик, Л.Я. Левицька, О.А. Олексяк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 248 с.
 4. Сивик О.А. Практика усного та писемного мовлення: начально-методичний посібник / О.А. Сивик, О.С. Сторонська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с.
 5. Сивик О.А. Практика усного та писемного мовлення: Житло. Будинок. Пори року. Погода: навчально-методичний посібник / О.А. Сивик. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 71 с.
 6. Сивик О.А. Практичний курс німецької мови: навчальний посібник / К. Вайло, Л. Левицька, З. Хало, О. Сивик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 360 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сивик О.А. Естетичне виховання студентів засобами класичної української літератури / Оксана Сивик // Молодь і ринок. – 2010. – № 12. – С. 144-148.
 2. Сивик О.А. Українська література як чинник духовного розвитку особистості/ Оксана Сивик // Вісник Інституту розвитку Дитини: Збірник наукових праць. Серія: Педагогіка. – К., 2011. – № 14. – С. 103-111.
 3. Сивик О.А. Формування національної самосвідомості засобами української літератури/ Оксана Сивик // Вісник Інституту розвитку Дитини. Серія: Педагогіка. – К., 2011. – № 15. – С. 120-126.
 4. Сивик О.А. Література для дітей: створення та використання у формуванні особистості / Оксана Сивик // Інноваційні технології в дошкільній освіті: духовний розвиток дитини: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. – К., 2011. – С. 17-25.
 5. Сивик О.А. Українська література у школі та вузі: проблеми визначення ефективності виховної сутності / Оксана Сивик // Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота: Міжнародний збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – Вип. 1. – С. 138-146.
 6. Сивик О.А. Становлення художньої культури особистості як складової духовного життя через взаємодію творів мистецтва / Оксана Сивик // Молодь і ринок. – 2012. – № 12. – С. 159-163.
 7. Сивик О. А. Роль мистецтва у системі естетичної діяльності майбутнього вчителя / Оксана Сивик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. – С. 206-212.
 8. Сивик О.А. Проблема реалізації естетично-виховного ідеалу у підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів / Оксана Сивик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 42. – С. 246-253.
 9. Сивик О.А. Адальберт Штіфтер: особливості новелістичної композиції творів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 8. – С. 96-105.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Сивик О.А. Значущість української літератури в системі естетичного виховання особистості / Оксана Сивик // Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka” (28.09.2013 – 30.09.2013). – Wrocław: “Diamond trading tour”, 2013. – С. 28-29.
 2. Сивик О.А. Теоретические аспекты формирования эстетической культуры личности / Оксана Сивик // Kulturowe aspekty edukacji. – Warszawa, 2013. – С. 55-65.
 3. Сивик О.А. Сущность эстетической культуры в воспитательном процессе / Оксана Сивик // Sozial education. Long term and interactive competencies search in Education. Spezial edition. – Vilnius, 2013. – № 4 (36). – С. 222-232.
 4. Сивик О.А. Творчість Адальберта Штіфтера в оцінці австрійських письменників та критиків / Оксана Сивик // Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Badania naukowe naszych czasów” (29.10.2013 – 31.10.2013). – Katowice: “Diamond trading tour”, – С. 22-26.
 5. Сивик О.А. Інтерпретація епохи Адальберта Штіфтера / Оксана Сивик // Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Knowledge society” (30.10.2014 – 31.10.2014). – Łòdź: Wydawca: “Diamond trading tour”, 2014. – С. 9-11.
 6. Сивик О.А. Людина і природа в творчості А. Штіфтера / Оксана Сивик // Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Literatura, sociologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro” (30.05.2015 – 31.05.2015). – Warszawa: “Diamond trading tour”, 2015. – С. 9-13.
 7. Сивик О.А. Концепція любові та природи в новелі А. Штіфтера «Брігітта» / Оксана Сивик // Zbiór artykułów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji “Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju” (29.04.2016 – 30.04.2016). – Warszawa: “Diamond trading tour”, 2016. – С. 11-15.
 8. Сивик О.А. Структура новелістичної творчості В. Гауфа в епоху бідермаєр / О.А. Сивик // Science, research, development. Pedagogy. Monografia pokonferencyjna (Barcelona, 30.05.2018 – 31.05.2018). – Warszawa: «Diamond trading tour», 2018. – С. 21 – 24.

Статті у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Сивик О.А. Морфологічні характеристики циклічної моделі часу в німецькій романтичній казці / О.А. Сивик // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 197 – 200. (Index Copernicus)