Меню

Лопушанський Василь Михайлович

Лопушанський Василь МихайловичЛопушанський Василь Михайлович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практики німецької мови, Заслужений працівник освіти України. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості групового розв’язування лінгвістичних задач (на матеріалі викладання німецької мови в 5-7 класах загальноосвітньої школи)». Автор понад 95 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лексикологія, німецькі запозичення у говорах Західної України, українсько-австрійсько-німецькі мовні та літературні взаємини.

Контактні засоби зв’язку: w_lopuschanskyj@yahoo.de

Лопушанський Василь Михайлович – талановитий педагог, творча особистість, невтомний ентузіаст, який вже 37 років працює на ниві педагогічної освіти. Його професійна діяльність характеризується широким спектром і багатогранністю фахових інтересів, високим професіоналізмом, організаторськими здібностями, оригінальністю підходів у вирішенні важливих завдань вищої педагогічної освіти. У 2017 р. за здобутки в освітній галузі Лопушанському В.М. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

З 1997 р. – завідувач кафедри: 1997 – 2000 рр. – завідувач кафедри іноземних мов, 2000 – 2010 рр. – завідувач кафедри німецької філології, від 2010 р. по теперішній час – завідувач кафедри практики німецької мови. Був ініціатором і організатором міжнародної наукової конференції «Німецька мова в сучасному світі» (Дрогобич, 1998р.), проведеної на базі ввіреної йому тоді кафедри іноземних мов, та конференцій «Дрогобиччина як посередник культурних зв’язків між Австрією та Галичиною» (2002р.); «Сучасні проблеми германістики в Україні» (2008 р.), міжнародного симпозіуму «Становлення людини – становлення слова» (2016 р.); керував кафедральною науково-дослідною роботою «Особливості перекладу німецьких архівних матеріалів», за результатами якої опубліковано 2 томи перекладених праць (Львів, 2000, 2001); налагодив партнерські зв’язки з кафедрою дидактики німецької мови Мюнхенського університету імені Людвіґа Максиміліяна, університетом Реґенсбурґ (ФРН), інститутом германістики Віденського університету (Австрія), інститутом педагогіки Інсбрукського університету (Австрія), центром ім. Штефана Цвайґа Зальцбурзького університету (Австрія).

Член спілки германістів вищої школи України, член редакційної колегії інформаційного Бюлетеня спілки германістів вищої школи України.

З 2010 року є членом організаційного комітету з проведення Днів Австрії у Дрогобичі, за результатами яких опубліковано 4 томи матеріалів: «Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів».

На запрошення Лопушанського В.М. студентам німецького відділення читали лекції поважні професори та відомі письменники Австрії та Німеччини. За сприяння Лопушанського В.М. присвоєно почесне звання «Doctor honoris causa» Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Емілю Бріксу, Петеру Штеґеру, Йозефу Айґнеру, Адаму Зелінські та Крістіне Доллінгер.

Лопушанський В.М. сприяв розширенню навчально-матеріальної бази кафедри шляхом поповнення бібліотечного фонду на 500 томів довідкової, лінгвокраїнознавчої, художньої літератури, виданої у німецькомовних країнах, створенню відеозалу з навчальною відеотекою.

Викладає курс німецької мови для аспірантів та здобувачів, читає лекційні курси з «Історії німецької мови», «Лексикології німецької мови», «Основ наукових досліджень», «Теоретичного курсу німецької мови». Керує курсовими, дипломними, та магістерськими роботами.

Перелік публікацій
Монографії
 1. Лопушанський В.М. Мартін Бубер: Етика діалогу. Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 132 с.
Збірники
 1. Становлення людини – становлення слова. Ювілейний збірник на пошану доктора педагогічних наук, професора Петера Штегера / [упоряд., наук. ред. В. Лопушанського, О. Бродської]. – Дрогобич – Інсбрук: Посвіт, 2016. – 428 с.
Посібники з грифом МОН України
 1. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 124 с.
 2. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П., Дашко Н.Т., Ляховин О.Б., Вайло К.М. Граматика німецької мови: теорія і практика. Навчально-методичний посібник з практичної граматики німецької мови для студентів 1-3 курсів напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філо­логія. Мова і література (німецька) / Василь Лопушанський, Оксана Бродська, Мирослава Демберецька, Наталія Дашко, Олена Ляховин, Катерина Вайло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 616 с.
 3. Лопушанський В., Дашко Н. Англіцизми в сучасній німецькій мові: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Лопушанський, Наталія Дашко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 120 с.
 4. Лопушанський В.М. Ділова німецька мова. Навчальний посібник (для підготовки фахівців ОКР “Магістр” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”. – Вид.друге, доп. і випр. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 146 с.
 5. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П. Німецька мова. Навчально-методичний посібник [для студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька). – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328 с.
Посібники з грифом університету
 1. Лопушанський В.М., Ляховин О.Б., Вайло К.М. Практична граматика німецької мов: Навчально-методичний посібник [для студентів I курсу спеціальності “020303 Філологія. Мова і література (німецька)”] / Василь Лопушанський, Олена Ляховин, Катерина Вайло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 200 с.
 2. Лопушанський В.М., Демберецька М.П., Дашко Н.Т., Бродська О.О. Синтаксис німецької мови: теорія і практика: Навчально-методичний посібник з практичної граматики німецької мови [для студентів 3 курсу напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія* Мова і література (німецька)] / Василь Лопушанський, Мирослава Демберецька, Наталія Дашко, Оксана Бродська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 222 с.
 3. Лопушанський В.М., Мелех Г.Б., Матвіїшин О.М. Практичний курс німецької мови: свята та звичаї українського народу: навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови [для самостійної роботи студентів ОКР “Бакалавр” спеціальності 6.020303 “Філологія. Мова та література” (німецька)] / Василь Лопушанський, Галина Мелех, Оксана Матвіїшин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 110 с.
 4. Лопушанський В.М., Яким З.М. Німецькомовні новели Ольги Кобилянської. Книга для читання німецькою мовою: Навчально-методичний посібник [для студентів 3 – 4 курсів напрямку підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)] / Василь Лопушанський, Зоряна Яким. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 182 с.
 5. Лопушанський В.М., Вайло К.М., Яким З.М. “Практика усного та писемного мовлення: свята та звичаї німецького народу: навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення [для студентів ОКР „Бакалавр” спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)] / Василь Лопушанський, Катерина Вайло, Зоряна Яким. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 150 с.
 6. Лопушанський В.М. Ділова німецька мова. Навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР “Магістр” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 146 с.
 7. Палиця Г.С., Лопушанський В.М. Теоретичний курс німецької мови. Навчальний посібник [для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст” галузі знань Гуманітарні науки напряму підготовки 7.02030302. Мова і література (англійська), Мова і література (німецька)]. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 91 c.
 8. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П. Німецька мова. Навчально-методичний посібник [для студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька). – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328 с.
 9. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Лінгвістичний аналіз тексту. Навчальний посібник [для самостійної роботи студентів 4 – 5 курсів спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)]. –Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 130 c.
 10. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П. Педагогічна практика студентів: методичні матеріали до проведення практики з німецької мови [для студентів ІV курсу ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 0203 “Гуманітарні науки” 6.020303 “Філологія. Мова і література (німецька)”]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 140 с.
 11. Лопушанський В.М., Бродська О.О. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 154 с.
 12. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П. Німецька мова: навчально-методичний посібник [для студентів V курсу спеціальності “Мова і література (англійська)”]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 476 с.
 13. Лопушанський В.М., Мелех Г.Б., Матвіїшин О.М., Вайло К.М. Свята та звичаї українського та німецького народів: навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення [для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 ”Філологія. Мова та література” (німецька)]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 314 с.
 14. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П. Німецька мова: практикум. Навчально-методичний посібник / Василь Лопушанський, Оксана Бродська, Мирослава Демберецька. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – Кн. 1. – 222 с.
 15. Лопушанський В.М., Бродська О.О., Демберецька М.П., Бегар М.Я. Німецька мова: практикум: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – Кн. 2. – 210 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Lopuschanskyj W. Nonverbale Mittel in der interkulturellen Kommunikation // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 5. – Kiew: Verlagszentrum der KNLU, 2010. – S. 218 – 223.
 2. Lopuschanskyj W., Pyz T. Ursachen, Verbreitung und Assimilation der deutschen Lehnwörter in den ukrainischen Mundarten / Wassyl Lopuschanskyj, Taras Pyz // Germanistik in der Ukraine. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2011. – Jg. 36. – S. 163 – 168.
 3. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі: кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект // Мовні та концептуальні картини світу. Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – Вип. 46. Ч. – С. 385 – 399.
 4. Лопушанський В.М. Уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові: соціолінгвістичний аспект // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – Т. 2. – № 5. – Дрогобич, 2016. – С. 10 – 14.
 5. Лопушанський В.М. Мартін Бубер – інтерпретатор і збирач хасидських оповідань. // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 437 – 442.
 6. Лопушанський В.М. Міфообраз батька у творах Бруно Шульца та Франца Кафки / В.М. Лопушанський // Наукові записки. – Вип. 165. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. – С. 200 – 205.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Лопушанський В.М. Charakteristische Merkmale der chassidischen Erzählungen von Martin Buber // Українсько-німецькі зустрічі: мова, література, дидактика”: Матеріали Х Міжнародної конференції германістів України і Баварії. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – C. 37-39.
 2. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Історія та перспективи дослідження німецьких лексичних запозичень в українських говорах / Василь Лопушанський, Тарас Пиц // Найновите научни постижения – 2012: Материали за VIII Международна научна практична конференция (София 17-25 март, 2012). – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД. – Т. 18. – С. 91 – 93.
 3. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Соціолінгвістичний аспект дослідження німецьких запозичених слів у бойківському говорі / Василь Лопушанський, Тарас Пиц // Збор рапортов наукових – 2013: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Сопот, 29-31 березня 2013 р.) – Сопот, 2013. – С. 25-28.
 4. Лопушанський В.М. Значення Відня у творчій біографії Івана Франка: Zbiór raportów naukowych. Badania naukowe naszychczasow (29.10.13 – 31.10.13). – Katowice: Sp.zo.o. Diamond trading tour, 2013. – S. 8 – 12.
 5. Лопушанський В.М. Einige Charakteristika сhassidischer Erzählungen. Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения – 2014». – Том 22. Филологични науки. Музика и живот. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – С. 16 − 20.
 6. Lopuschanskyj W.M. Martin Buber: Interpretation der chassidischen Botschaft / W.M. Lopuschanskyj // Orbis Linguarum. – Vol. 46: Festgabe für Hubert Orłowski zum achtzigsten Geburtstag / [hrsg. von Edward Białek, Tomasz Jabłecki und Jaroslav Lopuschanskyj]. – Dresden – Wrocław: Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT, 2017. – S. 101 – 112.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Лопушанський В.М. Міфологізація міста у творах Бруно Шульца та Франца Кафки / В.М. Лопушанський // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 93 – 97.