Меню

Каракевич Роксоляна Орестівна

Каракевич Роксоляна Орестівна

КАРАКЕВИЧ Роксоляна Орестівна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Типологічна характеристика артефактів і ментафактів у фразеологічних одиницях німецької та української мов». Авторка понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвокультурологія

Контактні засоби зв’язку: roksolana3107@dspu.edu.ua

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії
  1. Каракевич Р.О. Типологічна характеристика німецьких та українських лінгвокультурем-ментeфактів у сфері духовної культури / Р.О. Каракевич. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 73с.

Посібники з грифом університету
  1. Каракевич Р. О. Святкові вірші і пісні до Різдва та Великодня. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 58 с.
  2. Каракевич Р.О. Ліричні образи весни у німецькій поезії. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 111 с.
  3. Каракевич Р.О. Практична граматика німецької мови. Тестові завдання. Навчальний посібник / Роксоляна Каракевич. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 55 с.
  4. Каракевич Р.О. Образи літа у німецькій поезії. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 79 с.
  5. Каракевич Р.О. Образи осені у німецькій поезії. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 87 с.
  6. Каракевич Р.О., Радченко О. А. Образи зими у німецькій поезії. Навчальний посібник для розвитку фонетичних навичок і вмінь виразного читання для студентів І-ІІ курсів факультету романо-германської філології / Роксоляна Каракевич, Олег Радченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 116 с.
  7. Хміль, О. В., Юзвяк О. А., Каракевич Р. О. Словник синонімів французької мови / Хміль, О. В., Юзвяк О. А., Каракевич Р. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 116 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Каракевич Р. О. Відбиття етноконцептів “доля”, “смерть” у фразеологізмах німецької та української мов / Р. О. Каракевич // Cлов’янський вісник. – Серія: Філологічні науки. – Рівне: РІС КСУ, 2004. – Вип. 5. – С. 107–114.
  2. Каракевич Р.О. Асиметрія лінгвокультурем із компонентом-метронімом (на матеріалі німецьких та українських фразеологізмів) / Роксоляна Каракевич // Матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. “Пріоритети германського і романського мовознавства” (Луцьк, 6–8 черв. 2008 р.). – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2008. – № 4. – С. 425-431.
  3. Каракевич Р.О. Національно-культурна маркованість фразеологічних одиниць на позначення виміру та ваги в німецькій та українській мовних картинах світу / Роксоляна Каракевич // Вісник Донецького університету. – Серія Б: Гуманітарні науки. – Донецьк: ДНУ, 2008. – № 1. – С. 42–47.
  4. Каракевич Р.О. Асиметрія фразеологічних лінгвокультурем із компонентом-гастрономонімом (на матеріалі німецької та української мов) / Роксоляна Каракевич // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород: ТОВ “Папірус-Ф”, 2009. – Вип. 7. – С. 187-199.
  5. Каракевич Р.О. Національно-культурна вербалізація фразеологічної мікроситеми «Напої» (на матеріалі німецької та української мов) / Роксоляна Каракевич // Слов’янський вісник. – Серія: Філологічні науки. – Рівне: РІС КСУ, 2009. – Вип. 8. – С. 75 – 79.
  6. Каракевич Р.О. Концептуалізація поняття «Воля» в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне та відмінне / Роксоляна Каракевич // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 18. – С. 131-145.
  7. Каракевич Р.О. Епістемологічні підвалини поняття “Фразеологічна лінгвокультуремаˮ / Роксоляна Каракевич // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Лінгвокультурологія” (Запоріжжя, 7-9 квітня 2012 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 54. – С. 37-43.
  8. Каракевич Р. О. Зіставний аналіз зооідіом-лінгвокультурем у німецькій та українській мовних картинах світу / Р. О. Каракевич // Матеріали VI міжнар. наук. конф. “Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовахˮ (Дніпропетровськ, 21-22 квітня 2013 р.). – Дніпропетровськ, 2013. – № 11. – Т. 21. – Вип. 19. – C. 84-90.
  9. Каракевич Р. О. Функціональний підхід до аналізу компаративних ФО у мовному аспекті / Р. О. Каракевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Овсієнка. – Серія: Філологічні науки. – Кам’яно-Подільський: “Аксіома“, 2013. – Вип. 22. – C. 186-190.
  10. Каракевич Р. О. Компаративна фразеологія як лінгвальний і культурний феномен / Р. О. Каракевич // Науковий Вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. – Одеса, 2013. – № 16. – С. 93-102.
  11. Каракевич Р.О. Особливості мовної картини світу / Р. О. Каракевич // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2014. – Вип. 127. – С. 123-126.
  12. Каракевич Р.О. Національно-культурний зміст ФО з позицій лінгвокраїнознавчого та контрастивного підходів / Р. О. Каракевич // Науковий вісник Чернівецького університету. – Серія: Германська філологія. – Чернівці, 2014. – Вип. 690-691. – С. 245-248.
  13. Каракевич Р.О. Національно-культурний зміст ФО з позицій лінгвокультурологічного підходу / Р. О. Каракевич // Науковий Вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки. – Одеса, 2014. – № 16. – С. 74-79.
  14. Каракевич Р.О. Лінгвокультурологічне дослідження фразеологізмів-лінгвокультурем / Р. О. Каракевич // Науковий вісник Дрогобицького державного університету імені Івана Франка. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2014. – № 2. – С. 58-62.
  15. Каракевич Р.О. Лінгвокультурологічні засади вивчення фактів мови й культури у зіставній фразеології / Р. О. Каракевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія філологічна. – Острог, 2015. – Вип 51. – С. 209-211.
  16. Каракевич Р.О. Становлення лінгвокультурології як самостійної науки / Р. О. Каракевич // Молодь і ринок. – 2015.
  17. Каракевич Р.О. Культурно-національна специфіка та символіка номінативних одиниць (на матеріалі фразеологізмів німецької мови) / Р. О. Каракевич // Молодь і ринок. – 2015.
  18. Каракевич Р.О. Вербалізація фразеологізмів-фітонімів у порівняль­ному аспекті. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2021. Вип. 47. T. 1. С. 100–103.
  19. Каракевич Р.О. Функціональність метафоричних принципів у зіставному аналізі (на матеріалі фразеологізмів німецької та української мов). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2022. Вип. 53. T. 1. С. 69–72.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Каракевич Р.О. Особливості фразеологічної вербалізації теософсько-ірраціонального концепту Доля в нім. та укр. мовах / Роксоляна Каракевич // Матеріали Міжнар. наук. конф. “Мовна картина світу слов’ян і культура” (Люблін, 5–7 листоп. 2010 р.) – Люблін, 2010. – Т. 2. – С. 66-78.
  2. Каракевич Р.О. Фразеологічна об’єктивація концептів Tod/смерть крізь призму зіставлення (на матеріалі німецької та української мов) / Роксоляна Каракевич // Roczniki Humanistyczne. Slowianoznawstwo. – Lublin, 2010. – Tom LVIII, zeszyt – S. 89-107.
  3. Каракевич Р.О. Семантико-граматична класифікація фразем-фітонімів. Science 2021: Research and Innovation: Abstracts of the 17th International scientific and practical conference (March 15-16, 2021). Philadelphia, 2021. P. 79–81.
  4. Каракевич Р.О. Розкриття національно-культурного змісту ФО з соматичним компонентом. Fundamental and applied research in the modern world: Abstracts of the 9th International scientific and practical conference (April 14-16, 2021). Boston, 2021. P. 79–81.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
  1. Каракевич Р.О. Семантична структура фразеологізмів групи «Людські емоції» / Р.О. Каракевич // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 72 – 75.
  2. Каракевич Р.О. Національно-культурний зміст фразеологічних одиниць у сфері духовної культури / Р.О. Каракевич // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 91 – 94. (Index Copernicus)
  3. Каракевич Р.О. Лінгвокультуремна асиметрія гастронімів (на матеріалі німецької та української мов). Молодий вчений. 2020. № 3.2 (79.2). С. 35–41.