Меню

Зимомря Мирослава Миколаївна

Зимомря Мирослава МиколаївнаЗимомря Мирослава Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Естетичне виховання молоді засобами народних промислів Закарпаття (1919-1939)». Автор понад 15 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження складників міжмовної та міжкультурної взаємодії, педагогіка, перекладознавство

Контактні засоби зв’язку: zimok@ukr.net

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
  1. Добрянський І.А., Яскевич О.К., Зимомря М.М., Дубицька О.Б., Герета О.М., Дашко Л.Т., Гавриленко О.М. Комунікативна спрямованість тексту іноземною мовою. Вільно спілкуймося англійською: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Англійська мова та література”. – Кіровоград – Дрогобич, 2016. – 316 c.
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Зимомря М.М., Зимомря М.І. Статус художньої правди у текстовій матриці роману «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2015. – Вип. 42. – С. 243-246.
  2. Ткачук М., Зимомря М. Вагомий причинок до міжкультурної взаємодії // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – № 43. – С. 326-332.
  3. Яскевич О.К., Зимомря М.М. Appellation’s motivation in fiction // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Вип. 145. – Кіровоград, 2016. – С. 514-517.
  4. Zymomrya Myroslava, Zymomrya Olena, Shahala Lesia. The folk crafts of the Transcarpathian region in the context of folk traditions: aesthetic education aspect // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 34. – Том 3. – C. 186-189.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Zymomrya M. Motywacja zastosowania zwrotów w tekście literackim / M. Zymomrya // Aksjologiczno-docymologiczne konteksty ewaluacji w edukacji. Książka wydana z okazji Jubileuszu XV Wielkopolskiego Forum Pedagoficznego, dedykowana Profesorowi Janowi Grzesiakowi – Jubilatowi LXX. Redakcja naukowa Zenon Jasiński, Ryszard Parzęcki. – Kalisz–Konin, 2017. – S. 215-221.
  2. Koliasa Olena, Zymomrya Myroslava, Zymomrya Olena. Structural peculiarities of sentences in the work of Roald Dahl “The BFC” (Big Friendly Giant). Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej / Red. naukowa: Leszek Pawelski, Marek Rembierz. Szczecinek – Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB Dąbrowa Górnicza, 2021. – S. 493-502.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
  1. Зимомря М.М. Лінгвістичні маркери ужиткового мистецтва: парадигма міждисциплінарних зв’язків / М. М. Зимомря // Молодий вчений: наук. журнал. – Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 82-87.
  2. Зимомря М.М. Рецепція термінів ужиткового мистецтва як засобу відображення етнокультурного середовища у процесі перекладу англійською мовою / М. М. Зимомря // Молодий вчений. – Херсон, 2020. – № 32 (79.2). – С. 30-34.