Меню

Вишнівський Роман Йосипович

Вишнівський Роман ЙосиповичВишнівський Роман Йосипович – кандидат педагогічних наук, доцент. 2010 року захистив дисертацію “Ідея національної школи у творчому доробку Івана Франка”. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, формування англомовної граматичної та фонетичної компетенції студентів, історія освіти.

Контактні засоби зв’язку: r.vyshnivskyi@ukr.net

Перелік публікацій
Монографії
 1. Чепіль М., Вишнівський Р. “…Яка молодь, таке й майбутнє народу”. Іван Франко про освіту та виховання / Марія Чепіль, Роман Вишнівський. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2016. – 420 с.
Посібники з грифом університету
 1. Вишнівський Р. Й. Література Англії: Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців, Роман Вишнівський. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 114 с.
 2. Вишнівський Р. Й. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Сучасне життя. Кіно, телебачення”: навчально-методичний посібник / Роман Вишнівський, Галина Дучимінська, Ірина Харкавців, Леся Терлецька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 166 с.
 3. Вишнівський Р. Й. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Сучасне життя. Кіно, телебачення, книги”: навчально-методичний посібник / Роман Вишнівський, Галина Дучимінська, Ірина Харкавців, Леся Терлецька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 198 с.
 4. Вишнівський Р. Й. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Спорт, розваги, дозвілля”: навчально-методичний посібник / Роман Вишнівський. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 196 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Вишнівський Р.Й. До питання про доцільність вживання англіцизмів (на матеріалі сучасної української періодики) / Р.Й. Вишнівський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 1 (79). – С. 208-213.
 2. Вишнівський Р.Й. Англійські варваризми у мові сучасних українських електронних ЗМІ / Р.Й. Вишнівський // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – Тернопіль, 2015. – № 1 (115). – С. 97-101.
 3. Вишнівський Р. Й. Особливості вживання англіцизмів у сфері культури (на прикладі українських електронних ЗМІ) / Р. Й. Вишнівський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 2 (80). – С. 132-137.
 4. Вишнівський Р. Й. Терлецька Л. П. Англомовні запозичення у сфері інформаційних технологій (на прикладі українських електронних засобів масової інформації) / Р. Й. Вишнівський, Л. П. Терлецька // Науковий вісник МГУ. Серія: Філологія. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – Том 2. – С. 162-164.
 5. Вишнівський Р. Й. До питання про актуальність педагогічних ідей І. Франка для розвитку сучасної української школи / Роман Вишнівський // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: ДДПУ, 2016. – № 4 (135). – С. 62-67.
 6. Вишнівський Р. Й. Гамлет Шекспіра у критичних творах А. Григор’єва / Роман Вишнівський // Науковий журнал Міжнародного гуманітарного університету. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Серія: Філологія. Випуск 43. Т.4. – С. 34 – 37.
 7. Вишнівський Р. Й. До питання про трансформації біблеїзмів у медійному тексті (на матеріалі британського інтернет-видання The Guardian) / Роман Вишнівський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 47. – Т. 1. – С. 42 – 45.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Вишнівський Р. Й. Новітні спортивні англіцизми у мові українських електронних ЗМІ / Р.Й. Вишнівський // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 41-44..
 2. Вишнівський Р. Й. Іван Франко про школу як джерело виховання національної свідомості української молоді / Роман Вишнівський // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 15-19.
 3. Вишнівський Р. Й., Коцко О. А. До питання про лексико-семантичні особливості новітніх англомовних запозичень у суспільно-політичній сфері (на матеріалі українських електронних ЗМІ) / Р. Й. Вишнівський, О. А. Коцко // Науковий вісник МГУ Серія: Філологія. – Одеса, 2018. – Вип. 37. – Т. 3. – С. 128-132.
 4. Вишнівський Р. Й., Дучимінська Г. Ю. Дидактичні ідеї Івана Франка / Р. Й. Вишнівський, Г. Ю. Дучимінська // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон: Вид-во “Молодий вчений”, 2019. – № 4.2 (68.2) квітень. – С. 36-40.
 5. Вишнівський Р. Й., Дучимінська Г. Ю. Гамлетизм як основа для моделювання художньої дійсності у творчості А. Григор’єва / Р. Й. Вишнівський, Г. Ю. Дучимінська // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – № 3.2 (79.2) березень 2020 р. – С. 26 – 29.