Меню

Сеньків Ольга Михайлівна

Сеньків Ольга МихайлівнаСеньків Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. 2013 року захистила дисертацію “Спадщина К. Д. Ушинського в рецепції вітчизняних педагогів”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземної мови, рецепція педагогічної спадщини, теорія номінування, неологія, словотвір англійської мови.

Контактні засоби зв’язку: senkivolha@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Витрикуш Б. О., Сеньків О. М. Практичний курс другої іноземної мови: тренувальні вправи для організації самостійної роботи: Навчальний посібник [для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька, англійська)», 6.020303 «Філологія. Мова і література (французька, англійська)»]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 98 с.
 2. Витрикуш Б.О., Демків Ю.М., Сеньків О.М. Практичний курс англійської мови як другої іноземної: тренувальні вправи для організації самостійної роботи: Навчальний посібник [для підготовки фахівців галузі 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 6.020303 «Філологія. Мова і література (німецька, французька»]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 86 с.
 3. Витрикуш Б.О., Демків Ю.М., Сеньків О.М. Практика усного і писемного мовлення: комплекс вправ для організації самостійної роботи з теми My Home is my Castle (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020303 Філологія* Мова і література (англійська) галузі знань 0203 «Гуманітарні науки». – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 107 с.
 4. Витрикуш Б.О., Демків Ю.М., Сеньків О.М. Практика усного і писемного мовлення: комплекс вправ для організації самостійної роботи з теми While There’s Life, There’s Hope (до підручника Upstream Intermediate): навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 106 с.
 5. Сеньків О. Практика усного і писемного мовлення: комплекс вправ для організації самостійної роботи з теми Travel Broadens the Mind (до підручника Upstream Intermediate): навчальний посібник / Юлія Демків, Ольга Сеньків. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. –
  89 с
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сеньків О. Індивідуально-авторське словотворення у творах жанру фентезі // Науковий вісник ДДПУ. Серія “Філологічні науки” (Мовознавство). – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 238-244.
 2. Сеньків О. М. Індивідуально-авторська власна назва у англомовному дитячому фентезі / О. М. Сеньків // Науковий Вісник МГУ. Серія: «Філологія». – Том 2, Вип. 27. – Одеса, 2017. – С. 121-125.
 3. Сеньків О. М. Мовленнєвий портрет героя з особливими потребами (на прикладі творів Деніела Кіза «Квіти для Елджернона» та Вінстона Грума «Форест Гамп») / Сеньків О. М., Петриця Л. І // Вчені записки ТНУ. Серія: «Філологія». Соціальні комунікації. – Том 31 (70) № 2 Ч. 2 К., 2020 – С. 239-242.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Сеньків О. М. Неологізми-скорочення в англомовних версіях міжнародних соцмереж / О. М. Сеньків, О. І. Летнянка // Молодий вчений. – 2016. – № 6 (33). – С. 379-386.
 2. Тимчук О.Т., Сеньків О.М. Функціональний аспект прецедентних текстів / Тимчук О.Т., Сеньків О.М. // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 251 – 254.
 3. Сеньків О.М. Семантичні неологізми в англомовному дитячому фентезі / О.М. Сеньків, Петриця Л.І. // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 157 – 160.
 4. Сеньків О.М. Індивідуально-авторська власна назва у англомовному дитячому фентезі / О.М. Сеньків // Науковий вісник МГУ. Серія: «Філологія». – Вип. 27. Том 2. – Одеса, 2017. – С. 121-125. (Index Copernicus)
 5. Ковалевич І.І. Вербалізація емоцій на лексичному рівні (у текстах британських Інтернет-газет) / І.І. Ковалевич, О.М. Сеньків // Молодий вчений. – 2018. – № 10 (62). – С. 534-538. (Index Copernicus)
 6. Сеньків О.М. Лінгвокреативний потенціал соціальних мереж (на прикладі соцмережі Інстаграм) / О.М. Сеньків, Л.І. Петриця // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 194-196 (Index Copernicus)