Меню

Погоріла Анна Ігорівна

Погоріла Анна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
ї особистості старшокласників у історії вітчизняної школи другої половини ХХ століття». Авторка понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: лексикологія англійської мови.

Контактні засоби зв’язкуpohorilaanna@gmail.com

 

 

 

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету
  1. Науменко У., Погоріла А. Практика усного та писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «Making a Living» (до підручника «Upstream Upper Intermediate» by V.Evans, J.Dooley): навчально-методичний посібник – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 70 с.
  2. Науменко У., Погоріла А. Практика усного та писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «My Home is My Castle» (до підручника «Upstream Intermediate» by V.Evans, J.Dooley: навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2017. – 83 с
  3. Науменко У., Погоріла А. Практика усного та писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми «Earth is Dearer than Gold» (до підручника “Upstream Upper Intermediate» by V.Evans, J.Dooley): навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 73 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
  1. Погоріла А. І. Словотвірні механізми творення неологізмів англійської мови / А. І. Погоріла // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2017. – Випуск 31 (Т2). – С. 107-110
  2. Погоріла А. І. Прикладні аспекти формування творчої особистості старшокласників у школі (50-80-ті роки ХХ століття) / А. І. Погоріла // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – №1. – С. 6-12

 

Статті у міжнародних науко-метричних базах даних

  1. Погоріла А. І. Особливості функціонування неологізмів у молодіжному мовленні / А. І. Погоріла // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 208-212.
  2. Погоріла А. І. Особливості перекладу неологізмів англійської мови / А. І. Погоріла // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 143-146.
Статті у зарубіжних виданнях
  1. Погоріла А. І. Роль неологізмів у сучасній мовній системі англійської мови / А. І. Погоріла // Filologia, sociologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne I praktyczne aspekty rozwojuwspolczesnej nauki. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o. o “Diamond”, 2016. – S. 78-80
  2. Погоріла А. І. Методологічні засади підвищення мотивації учнів до навчання на уроках англійської мови / А. І. Погоріла // Modern philology: Rerlevant issues and prospects of research. – Lublin, 2017. – S. 126-129.