Меню

Лужецька Олександра Михайлівна

Лужецька Олександра МихайлівнаЛужецька Олександра Михайлівна – старший викладач. Працює над завершенням дисертаційного дослідження. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англомовні запозичення в контексті лінгвокультур: англо-українські паралелі; інноваційні тенденції у методиці навчання англійської мови

Контактні засоби зв’язку: oleksandra2766@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Практична фонетика англійської мови: Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу. Частина ІІ / [Олександра Лужецька та ін.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 84-94.
 2. Лужецька О. М., Тимчук О. Т. Практична граматика: граматичні категорії іменника: частина 1. Навчальний посібник. – Дрогобич, 2013. – 80 с.
 3. Лужецька О. М., Тимчук О. Т. Практична граматика: граматичні категорії іменника: частина 2. Навчальний посібник. – Дрогобич, 2014. – 124 с.
 4. Лужецька О.М., Тимчук О. Т. Практична граматика: пасивний стан дієслова: Навчальний посібник. Частина 2 / Олександра Лужецька, Олена Тимчук. – Дрогобич, 2015. – 94 с.
 5. Лужецька О. М., Тимчук О. Т.Практика усного і писемного мовлення: вправи для організації самостійної роботи студентів з теми Середня освіта у Великій Британії (до підручника Upstream Upper Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley): навчально-методичний посібник / Олександра Лужецька, Олена Тимчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 64 с.
 6. Лужецька О. М. Практика усного і писемного мовлення: комплекс завдань [для формування лексико-граматичної компетенції студентів з теми “Покупки” (до підручника Upstream Intermediate by Virginia Evans, Jenny Dooley)]: навчальний посібник / Олександра Лужецька, Ольга Петришин, Любов Петриця, Лілія Сікора. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 146 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Лужецька О. М., Петришин О. Л. Лінгвістичні особливості коротких оповідань Джойс Керол Оутс (на прикладі оповідання ”Плями крові” (Bloodstains’’) // Молодь і ринок. – 2013. – № 8. – С. 109 – 114.
 2. Лужецька О. М., Петришин О. Л. Особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у сучасній українській мові // Молодь і ринок. – 2014. – № 3. – С.129 – 134.
 3. Лужецька О.М. Спогади міського службовця Валеріана Улицького про евакуацію дрогобицьких міщан під час Першої світової війни / Олександра Лужецька // ДКЗ. – Вип. ХІХ–ХХ. – Дрогобич, 2017. – С. 482 – 498.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Лужецька О. М., Дучимінська Г.Ю. Деякі аспекти зміни англійської вимови із плином часу // Aktualny naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka. – Warszawa: Sp.z.o.o. “Diamond trading tour”, 2014. – S. 45–53.
 2. Лужецька Л.М., Петришин О.Л., Фонетична варіативність англійської мови в Канаді / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Zbiór raportów naukowych. “Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę”. – Warszawa: Sp. z. o. o. “Diamond trading tour”, 2014. – S. 83 – 88.
 3. Лужецька Л.М., Петришин О.Л. The contextual way of vocabulary teaching and learning: assets and shortcomings / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Zbiór artykułów naukowych Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” (30.09.2015 – 01.10.2015) – Warszawa: Sp. z. o.o. ≪Diamond trading tour≫, 2015. – S. 38 – 44.
 4. Лужецька О.М., Петришин О.Л. Features of Ukrainian-English Prosodic Interference / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje” (29.09.2016 – 30.09.2016). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 50 – 55.
 5. Лужецька О., Тимошенко Л. Маловідомі українці – вчителі Івана Франка / Олександра Лужецька, Леонід Тимошенко // “Spheres of culture”: journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Vol. – Lublin, 2016. – S. 325 – 339.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Лужецька О.М., Петришин О.Л. Особливості складних речень зі сполучником when в англійській мові / Ольга Петришин, Олександра Лужецька // Молодий вчений. – 2017. – № 2 (42). – С. 410 – 415.
 2. Лужецька О.М. Новітні англомовні запозичення як засіб міжкультурної комунікації / Олександра Лужецька, Ольга Петришин // Молодий вчений, – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 135 – 139.