Меню

Дучимінська (Горенок) Галина Юріївна

Дучимінська Галина ЮріївнаДучимінська (Горенок) Галина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гамлет і гамлетизм у європейській літературі першої половини ХХ століття”. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: англійська філологія, компаративістика.

Контактні засоби зв’язку: 9999galyna@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом МОН України
 1. Горенок Г.Ю. Вживання модальних дієслів в англійській мові: Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. / Галина Горенок. – 2-е вид., доп. і переробл. – Дрогобич: Коло, 2010. – 222 с.
Посібники з грифом університету
 1. Дучимінська Г., Харкавців І., Вишнівський Р. Література Англії: Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст” напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 7.02030302. Мова і література (німецька, французька) Мова і література (англійська)] / Г. Дучимінська, І. Харкавців, Р. Вишнівський. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2015. – 114 с.
 2. Вишнівський Р., Дучимінська Г., Харкавців І., Терлецька Л. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Сучасне життя. Кіно, телебачення”: навчально-методичний посібник / Р. Вишнівський, Г. Дучимінська, І. Харкавців, Л. Терлецька. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2016 – 166 с.
 3. Вишнівський Р., Дучимінська Г., Харкавців І., Терлецька Л. Практика усного та писемного мовлення: тренувальні вправи для організації самостійної роботи студентів з теми “Сучасне життя. Кіно, телебачення, книги”: навчально-методичний посібник / Вишнівський Р., Дучимінська Г., Харкавців І., Терлецька Л. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 198 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Дучимінська (Горенок) Г. Ю. Гамлетизм як явище і поняття, що характеризує суспільні настрої / Г. Ю. Дучимінська (Горенок) // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – Вип. 30. – Т. 1. – С. 106-109.
 2. Дучимінська Г. Ю. Трансформація образу Офелії Шекспіра у поезії Марини Цвєтаєвої / Г. Ю. Дучимінська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Херсон: “Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – Серія: Філологія. Випуск 37. Т. 1. – С. 158-160.
 3. Дучимінська Г. Ю., Вишнівський Р. Й. Гамлет Шекспіра у критичних творах А. Григор’єва / Галина Дучимінська, Роман Вишнівський // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Херсон: “Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Випуск 43. Т. 4. – С. 34-37.
 4. Дучимінська Г. Ю., Вишнівський Р. Й. До питання про трансформації біблеїзмів у медійному тексті (на матеріалі британського інтернет-видання The Guardian) / Г. Ю. Дучимінська, Р. Й. Вишнівський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 47. – Т. 1. – С.42 – 45.
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Харкавців І., Дучимінська Г. Метафора як спосіб творення мовної картини світу: універсальне і специфічне / Ірина Харкавців, Галина Дучимінська // Zbiór artykulów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki”. – Warszawa: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 27-32.
 2. Дучимінська Г., Харкавців І. Деякі аспекти теорії традиційних сюжетів, мотивів та образів / Галина Дучимінська, Ірина Харкавців // Zbiór artykulów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Naukowe Wyszukaj” – Warszawa: Sp. z o.o. “Diamond trading tour”, 2015. – S. 9-15.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Дучимінська Г. Ю. Особистісна та соціально-побутова персоніфікація образу Гамлета в текстах І. Анненського / Г. Ю. Дучимінська // Науковий журнал “Молодий вчений”. – 2017. – № 4.3 (44.3). – С. 80-83.
 2. Дучимінська Г. Ю., Вишнівський Р. Й. Дидактичні ідеї Івана Франка / Р. Й. Вишнівський, Г. Ю. Дучимінська // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон: Вид-во “Молодий вчений”, 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 36-40.
 3. Дучимінська Г. Ю., Вишнівський Р. Й. Гамлетизм як основа для моделювання художньої дійсності у творчості А. Григор’єва / Галина Дучимінська, Роман Вишнівський // Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон: “Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – № 3.2.(79.2). – С. 26-29.