Меню

КАФЕДРА ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Кафедра практики англійської мови

Завідувач кафедри: кандидат філологічних наук, доцент Сирко Ірина Мирославівна

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 417

Контактний телефон: (032-24) 41-33-24

Електронна адреса: prakt.anglmovy@ukr.net

Рік заснування: 2000

Попередні завідувачі:
кандидат філологічних наук, доцент Дацюк Любов Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент Бойчук Наталія Василівна

Професорсько-викладацький склад:

15 викладачів, з них: 11 доцентів, 2 старших викладачів, 2 викладачі

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР:

Системно-функційні та когнітивно-прагматичні аспекти дослідження англійської мови у вимірі міжкультурної комунікації.
Термін виконання: 2020-2024 рр.
Наукові керівник: Сирко Ірина Мирославівна, кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
  1. Практика усного і писемного мовлення
  2. Практична фонетика англійської мови
  3. Практична граматика англійської мови
  4. Практичний курс другої іноземної мови (англійської)
  5. Література країн основної іноземної мови
  6. Література Великої Британії
  7. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
  8. Ділова англійська мова
  9. Англійська мова за рівнями (А1, А2, В1, В2)
Професорсько-викладацький склад кафедри

Сирко Ірина Мирославівна

Сирко Ірина Мирославівна
завідувач кафедри
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
irynasyrko@dspu.edu.ua

Бойчук Наталія Василівна

Бойчук Наталія Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
boychukn77@dspu.edu.ua

Вишнівський Роман Йосипович

Вишнівський Роман Йосипович
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
r.vyshnivskyi@dspu.edu.ua

Дубравська Зоряна Романівна

Дубравська Зоряна Романівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
zorjanadubravska@dspu.edu.ua

Дучимінська Галина Юріївна

Дучимінська Галина Юріївна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
yaremkoyar@dspu.edu.ua

Лучечко Тетяна Михайлівна

Лучечко Тетяна Михайлівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
l-tania@dspu.edu.ua

Сеньків Ольга Михайлівна

Сеньків Ольга Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
senkivolha@dspu.edu.ua

Тимчук Олена Тихонівна

Тимчук Олена Тихонівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
olenatymchuk@dspu.edu.ua

Харкавців Ірина Романівна

Харкавців Ірина Романівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
harkavciv@dspu.edu.ua

Гамерська Ірина Ігорівна

Гамерська Ірина Ігорівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ihamerska@dspu.edu.ua

Зимомря Мирослава Миколаївна

Зимомря Мирослава Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
zimok@dspu.edu.ua

Науменко Уляна Василівна

Науменко Уляна Василівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
ulyanaumenko@dspu.edu.ua

Терлецька Леся Петрівна

Терлецька Леся Петрівна
кандидат педагогічних наук, викладач

Контактні засоби зв’язку:
terletska1011@dspu.edu.ua

Соболь Лілія Ігорівна

Соболь Лілія Ігорівна
кандидат філологічних наук, викладач

Контактні засоби зв’язку:
lilia.sobol@dspu.edu.ua

Лужецька Наталія Ярославівна

Лужецька Наталія Ярославівна
кандидат філологічних наук, викладач

Контактні засоби зв’язку:
natalialuzhetska@dspu.edu.ua

Ступницька Галина Ігорівна

Ступницька Галина Ігорівна
кандидат філологічних наук, викладач

Контактні засоби зв’язку:
halynastupnytska@dspu.edu.ua

Діловоди кафедри

Сенечко Наталія Тарасівна

Сенечко Наталія Тарасівна

Історія кафедри. Кафедра практики англійської мови була створена у 2000 році. Завідувачем новоствореної кафедри було призначено кандидата філологічних наук, доцента Любов Степанівну Дацюк. У 2006-2016 роках кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Василівна Бойчук. З 1 вересня 2016 року кафедру очолює кандидат філологічих наук, доцент Ірина Мирославівна Сирко.

Навчальна діяльність. Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) / Мова і література (німецька) / Мова і література (французька): з практики усного та писемного мовлення, практичної граматики англійської мови, практичної фонетики англійської мови, практичного курсу ІІ іноземної мови, ділової англійської мови, літератури Великої Британії, основ педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти та ін.

Наукова діяльність. З 2009 по 2015 рік викладачі кафедри працювали над комплексним кафедральним дослідженням «Формування фонологічної компетенції студентів вищих навчальних закладів». З 2016 по 2019 рік проводилося дослідження з теми «Динаміка та функціонування мовної системи в полікультурному просторі». У 2019 році колектив кафедри розпочав роботу над комплексною кафедральною темою «Системно-функційні та когнітивно-прагматичні аспекти дослідження англійської мови у вимірі міжкультурної комунікації».

На кафедрі систематично діють наукові та методичні семінари (керівники – доценти І. Сирко, Р. Вишнівський, З. Дубравська, Н. Бойчук, Г. Дучимінська, І. Харкавців, Т. Лучечко, О. Тимчук та ін.).

Викладачі кафедри систематично беруть участь у підготовці студентів до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з англійської філології, олімпіад з дисципліни «Англійська мова» та ін., а також здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами студентів.

Протягом останніх років значно покращився якісний склад кафедри практики англійської мови: захищено 9 кандидатських дисертацій, серед них: А. Погоріла (2014), І. Гамерська (2014), У. Науменко (2015), Л. Терлецька (2015), З. Дубравська (2015), Л. Соболь (2017), Г. Ступницька (2018), І. Гарник (2018), Н. Лужецька (2019). Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий рівень, беручи участь у міжнародних наукових конференціях, удосконалюють професійний педагогічний досвід у вітчизняних університетах (Львів, Чернівці, Луцьк, Київ, Харків, Херсон, Житомир), а також за кордоном.

Кафедра практики англійської мови є співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу». На основі договорів про співпрацю, а також на основі загальноуніверситетських угод кафедра здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними партнерами. Так, на запрошення Британської Ради в Україні викладачі кафедри практики англійської мови (доценти Лучечко Т., Харкавців І., ст. викладачі Погоріла А., Соболь Л. та ін.) стали учасниками проекту «Шкільний вчитель нового покоління», апробувавши нову модель «наскрізної» методичної підготовки вчителів англійської мови за інноваційною програмою. У листопаді 2018 р. доцент Сирко І. взяла участь в Інформаційно-практичній конференції з питань реформування педагогічної освіти «Учителі нового покоління: секрети успіху», співорганізатором якої виступила Британська Рада в Україні.

До пріоритетних напрямів роботи кафедри належить і виховна діяльність. Викладачі кафедри допомагають студентам в організації виховних заходів, проводять бесіди на морально-етичні теми. Так, зусиллями викладачів-кураторів щорічно організовується Дебют першокурсників, День англійської мови, День закоханих, День подяки тощо. Під керівництвом кураторів студенти відвідують музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича, музей-садибу Івана Франка, картинну галерею, музей М. Біласа, а також подорожують визначними місцями Львівщини.