Меню

Кафедра практики англійської мови і методики її навчання

Завідувач кафедри: кандидат філологічних наук, доцент Сліпецька Віра Дмитрівна

Поштова адреса: вул. Тараса Шевченка, 24, м. Дрогобич, 82100

Електронна адресаprakt.angl@dspu.edu.ua

Рік заснування: 2000

Попередні завідувачі: доценти Дацюк Любов Степанівна, Бойчук Наталія Василівна, Сирко Ірина Мирославівна, Сосяк Мирослава Миколаївна, Павлішак Оксана Романівна; професор Кемінь Володимир Петрович

Професорсько-викладацький склад:

25 науково-педагогічних працівників, з них: 1 професор, 22 доценти, 2 старші викладачі

Напрямки наукових досліджень:

Тематика НДР:

 • Системно-функційні та когнітивно-прагматичні аспекти дослідження англійської мови у вимірі міжкультурної комунікації.

Термін виконання2020–2024 рр.

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Сирко Ірина Мирославівна

 • Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур

Термін виконання2021–2025 рр.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Овчаренко Лілія Романівна

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
1. Практика усного і писемного англійського мовлення
2. Практична фонетика англійської мови
3. Практична граматика англійської мови
4. Практичний курс англійської мови
5. Література Великої Британії
6. Ділова англійська мова
7. Англійська мова за рівнями (А1, А2, В1, В2)
 1. Шкільний курс англійської мови та методика її навчання
 2. Методика викладання англійської мови у закладах середньої освіти
 3. Англійська мова та міжкультурна комунікація
 4. Усне та писемне англійське мовлення у початковій школі
 5. Лінгводидактика
 6. Основи теорії мовної комунікації

14.Англійська мова для дітей молодшого шкільного віку

 1. Нові підходи у навчанні англійської мови у початковій школі
 2. Комунікативна граматика англійської мови
 3. Методика навчання англійської мови
 4. Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі у початковій школі
 5. Іноземна мова (англійська)
 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням
Професорсько-викладацький склад кафедри

Сліпецька Віра Дмитрівна

Сліпецька Віра Дмитрівна
завідувач кафедри
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Vslipetska@dspu.edu.ua

Кемінь Володимир Петрович

Кемінь Володимир Петрович
доктор педагогічних наук,
професор

Контактні засоби зв’язку:
kemin.v@dspu.edu.ua

Сирко Ірина Мирославівна

Сирко Ірина Мирославівна
кандидат філологічних наук,
доцент

Контактні засоби зв’язку:
irynasyrko@dspu.edu.ua

Гутиряк Оксана Ігорівна

Гутиряк Оксана Ігорівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
hutyroksana@dspu.edu.ua

Кемінь Галина Миколаївна

Кемінь Галина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
keminhalyna@dspu.edu.ua

Чобанюк Марія Миколаївна

Чобанюк Марія Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
chobaniukmar@dspu.edu.ua

Айзенбарт Мар’яна Михайлівна

Айзенбарт Мар’яна Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
aizenbmariana@dspu.edu.ua

Тимчук Олена Тихонівна

Тимчук Олена Тихонівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
olenatymchuk@dspu.edu.ua

Сосяк Мирослава Миколаївна

Сосяк Мирослава Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
myroslava25@dspu.edu.ua

Задільська Галина Миколаївна

Задільська Галина Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
halynka16@dspu.edu.ua

Федурко Оксана Миронівна

Федурко Оксана Миронівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
oksfedurko@dspu.edu.ua

Пристай Галина Василівна

Пристай Галина Василівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
prystaih@dspu.edu.ua

Гамерська Ірина Ігорівна

Гамерська Ірина Ігорівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ihamerska@dspu.edu.ua

Хомишак Оксана Богданівна

Хомишак Оксана Богданівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
khomyshak@dspu.edu.ua

 

Зимомря Мирослава Миколаївна

Зимомря Мирослава Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
zimok@dspu.edu.ua

Соболь Лілія Ігорівна

Соболь Лілія Ігорівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lilia.sobol@dspu.edu.ua

Погоріла Анна Ігорівна

Погоріла Анна Ігорівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
pohorilaanna@dspu.edu.ua

Овчаренко Лілія Романівна

Овчаренко Лілія Романівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
liliov3355@dspu.edu.ua

Брода Мар'яна Володимирівна

Брода Мар’яна Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
mariana.broda@dspu.edu.ua

Овчаренко Лілія Романівна

Гулич Марія Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
liliov3355@dspu.edu.ua

Ступницька Галина Ігорівна

Ступницька Галина Ігорівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
halynastupnytska@dspu.edu.ua

Савченко Оксана Орестівна

Савченко Оксана Орестівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
okssavchenko@dspu.edu.ua

Сенечко Наталія Тарасівна

Сенечко Наталія Тарасівна
Діловод кафедри

Історія кафедри

Кафедра практики англійської мови і методики її навчання виникла на основі об’єднання кафедри практики англійської мови, кафедри порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов та кафедри мовної і міжкультурної комунікації інституту іноземних мов.

Історія кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов розпочалася 1992 року. На підставі рішення вченої ради Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка на факультеті іноземних мов на базі кафедри іноземних мов та кафедри англійської мови було створено кафедру другої іноземної мови. Надалі у зв’язку з реорганізацією факультету у 2001 р. на базі кафедри другої іноземної мови було створено кафедру методики викладання іноземних мов, яку у 2014 р. перейменовано на кафедру порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. Упродовж усіх років існування кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Сосяк Мирослава Миколаївна.

Кафедра мовної і міжкультурної комунікації постала у 2010 р. на базі кафедри іноземних мов та компаративістики. У різні часи її очолювали доценти Мних Роман Володимирович, Прима Любов Олексіївна, Палиця Галина Степанівна, професор Космеда Тетяна Анатоліївна, а в останній каденції – кандидат педагогічних наук, доцент Павлішак Оксана Романівна. Кафедри здійснювала викладання дисциплін з польської філології в інституті іноземних мов, а також усіх іноземних мов на нефілологічних факультетах університету.

Кафедра практики англійської мови була створена у 2000 році. Завідувачем кафедри було обрано кандидата філологічних наук, доцента Дацюк Любов Степанівну. У 2006–2016 роках кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Бойчук Наталія Василівна, а відтак – кандидат філологічних наук, доцент Сирко Ірина Мирославівна.

З вересня 2022 до січня 2023 року тимчасово виконувачем обов’язків завідувача об’єднаної кафедри практики англійської мови і методики її навчання було призначено професора, доктора педагогічних наук Кеміня Володимира Петровича. З 1 січня 2023 року очільником кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Сліпецька Віра Дмитрівна.

 

Навчальна діяльність

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес із теоретичних та практичних дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) / Мова і література (німецька) / Мова і література (французька): з практики усного та писемного мовлення, практичної граматики англійської мови, практичної фонетики англійської мови, практичного курсу ІІ іноземної мови, ділової англійської мови, літератури Великої Британії, іноземна мова за професійним спрямуванням.

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька), спеціальності 013 Початкова освіта. Спеціалізація англійська мова; 014 Середня освіта (Українська мова і література, 014 Середня освіта (Мова і література) (англійська/німецька).

 

Наукова діяльність

З 2009 до 2015 року викладачі кафедри працювали над комплексним кафедральним дослідженням «Формування фонологічної компетенції студентів вищих навчальних закладів». З 2016 до 2019 року проводилося наукове дослідження з теми «Динаміка та функціонування мовної системи в полікультурному просторі». У 2019 році колектив кафедри розпочав роботу над комплексною кафедральною темою «Системно-функційні та когнітивно-прагматичні аспекти дослідження англійської мови у вимірі міжкультурної комунікації».

Також викладачі кафедри працюють над виконанням комплексної кафедральної теми «Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтеграції». Відповідно до тематики комплексної кафедральної теми підготовано ряд наукових публікацій. У них увага звертається на методичну роботу із сучасними Інтернет-матеріалами (доц. Пристай Г.В., доц. Сосяк М.М., доц. Задільська Г.М.), блогами, комп‘ютерними програмами, розробляються принципи та критерії відбору сучасних медіа, уточнюється типологія цифрових інструментів для використання на різних етапах розвитку та контролю усіх аспектів іншомовної комунікативної компетентності та видів мовленнєвої діяльності (доц. Хомишак О.Б., доц. Сосяк М.М.). З метою розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів досліджуються шляхи застосовування програмного засобу StoryJumper (доц. Хомишак О.Б.), нового цифровізованого виду проектної роботи (доц.. Хомишак О.Б.), науково обґрунтовується методика застосування комп’ютерних програм при навчанні англійської мови на основі сучасних методик (доц. Сосяк М.М.). Доцент Хомишак О.Б. досліджує освітній потенціал використання змішаного методу навчання англійської мови студентів за допомогою онлайн платформи MyEnglishLab.

Викладачі кафедри ведуть наукові розвідки з науково-дослідної кафедральної теми: «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур», що відображає тенденції сучасної гуманітарної науки.

На кафедрі систематично проводяться наукові та методичні семінари (керівники – доценти І. Сирко, І. Гамерська, Т. Лучечко, О. Тимчук та ін.).

Систематично діють науковий (керівник – доц. Савченко О.О.) та методичний семінари (керівник – доц. Сосяк М.М.), де обговорюються актуальні питання сучасної лінгвістики, методики навчання іноземних мов та лінгводидактики. У роботі семінарів беруть участь викладачі кафедри, вчителі ЗСО та представники видавництва Dinternal Education. Крім того, кафедра організовує виїзні засідання в міські та сільські заклади середньої освіти (Дрогобич, Трускавець, Борислав, Самбір, Стрий, школи Дрогобицького району); проводить засідання круглого столу за участю голів методоб’єднань учителів англійської та німецької мов району та міста (доц. Сосяк М.М., доц. Федурко О.М.), методичні семінари, методичні ярмарки (доц. Хомишак О.Б.).

Викладачі кафедри систематично беруть участь у підготовці студентів до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з англійської філології та методики навчання іноземних мов, олімпіад з дисципліни «Англійська мова», до участі у Всеукраїнських творчих конкурсах студентів та ін., а також здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами студентів.

Протягом останніх років значно покращився якісний склад кафедри: захищено низку кандидатських дисертацій, серед них – Ступницька Г.І., Лужецька Н.Я., Овчаренко Л.Р. На кафедрі проходить впровадження результатів дисертаційних досліджень, доценти кафедри рецензують автореферати дисертацій (доц. Сосяк М.М., доц. Федурко О.М.).

Кафедра є співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні тенденції сучасного гуманітарного дискурсу», організатором Регіональної студентської конференції «Молодь. Освіта. Наука», а також Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтеграції» та регіональної науково-практичної Інтернет-конференції з питань застосування сучасних комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

Співпраця з АН України, її установами, іншими ЗВО та міжнародна співпраця

На основі договорів про співпрацю, а також загальноуніверситетських угод кафедра здійснює міжнародне співробітництво через науково-творчу співпрацю із зарубіжними партнерами. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий рівень та педагогічну майстерність, беручи участь у міжнародних наукових конференціях, удосконалюють професійний досвід у вітчизняних університетах (Львів, Чернівці, Тернопіль, Київ, Житомир, Ужгород та ін.), а також за кордоном. Так, на запрошення Британської Ради в Україні науково-педагогічні працівники кафедри (доц. Т. Лучечко, Л. Соболь, А. Погоріла, М. Айзенбарт) стали учасниками проєкту «Шкільний вчитель нового покоління», апробувавши нову модель «наскрізної» методичної підготовки вчителів англійської мови за інноваційною програмою. У листопаді 2018 р. доц. І. Сирко. взяла участь в Інформаційно-практичному симпозіумі з питань реформування педагогічної освіти «Учителі нового покоління: секрети успіху», організатором якої виступила Британська Рада в Україні. Упродовж листопада-грудня 2022 р. доц. І. Сирко пройшла науково-педагогічне стажування в Університеті ім. Ф. Палацького (Республіка Чехія) в межах програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+. Підвищення кваліфікації у європейських закладах вищої освіти пройшли також доценти М. Зимомря, Л. Соболь, І. Гамерська, О. Сеньків, А. Погоріла та ін.

До пріоритетних напрямів роботи кафедри належить і виховна діяльність. Викладачі кафедри допомагають студентам в організації виховних заходів, проводять бесіди на морально-етичні теми. Так, зусиллями викладачів-кураторів щорічно організовуються Дебют першокурсників, День англійської мови, День закоханих, День подяки тощо. Під керівництвом кураторів студенти відвідують музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича, музей-садибу Івана Франка, галерею сакрального мистецтва, художній музей Михайла Біласа, а також подорожують визначними місцями Львівщини.