Меню

Сосяк Мирослава Миколаївна

Сосяк Мирослава МиколаївнаСосяк Мирослава Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація індивідуального підходу до студентів у процесі навчання діалогічного мовлення». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових зацікавлень: лінгводидактика, комп’ютерна лінгводидактика, методика викладання іноземних мов і культур, культурологія.

Контактні засоби зв’язку: miroslava.sosyak@ukr.net

Перелік публікацій
Підручники з грифом університету
 1. Сосяк М.М., Карпяк О.В. Англійська мова для учнів 8 класу. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 240 с.
 2. Сосяк М.М., Цибран О.Ф., Діденко С.В. Англійська мова. Підручник для учнів 3 класу гімназій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2014. – 120 с.
 3. Сосяк М.М. Цибран О.Ф., Діденко С.В., Ципук А.М., Матіїшин Н.Я. Англійська мова. Підручник для учнів 4 класу гімназії. Частина 1. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицькогодержавного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 92 с.
 4. Сосяк М.М. Цибран О.Ф., Діденко С.В., Ципук А.М., Матіїшин Н.Я. Англійська мова. Підручник для учнів 4 класу гімназії. Частина 2. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицькогодержавного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 92 с.
 5. Сосяк М.М., Цибран О.Ф., Ципук А.М. Англійська мова. Підручник для учнів 5 класу гімназій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2014. – 85 с.
Посібники з грифом університету
 1. Сосяк М.М. Шкільний курс англійської мови та методики її викладання. – Дрогобич, 2010. – 202 с.
 2. Сосяк М.М. Шкільний курс англійської мови та методика її викладання: урок англійської мови. – Дрогобич, 2011. – 68 с.
 3. Сосяк М.М. Шкільний курс англійської мови та методики її викладання: сучасні технології навчання англійської мови. – Дрогобич, 2012. – 74 с.
 4. Сосяк М.М., Гук Н.А., Наливайко Н.Б. Практичний курс АМ: Англійська мова менеджметнту готельно-ресторанного бізнесу. – Дрогобич, 2012. – 109 с.
 5. Сосяк М.М., Запотоцька І.В. Практичний курс англійської мови: граматичний аспект. – Дрогобич, 2012. – 130 с.
 6. Сосяк М.М., Тичинська Н.Р. Практичний курс англійської мови: матеріали до державного іспиту. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 7. Сосяк М.М., Кульчицька В.С. Література іноземною мовою для дітей дошкільного віку. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 112 с.
 8. Сосяк М.М., Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: матеріали для самостійної роботи студентів до теми «Зовнішність та характер» до підручника Speak Out by Frances Eales, Steve Oakes. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 58 с.
 9. Сосяк М.М. Культура усного і писемного мовлення: матеріали для самостійного опрацювання: навчально-методичний посібник / Мирослава Сосяк, Оксана Федурко, Оксана Мельник. – Дрогобич: Видавничий відділ державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 134 с.
 10. Сосяк М.М. Шкільний курс англійської мови та методики її викладання слова класного вжитку: навчально-методичний посібник / Мирослава Сосяк. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 60 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Сосяк М.М. Можливості застосування кейс-методу при формуванні англомовної професійно методичної компетенції студентів // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки.– Черкаси, 2013. – № 6 (259). – С. 94-99.
 2. Сосяк М.М. Психолінгвістичні особливості полілогу та його типи // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки.– Черкаси, 2014. – Вип. №6 (299). – С. 25-30.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Сосяк М.М. Професійно-орієнтований дискурс і статусно-рольові відношення у контексті підготовки вчителя іноземних мов // Людинознавчі студії. – Серія: Педагогіка. – Дрогобич, 2017. – № 5/37. – С. 206-218.