Меню

Гоцинець Ірина Львівна

Гоцинець Ірина ЛьвівнаГоцинець Ірина Львівна – кандидат філологічних наук, доцент. 2010 року захистила дисертацію “Асоціативно-семантичне поле «Чорнобиль» у сучасному українському художньому дискурсі”. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: стилістика, методика викладання іноземних мов та культур, комп’ютерна лінгводидактика

Контактні засоби зв’язку: irynahotsynets@gmail.com

Перелік публікацій
Посібники з грифом університету
 1. Гоцинець І. Л. Шкільний курс англійської мови та методика її викладання: практичні завдання та тести. – Дрогобич, 2011. – 64 с.
 2. Гоцинець І.Л., Муль З.О. Теоретичний курс німецької мови: теоретична граматика: курс лекцій. – Дрогобич, 2012. – 120 с.
 3. Гоцинець І.Л. Короткий тлумачний словник лінгводидактичних термінів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 88 с.
 4. Гоцинець І. Л., Муль З. О. Теоретичний курс німецької мови: стилістика. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 84 с.
 5. Гоцинець І.Л., Муль З.О. Шкільний курс німецької мови та методики її викладання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 94 с.
 6. Гоцинець І.Л. Шкільний курс німецької мови та методики її викладання: матеріали для самостійної роботи. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 230 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Гоцинець І. Л. Поетичний словник чорнобильської поезії // Культура слова. – Вип. 74. – Київ, 2011. – С. 39-47.
 2. Гоцинець І. Л. Мовний образ чорнобильської зони в українській хронікально-документальній прозі // Лінгвістика. – Луганськ: Альма-матер, 2011. – С.125-138.
 3. Гоцинець І. Л. Мовний образ чорнобильської зони в українській хронікально-документальній прозі // Лінгвістика. – Луганськ: Альма-матер, 2012. – С.45-53.
 4. Гоцинець І. Л. Мовний образ Чорнобиля в поезії Бориса Олійника // Лінгвістичні дослідження. – Харків, 2012. – С.167-171.
 5. Гоцинець І.Л. Комп’ютерні технології як засіб формування автономії студента-філолога у процесі оволодіння німецькомовною комунікативною компетенцією у читанні / І.Л.Гоцинець // Молодь і ринок. – 2013. – №3 (98). – С. 112-116.
 6. Гоцинець І.Л. Зміст компетенцій автономної навчальної діяльності студентів мовного ВНЗ / І.Л.Гоцинець // Вісник.– Черкаси, 2013. – № 6 (259). – С. 13-17.
 7. Гоцинець І.Л. Формування професійно-методичної компетентності студентів у шкільному курсі німецької мови та методики її викладання / І.Л.Гоцинець // Молодь і ринок. – 2013. – № 6 (101). – С. 67-71.
 8. Гоцинець І.Л. Методика формування навчальних стратегій студентів в аудіюванні // Вісник. – № 6 (299). – Черкаси, 2014. – С. 25-30.
 9. Гоцинець І.Л. Шляхи поповнення лексичного матеріалу студентами в умовах організації самостійної роботи // Вісник. – Черкаси, 2015. – № 3 (336). – С. 70-74
 10. Гоцинець І.Л. Мовний образ Чорнобиля в поезії Івана Гнатюка // Проблеми гуманітарних наук. – Серія: Філологія. – Вип. 36. – Дрогобич, 2015. – С. 29-37.
 11. Гоцинець І.Л. Методика розвитку німецькомовної компетентності студентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій // Молодь і ринок. – 2016. – № 3 (134). – С. 73-77.
 12. Гоцинець І.Л. Методика розвитку німецькомовної комунікативної компетентності студентів у писемному мовленні на основі Інтернет-технологій // Молодь і ринок. – 2016. – № 4 (135). – С. 73-78.
 13. Гоцинець І.Л. Використання відеофільмів на практичних заняттях з німецької мови // Молодь і ринок. – 2017. – № 5 (148). – С. 111-117.
 14. Гоцинець І.Л. Образ людина в прозових творах чорнобильської тематики // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – С. 4-11.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних
 1. Гоцинець І.Л. Асоціативність та образність у семантичній структурі слова // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2013 р.). – Дрогобич, 2013. – С. 75-80.
 2. Гоцинець І.Л. Поняття «Асоціативно-семантичне поле» у різних галузях лінгвостилістики // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 285–293.
 3. Гоцинець І.Л. Контестна семантика асоціату час у мові поезії чорнобильської тематики // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 120–130.
 4. Гоцинець І.Л. Методика формування адитивних вмінь студентів-філологів на практичних заняттях з німецької мови // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1). – С. 31–35.
 5. Гоцинець І. Л. Методика формування німецькомовної лексичної компетенції студентів / І.Л. Гоцинець // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 48–52.
 6. Гоцинець І. Л.Використання мультимедійних засобів у процесі формування аудитивної компетенції студентів на практичних заняттях з іноземної мови / І.Л. Гоцинець // Молодь і ринок. – 2019. – № 6 (173). – С. 110–114.