Меню

КАФЕДРА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов

Завідувач кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент Сосяк Мирослава Миколаївна

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, кімн. 313

Електронна адреса: kafedra.metodyki@gmail.com

Kонтактний телефон: (032-24) 41-33-24

Рік заснування: 1992

Попередні назви: кафедра другої іноземної мови, кафедра методики викладання іноземних мов

Професорсько-викладацький склад:

7 науково-педагогічних працівників, з них: 6 доцентів, 1 викладач.

Напрям наукових досліджень:

Тема НДР: Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтеграції

Термін виконання: 2017-2022 рр.

Науковий керівник: доцент, кандидат філологічних наук Пристай Галина Василівна

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
 1. Шкільний курс основної іноземної мови та методика її викладання
 2. Методика навчання англійської/німецької/французької мови та літератури у старшій школі
 3. Методика застосування комп’ютерів при викладанні іноземної мови.
 4. Нові підходи у навчанні англійської мови учнів початкової школи
 5. Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку
 6. Порівняльна педагогіка
 7. Шкільний курс другої іноземної мови та методика її викладання.
 8. Практичний курс англійської/німецької мови
 9. Теоретичний курс англійської/німецької мови
 10. Загальнотеоретичний курс англійської/німецької мови
 11. Культура усного та писемного мовлення
 12. Література Англії
 13. Література іноземною мовою для дітей дошкільного віку
 14. Країнознавство Англії
 15. Усне та писемне мовлення іноземною мовою у початковій школі
Професорсько-викладацький склад кафедри

Сосяк Мирослава Миколаївна

Сосяк Мирослава Миколаївна
завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
myroslava25@dspu.edu.ua

Гоцинець Ірина Львівна

Гоцинець Ірина Львівна
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
iryna0607@dspu.edu.ua

Сторонська Оксана Степанівна

Сторонська Оксана Степанівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
o.storonska@dspu.edu.ua

Діловод кафедри

Поточняк Галина Іванівна

Поточняк Галина Іванівна

Історія кафедри. Історія кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов розпочинається з 1992 р. На підставі рішення Вченої Ради Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (наказ №207 від 25.09.92 р. протокол №2) на факультеті іноземних мов на базі кафедри іноземних мов та кафедри англійської мови було створено кафедру другої іноземної мови. Її керівником призначено кандидата педагогічних наук, доцента Сосяк Мирославу Миколаївну. До складу кафедри ввійшли вісімнадцять осіб: Янісів Г.Й., кандидат педагогічних наук, доцент; Янісів М.П., кандидат педагогічних наук, доцент; Яскевич О.К., кандидат філологічних наук, доцент; Паньків О.Б., кандидат філологічних наук, доцент; Попович О.С., кандидат філологічних наук, старший викладач; Кравців М.М., старший викладач; Кішик Н.М., старший викладач; Чапля С.М., старший викладач; Коваль Л.Ю., старший викладач; Городиська А.П., старший викладач; Голубєв О.П., викладач; Бейла А.І., викладач; Кушина Н.І., викладач; Каркіщенко О.В., викладач; Крепкая Т.М., викладач; Мудрик Г.Г., викладач; Шалата О.М., викладач; Шевців Г.М., викладач; Василейко В.М., технічний лаборант.

У зв’язку з реорганізацією факультету іноземних мов у 2001р. на базі кафедри другої іноземної мови було створено кафедру методики викладання іноземних мов, а у 2014 р кафедру було перейменовано на кафедру порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов, яку продовжує очолювати кандидат педагогічних наук, доцент Сосяк Мирослава Миколаївна.

Впродовж 2001-2014 н.р. кількісний та якісний склад кафедри змінюється: захищено дев’ять кандидатських дисертацій: О.М.Шалата (2001), І.Б.Карпа (2010), І.Л.Гоцинець (2010), Г.В.Пристай (2011), Г.М.Задільська (2011), О.Б.Хомишак (2011), М.М. Гулич (2011), Н.Р.Тичинська (2013), О.М.Федурко (2015). Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів.

Навчальна діяльність. Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька/французька), спеціальності 013 Початкова освіта. Спеціалізація англійська мова; 014 Середня освіта (Українська мова і література, 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька)) і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень: практичний курс англійської мови (Драчевич С.М., Хомишак О.Б.), країнознавство Англії (Федурко О.М.), література Англії (Федурко О.М.), шкільний курс основної іноземної мови та методика її викладання (Сосяк М.М., Кішик Н.М., Гоцинець І.Л. Хомишак О.Б.), теоретичний курс англійської мови (Федурко О.М, Пристай Г.В.), методика застосування комп‘ютерних технологій у навчанні іноземних мов (Сторонська О.С., Хомишак О.Б.), порівняльна педагогіка (Сторонська О.С..), сучасні зарубіжні підручники та їх адаптація до умов викладання у ЗОШ (Сосяк М.М.), література іноземною мовою для дітей дошкільного віку (Мельник О.В.), порівняльна педагогіка (Сторонська О.С.), методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку (Федурко О.М.)

Другий (магістерський) рівень: методика викладання іноземних мов у вищій школі (Сосяк М.М., Гоцинець І.Л., Хомишак О.Б.). нові підходи до навчання англійської мови учнів початкової школи (О.Б.Хомишак), культура усного та писемного мовлення (Пристай Г.В.,Задільська Г.М.), усне та писемне мовлення іноземною мовою у початковій школі (Федурко О.М.), загальнотеоретичний курс англійської/німецької мови (Пристай Г.В., Федурко О.М.).

З метою поліпшення рівня викладання практики англійської та німецької мов, теоретичних дисциплін, методики викладання професорсько-викладацьким складом кафедри за останні роки підготовано 65 навчально-методичних посібників, 10 методичних рекомендацій, 20 матеріалів для самостійного опрацювання студентами, а також навчальні програми, матеріали спецкурсів.

На кафедрі порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мови постійно функціонують методичні та наукові семінари, де обговорюються актуальні питання сучасної лінгвістики та лінгводидактики. У роботі семінарів беруть участь викладачі кафедри, вчителі ЗОШ та представники видавництва Longman. Крім того, кафедра організовує виїзні засідання в міські загальноосвітні школи (Дрогобич, Трускавець, Борислав, Самбір, Стрий), в сільські загальноосвітні школи Дрогобицького району; проводить засідання Круглого столу за участю голів методоб’єднань учителів англійської та німецької мов району та міста; методичні семінари, методичні бріфінги та методичні ярмарки.

Наукова діяльність. Викладачі кафедри працюють над виконанням комплексної кафедральної теми «Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтеграції». Відповідно до тематики комплексної кафедральної теми підготовано 20 наукових публікацій. У них увага звертається на методичну роботу із сучасними Інтернет-матеріалами, веб-сайтами, подкастами, блогами, комп‘ютерними програмами, розробляються принципи та критерії відбору сучасних медіа.

Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях, які проводяться ВНЗ України, а також у міжнародних конференціях (доц. Федурко О.М.; доц. Пристай Г.В. – у роботі наукового семінару, проведеного видавництвом Longman, MyEnglish Lab: Online homework).

На кафедрі постійно проходить впровадження результатів дисертаційних досліджень. Доценти кафедри постійно представляють рецензії на автореферати дисертацій (доц. Сосяк М.М., доц. Федурко О.М.), керують виконанням дисертаційних досліджень (доц. Сторонська О.С.)

На кафедрі систематично діють науковий (керівник – Гоцинець І.Л.) та методичний семінари (керівник – Сосяк М.М.), а також проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції з проблеми «Шляхи формування й реалізації професійної іншомовної освіти учителів іноземних мов у процесі міжкультурної інтеграції».

Виховна робота. Виховна робота кафедри сконцентрована на проведенні бесід із студентами на морально-етичні теми (доц. Федурко О.М., доц. Сосяк М.М., доц. Хомишак О.Б., доц. Гоцинець І.Л.), екскурсії музеями Дрогобиччини (доц. Задільська Г.М.), походів у кінотеатр (доц. Пристай Г.В.), відеолекторіїв (доц. Федурко О.М.).

Міжнародна співпраця. Колектив кафедри співпрацює з видавництвом Longman, компанією Дінтернал Бук (м.Львів), Йорським університетом (Торонто, Канада), Варшавською академією спеціальної педагогіки.