Меню

Баранська Леся Богданівна

старший викладач кафедри української мови

Баранська Леся Богданівна

Працює над дисертаційним дослідженням. Автор понад 15 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвостилістика поетичного дискурсу Івана Гнатюка.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
  1. Баранська Л.Б. «Немов у сні не вишня – Україна вишнево так явилася йому» (флоролексеми в поетичній мові Івана Гнатюка) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 3 (98). – Дрогобич, 2013. – С. 146–149.
  2. Баранська Л.Б., Стецик М. С. Сакральні концепти «Армагедон» і «Вавилон» у повісті Марії Матіос «Армагедон уже відбувся…» //Молодь і ринок – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014.– № 4 (111).– С. 58–61.
  3. Баранська Л.Б. Лінгвостилістика знакових сакральних образів у творі Марії Матіос «Приватний щоденник. Майдан. війна…» // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип.772. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2016. – С. 66-71.
  4. Баранська Л.Б. Молитовні мотиви в прозі Марії Матіос // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Дрогобич, 2016 – С. 313 – 319.
  5. Баранська Л.Б. Геортоніми в прозовому дискурсі Марії Матіос: семантико-стилістичний аспект // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. ‒ Дрогобич, 2018. ‒ № 9. ‒ С.10  ‒ 13.
Посібники з грифом університету:
  1. Баранська Л.Б., Прокопович Л.С. Практикум з української мови за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник(для студентів усіх спеціальностей університету). – Дрогобич: Швидкодрук, 2011. – 128 с.
  2. Баранська Л.Б., Прокопович Л.С. Практикум з української мови за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: Швидкодрук, 2014. – 135 с.
  3. Стецик М.С., Баранська Л.Б. Стилістика української мови: матеріали для практичних занять та самостійної роботи. – Дрогобич, 2017. – 87 с.

Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних

  1. Баранська Л. Кодифікація сакрального масиву прози Марії Матіос за поняттєвими полями //Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin/ Spheres of culture/ Volume XVII. S.293–298.
  2. Стецик М., Баранська С. «Уся Україна – суцільний Майдан» (знаковий топонімікон поезії Майдану). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство)» : Збірник наукових праць. Дрогобич, 2019. № 11. С.133 – 139.