Меню

Баган Олег Романович

БАГАН Олег Романович – кандидат філологічних наук, доцент. 2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Естетика і поетика вісниківського неоромантизму”. Докторант кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка Львівського національного університету ім. І. Франка. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: українська літературна критика і публіцистика кінця ХІХ – 1-ої пол. ХХ ст.

Контактні засоби зв’язку: bahan.o59@dspu.edu.ua

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

 • Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька. – Київ, 2008. – 125 с.
 • Баган О.Р. Поміж містикою і політикою. (Дмитро Донцов на тлі української політичної теорії ХХ ст.). – Київ, 2008. – 77 с.
 • Баган О.Р. Іван Франко: інтерпретації. – Дрогобич: Видав. Відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с.
 • Баган О.Р. Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідеї” – Львів: Піраміда, 2015. – 250 с.
 • Баган О.Р. Актуальна націософія: теоретичні, культурологічні, геополітичні, історіософські аспекти. – Львів: ЛА “Піраміда”, 2016. – 336 с.
 • Баган О.Р. Творець українського вольового націоналізму. – Львів, 2018. – 28 с.
 • Баган О.Р. Художнє слово і національна ідентичність: Статті про методику навчання літератури в школі. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2021. – 334 с.
 • Баган О.Р. Культурологічна і націософська проблематика в літературознавчих студіях Івана Франка (Пізній період творчості: 1895–1907 рр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2021. – 212 с.
 • Баган О. “Rossica”: Російська цивілізація в історіософських інтерпретаціях. Тернопіль: Крила. 2022. 130 с.
 • Баган О. Геополітичні і цивілізаційні причини російсько-української війни 2014 – 2022 рр.: історичний ракурс. The russian-ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga: Baltija Publishing, 2022. С. 818 – 831.
 • Баган О. Історіософські есе. Тернопіль: Крила, 384 с.

Збірники:

 • Гридень Дажбога: Юрій Дараган. Збірник / Гол. ред. О.Баган. Дніпро-Тернопіль: Крила, 2022. 144 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 • Баган О.Р. Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму (До проблеми: “Митець і тоталітаризм”) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / За ред. д.ф.н., проф. М.П.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 39. – С.17-24.
 • Баган О.Р. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика // Дивослово. – 2015. – Ч.10 і 11. – С. 55-61 і С. 47-56 .
 • Баган О.Р. Загадки топосу і націософські інтенції у романі Івана Франка “Перехресні стежки”: До проблеми літературної географії твору // Дивослово. – 2016. – № 7-8. – С. 36-41.
 • Баган О.Р. Українська Національна Революція в Дрогобичі очима Володимира Бірчака (За матеріалами спогадів у “Літературно-науковому Вістнику” і “Вістнику”) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.171–188.
 • Баган О.Р. Леся Українка в пізніх інтерпретаціях Дмитра Донцова: націософський і культурологічний континууми // Волинь філологічна. Текст і контекст: Науковий збірник: Універсум Лесі Українки. – Вип. 22. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017. – С. 352–365.
 • Баган О.Р. Типологія позитивізму у творчості Болеслава Пруса й Івана Франка (романи “Лялька” і “Перехресні стежки”) // Київські полоністичні студії. Том ХХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет “Україна”, 2017. – С. 154-164.
 • Баган О.Р. Ментальний комплекс малоросійства в українській культурі: дискурс Євгена Маланюка // Слово і час. – 2018. – №2. – С. 25-30.
 • Баган О.Р. Нове видання з історії ідеології та геостратегії українського вольового націоналізму (Рецензія на монографію: Колодзінський М. Воєнна доктрина українських націоналістів. – Київ, 2019. – 287 с.) // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка. Серія: Історія. Вип. 2. – Дрогобич, 2019. – С. 319–330.

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Баган О.Р. Микола Євшан: естет-модерніст чи неоромантик-консерватор? // Spheres of culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Volume XI. – Lublin, 2015. – С. 130-141.
 • Баган О.Р. Федор Достоєвський в інтерпретаціях українського критика Євгена Маланюка // Cambridge Journal of Education and Science. – 2015. – № 2. – С. 143-151.
 • Баган О.Р. Іван Франко в оцінках Миколи Євшана // Spheres of culture: Journal of Philоlogi, Histori, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Vol. XIII. – Lublin, 2016. – С. 90-99.