Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

 

 1. Обов’язкові компоненти освітньої програми

Обов’язкові компоненти предметної спеціальності:

«Середня освіта (Українська мова і література)»

 

Обов’язкові компоненти предметної спеціальності:

«Середня освіта (Мова та література (Англійська мова і література)»

 • Методика навчання англійської мови у закладах середньої освіти III ступеня
 • Методика викладання зарубіжної літератури у закладах середньої освіти III ступеня

 

 1. Вибіркові компоненти освітніх програм

2.1. Вибіркові компоненти предметної спеціальності

«Середня освіта (Українська мова і література)»

Вибіркова дисципліна з блоку 1

ВК 2 Вибіркова дисципліна з блоку 2

ВК 3 Вибіркова дисципліна з блоку 3

 • ВК 3.1 Курсова робота з української мови
 • ВК 3.2 Курсова робота з української літератури

 

2.2. Вибіркові компоненти предметної спеціальності: «Середня освіта (Мова та література (Англійська мова і література)»

Вибіркова дисципліна з блоку 4

 • ВК 4.1 Сучасний світовий літературний процес
 • ВК 4.2 Проблеми сучасного зарубіжного літературознавства

ВК 5 Вибіркова дисципліна з блоку 5

 • ВК 5.1 Культура усного і писемного англійського мовлення
 • ВК 5.2 Аналітичне читання англомовних текстів

ВК 6 Вибіркова дисципліна з блоку 6

 • ВК 6.1 Загальнотеоретичний курс англійської мови
 • ВК 6.2 Англійська мова та міжкультурна комунікація