Меню

Навчально-науковий інститут іноземних мов


Навчально-науковий інститут іноземних мов веде свою історію від 1963 року. За весь період існування підготовлено майже 10 тис. висококваліфікованих фахівців – учителів та перекладачів, справжніх знавців словесних скарбів англійської, німецької, французької, польської мов, а також науковців, котрі працюють як в Україні, так і за її межами.

Сторінки історії

Зараз Інститут іноземних мов – один з найпотужніших підрозділів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Студентський корпус складають понад 550 студентів денної і 60 заочної форми навчання.

Підготовка студентів здійснюється за рівнями вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр”. Усі напрями підготовки та спеціальності акредитовані за найвищим, четвертим рівнем:

“Бакалавр”:
  • 014 Середня освіта. Мова і література (англійська/німецька/французька)
  • 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
“Магістр”:
  • 014 Середня освіта. Мова і література (англійська/німецька/французька)
  • 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

В інституті діє аспірантура й докторантура зі спеціальності 035 Філологія, а також дві наукові школи: “Переклад і рецепція: контекст взаємодії національних культур” доктора філологічних наук, професора Миколи Івановича Зимомрі та “Історія виховання та порівняльної педагогіки” доктора педагогічних наук, професора Володимира Петровича Кеміня. Від 2006 року періодично видається збірник праць молодих науковців “Наукові записки Інституту іноземних мов”.

Належна якість навчання й виховання пов’язується передусім з професорсько-викладацьким колективом шести кафедр, що складається з досвідчених спеціалістів, творчий потенціал яких відомий за межами України. Навчально-виховний процес забезпечують понад 70 науково-педагогічних працівників. Серед них 6 докторів наук, професорів, 40 кандидати наук, доценти.

Серед структурних підрозділів інституту слід виокремити три науково-дослідні лабораторії (“Англомовні мовознавчі та літературознавчі студії у контексті сучасної іншомовної освіти”, “Австрійсько-українські студії”, “Лабораторія франкознавства та славістики”), кабінет полоністики, лабораторію сучасних технологій навчання іноземної мови, центр синхронного перекладу ім. О. Грицая. З вересня 2009 р. на базі інституту діє Австрійська бібліотека з книжковим фондом понад 5 тисяч примірників іншомовної літератури. Метою діяльності названих підрозділів є постійне вдосконалюється навчального процесу за рахунок впровадження новітніх технологій, оновлення й розробки нового методичного забезпечення, а також проведення спеціальних наукових досліджень і налагодження співпраці з навчальними, науковими і культурними установами зарубіжжя.

Інститут підтримує і надалі цілеспрямовано налагоджує міжнародні зв’язки з провідними установами й організаціями в галузі освіти і науки, культури, сучасних технологій навчання США, Австрії, Німеччини, Польщі, Франції. Співпраця відбувається у напрямках студентського обміну, стажування викладачів, написання і видання наукових праць, участі у наукових конференціях, семінарах, майстер-класах, лінгвокраїнознавчих поїздках.

Наші контакти:

Адреса: вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100
Тел.: (0324) 41-33-24
Е-mail: in.filolog@gmail.com