Меню

Факультет української та іноземної філології

Факультет української та іноземної філології утворено у 2022 році унаслідок злиття філологічного факультету та навчально-наукового інституту іноземних мов, утім академічне вивчення рідної мови у Дрогобичі розпочалось ще у 1940 році у момент заснування тут учительського інституту, а іноземна філологія веде свою славну історію від 1952 року. За цей період підготовлено майже 20 тис. висококваліфікованих фахівців – учителів та перекладачів, справжніх знавців словесних скарбів української, англійської, німецької, французької, польської мов, а також науковців, котрі працюють як в Україні, так і за її межами.

Зараз факультет – один з найпотужніших підрозділів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Студентський корпус складають понад 700 студентів денної і 130 заочної форм здобуття освіти.

Підготовка студентів здійснюється за рівнями вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр”. Усі напрями підготовки та спеціальності акредитовані за найвищим, четвертим рівнем:

Бакалавр

 • 014 Середня освіта. Українська мова і література
 • 014 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література
 • 014 Середня освіта. Німецька мова та зарубіжна література
 • 014 Середня освіта. Польська мова та зарубіжна література
 • 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Магістр

 • 014 Середня освіта. Українська мова і література
 • 014 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література
 • 014 Середня освіта. Німецька мова та зарубіжна література
 • 014 Середня освіта. Польська мова та зарубіжна література
 • 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Під керівництвом професорів факультету функціонують чотири наукові школи: “Український мовний простір: етнолінгвістичний та функціональний аспекти” (проф. Мацьків П.В.), “Акцентологія української мови” (проф. Винницький В.М.), “Переклад і рецепція: контекст взаємодії національних культур” (проф. Зимомря М.І.), “Історія виховання та порівняльної педагогіки” (проф. Кемінь В.П.).   Тут діє аспірантура й докторантура, ступінь доктора філософії можна здобути зі спеціальностей:

 • 035 Філологія. Українська мова
 • 035 Філологія. Українська література
 • 035 Філологія. Література зарубіжних країн
 • 035 Філологія. Теорія літератури
 • 035 Філологія. Германські мови

Належна якість навчання й виховання пов’язується передусім з професорсько-викладацьким колективом шести кафедр, що складається з досвідчених спеціалістів, творчий потенціал яких відомий в Україні та поза її межами. Навчально-виховний процес забезпечують понад 80 науково-педагогічних працівників. Серед них 12 докторів наук, професорів, 48 кандидатів наук, доцентів.

На базі факультету функціонує три лабораторії (науково-дослідна лабораторія франкознавства, навчально-наукова лабораторія теоретико-методологічних проблем літературознавства, науково-дослідна лабораторія англомовних мовознавчих та літературознавчих студій) та Австрійська бібліотека з книжковим фондом понад 5 тисяч примірників іншомовної літератури. Метою діяльності названих підрозділів є проведення спеціальних наукових досліджень, впровадження новітніх технологій в освітній процес, а також налагодження співпраці з навчальними, науковими і культурними установами України та зарубіжжя.

Факультет підтримує і розвиває міжнародні зв’язки з провідними установами й організаціями в галузі освіти і науки, культури, сучасних технологій навчання США, Австрії, Німеччини, Польщі, Франції. Співпраця відбувається у напрямках студентського обміну, стажування викладачів, написання і видання наукових праць, участі у наукових конференціях, семінарах, майстер-класах, лінгвокраїнознавчих поїздках.

Наші контакти:

Адреса: вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100

Тел.: (03244) 2-22-83

Е-mail: fuif@dspu.edu.ua