Меню

Вороняк Ярослав Михайлович

Вороняк Ярослав Михайлович

Вороняк Ярослав Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 14 серпня 1956 року в с. Лошнів Теребовлянського району Тернопільської області.

ОСВІТА. Закінчив Лошнівську середню школу (1973 р.), Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича (нині – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) за спеціальністю “Фізика” (1978 р.), аспірантуру в Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича (1982 р.).

Кандидатську дисертацію на тему: “Дослідження екситонних спектрів напівпровідникових кристалів з різним характером екситон-фононної взаємодії” за спеціальністю “01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків” захистив на засіданні  спеціалізованої вченої ради К 068.16.01 Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича (1982 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1978 р. розпочав трудову діяльність на посаді інженера науково-дослідного сектора кафедри теоретичної фізики Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 1980 р. обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри теоретичної фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана. В 1984 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри теоретичної фізики. З 1988 р. доцент кафедри теоретичної фізики (з 1992 р. кафедра теоретичної фізики та методики викладання фізики, з 2015 р. кафедра теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання). Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (1996 р.).

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням оптичних та електричних властивостей гетероструктур на основі напівпровідників А1В7, А2В6 та А3В5, що містять квантові ями, квантові дроти та квантові точки. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
  1. Білинський І.В., Вороняк Л.Я., Вороняк Я.М., Шевчук І.С. Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН: Методичні рекомендації для самостійної роботи. – Дрогобич: ДДПУ, 2013. – 58 с.
  2. Вороняк Л.Я., Вороняк Я.М., Шевчук І.С. Інформаційно-комунікативні технології: використання Microsoft Office 2010 : навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)»] / Любов Вороняк, Ярослав Вороняк, Інна Шевчук. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014 – 80 с.
  3. Вороняк Я.М., Вороняк Л.Я., Шевчук І.С Основи інформатики та ІКТ (для самостійної роботи студентів). – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 88 с.
Статті (основні, за останні 5 років): 
  1. Boichuk V. I., Bilyns’kyi I. V., Sokolnyk O. A., VoronyakYa. M. Interband photoluminescence in quantum dots of spherical geometry // VIII International school-conference “Semiconductor physics: urgent problems”, Drohobych, June 25–28, 2013. — P. 10
  2. Вороняк Я.М. Рухливість електронів у квантових дротах ZnO/GaN і GaN/AlN в наближенні слабкого поля/ Вороняк Я.М., Богдан М.Р., Бабінець М.В. // Актуальні проблеми сучасної науки. – Дрогобич, 2014. – С. 309 
Викладає дисципліни: 

Теоретична фізика.
Теоретична фізика (Класична механіка і основи механіки).