Меню

Угрин Юрій Орестович

Угрин Юрій Орестович

Угрин Юрій Оресович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Квантові осциляції магнетоопору у вузькозонних напівпровідниках ”. Автор біля 150 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни:

  • Загальна фізика
  • Фізика
  • Біофізика
  • Експериментальні методи дослідження напівпровідників
  • Напівпровідникове матеріалознавство

 

Сфера наукових зацікавлень:

  • дослідження гальваномагнетних явищ в твердих тілах (металах, напівпровідниках та надпровідниках). Результати цих досліджень мають як теоретичний інтерес (щодо причин поведінки магнетоопору та ефекту Голла в різних матеріалах, особливо в надпровідниках в області критичної температури) так і практичний інтерес щодо оцінки якості матеріалів для електронної техніки. .
  • дослідження електричних властивостей живих тканин. Результати цих досліджень можуть бути використані як для вивчення фізичних процесів в живих тканинах так і для діагностики їх захворювань.
  • дослідження в області методики викладання фізичних дисциплін.

 

Участь у наукових проєктах:

  • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019 – 2021 рр., номер держреєстрації 0119U100667);

 

Publication (Google Scholar)

Scopus ID 56121698800