Меню

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 1 серпня 1971 року в місті Дрогобич Львівської області. Українець.

У 1993 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків: “Магнітооптичні властивості напівмагнітних напівпровідників та квантово-розмірних структур на їх основі” на засіданні спеціалізованої вченої ради Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. В 2016 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив докторську дисертацію “Оптична та магнітооптична спектроскопія квантово-розмірних структур широкозонних напівпровідників із магнітними домішками” за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

Співавтор понад 160 наукових та навчально-методичних публікацій. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, проведеної на базі ДДПУ (2019 р., 2018 р., 2017 р., 2016 р.),член вченої ради ННІ ФМЕІТ.

 

Викладає навчальні дисципліни:

  • Оптичні властивості напівпровідників і діелектриків;
  • Спінові ефекти в напівпровідниках і наноструктурах;
  • Магнітні властивості наноструктур;
  • Методика викладання фiзики у закладах вищої освіти;
  • Методика навчання фізики;

 

Сфера наукових інтересів:

Вирощування об‘ємних кристалів та тонких плівок широкозонних напівпровідників. Застосування фізичних та хімічних методів для одержання напівпровідникових наночастинок та нанокомпозитів. Оптична та магнітооптична спектроскопія напівпровідникових структур різної розмірності. Практичне застосування напівпровідникових наноструктур та нанокомпозитів у оптоелектроніці, спінтроніці, нанобіотехнології та наномедицині.

 

Нагороди:

1998 р. – грант Міжнародної Соросівської Програми Освіти в Галузі Точних Наук ISSEP “Соросівські аспіранти”.

2000 р. – грант спільної наукової програми НАТО та Міністерства освіти Італії № P10B26WP32000.

2001 р. – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2014 р. – грант міжнародної програми Erasmus Mundus Emerge Scholarship EMERGE.

2018 р. – грант імені Івана Виговського Капітули університетів Республіки Польща під патронатом Президента Польщі.

Участь у наукових проєктах:

  • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019 – 2021 рр., номер держреєстрації 0119U100667).
  • Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація (2020–2022 рр., номер держреєстрації 0120U102217).

 

Scopus ID 6602497078

Web of Science Researcher ID AAX-8198-2020

Researchgate

Publications (Google Scholar)