Меню

Станько Микола Григорович

Станько Микола Григорович

Станько Микола Григорович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 29 липня 1955 року в с. Пирятин Нестеровського (нині Жовківський) району Львівської області.

Освіта. Закінчив з відзнакою 1977 році Львівський державний (нині національний) університет імені Івана Франка (спеціальність – Фізик. Викладач фізики). Кандидат фізико-математичних наук (спеціальність – фізика твердого тіла). Дисертацію захистив 26.11.1986 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету імені Івана Франка. 20 грудня 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної фізики.

Трудова діяльність. Стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки. Основні етапи науково-педагогічної діяльності: з 01.02.1992 р. по 31.12.1998 р. – викладач кафедри загальної фізики; з 01.01.1999 й до нині – доцент кафедри загальної фізики.

Наука. Взяв участь в ряді Міжнародних школах-конференціях “Актуальні проблеми фізики напівпровідників” в м. Дрогобич та Міжнародних науково-технічних конференціях в м. Одеса.

Внесок у розвиток кафедри. Автор багатьох програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів практичних занять, інструкцій до лабораторнх робіт з навчальних дисциплін “Загальна фізика”, “Напівпровідникове матеріалознавство” та “Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів”. Здійснює керівництво курсовими і випусковими  роботами, педагогічною практикою студентів. З 1991 року бере участь в організації та проведенні щорічної студентської Всеукраїнської олімпіади з фізики. За плідну роботу з обдарованою студентською молоддю нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (наказ № 678 від 12.10.2001).

Громадська діяльність. Куратор академічної групи. Приймає участь у виховних заходах, які проводяться на кафедрі фізики та в Інституті ФМЕІТ.

СФЕРА НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ: Дослідження фізичних процесів структуроутворення мультикомпонентних керамічних систем та розроблення на їх основі нових активних середовищ. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
  1. Кравців М.М. Оптоелектронні пристрої реєстрації інфрачервоного випромінювання на основі органічних сполук / М.М. Кравців, В.І. Бойчук, Р.М. Пелещак, М.М. Кравців, М.Г. Станько // Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України : Матеріали інформаційно-комунікативного заходу (Київ, 22 – 23 вересня 2015 р.). – Київ, – С. 82 – 86.
  2. Сенета М.Я. Ширина поверхневої квазірелеєвської акустичної моди, взаємодіючої з адсорбованими атомами / М.Я. Сенета, Р.М Пелещак, М.Г. Станько, В.Р. Стецина // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – 2016. – № 8. – C. 2 – 7.
  3. Кравців М.М. Оптоелектронні сенсори інфрачервоного випромінювання на основі органічних сполук / М.М. Кравців, Р.М. Пелещак, В.І. Бойчук, М.М. Кравців, М.Г. Станько // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології : Тези доповідей 6-ої міжнародної науково-технічної конференції (Одеса, 29 вересня – 3 жовтня 2014 р.). – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 84.
  4. Пелещак Р.М. Роль акустоелектронних ефектів у формуванні поверхневої нанометрової надгратки у напівпровідникових структурах / Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків, С.К. Губа, М.Г. Станько, В.М. Сивець // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології : Тези доповідей 6-ої міжнародної науково-технічної конференції (Одеса, 29 вересня – 3 жовтня 2014 р.). – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 102.
  5. PeleshchakМ. Contact effects in a heterostructure metal-semiconductor with the built-in layer of quantum dots / R.M. Peleshchak, I.Yа. Bachynsky, M.V. Doroshenko, A.A. Velchenko, M.H. Stanco, V.S. Shtym // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : Матеріали XIV Міжнародної конференції (Івано-Франківськ, 20 – 25 травня 2013 р.). – Івано-Франківськ, 2013. – С. 58.
  6. Kravtsiv M.M. Research of photocapacitance properties for laser sensors / M.M. Kravtsiv, V.I. Boichuk, M.G. Stan’ko, M.A. Medvid // Laser technologies. Lasers and their application : Materials of international scientific and technical conference (Truskavets, June 25 – 27, 2013). – Truskavets, 2013. – P. 111.
  7. БританВ.Б. Архітектура обчислювальних систем [для студентів напряму підготовки 040302 “Інформатика”]. Навчально-методичний посібник / Віктор Британ, Роман Пелещак, Микола Станько.  – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 5 від 24.05.2012 р.).
  8. Cтанько М.Г. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів” / Микола Станько. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 44 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 9 від 26.06.2015 р.).
  9. Пелещак Р.М. Сучасне напівпровідникове матеріалознавство : методичні вказівки до самостійної роботи / Микола Станько, Роман Пелещак, Іван Гадзаман. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 120 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 5 від 23.05.2017 р.).