Меню

Шевчук Інна Сергіївна

Шевчук Інна Сергіївна

ШЕВЧУК Інна Сергіївна – старший лаборант кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 1972 року у м. Ланівці Ланівецького району Тернопільської області.

ОСВІТА. Закінчила з відзнакою Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика і математика» та додатковою спеціальністю «Інформатика» (1994 р.), також закінчила названий інститут за спеціальністю «Англійська мова та література, німецька мова та література» (1996 р.). Закінчила з відзнакою Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «ПМСО. Фізика» (2006 р.). Закінчила аспірантуру за спеціальністю «Фізика напівпровідників і діелектриків» зазначеного університету (2010 р.), академічний стипендіат Президента України 2008-2009 н. рік.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1997 р. розпочала трудову діяльність на кафедрі другої іноземної мови (кафедра методики викладання іноземних мов з 2000 р.) Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка на посаді викладача. Продовжила трудову діяльність на кафедрі теоретичної фізики та методики викладання фізики на посаді викладача (2008 р.), старшого викладача зазначеної кафедри, перейменованої на кафедру теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання (2015 р.). З вересня 2017 року – старший ларант кафедри фізики.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням наногетеросистем різних розмірностей, методикою навчання фізики та новітніми інформаційними технологіями. Ці напрями дослідження представлені більш ніж 60 науковими і методичними працями. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Основні статті за останні 5 років та навчально-методичні посібники:
 1. Шевчук І. С. Словник-мінімум фізичних термінів для студентів фізико-математичних факультетів. Навчальне видання (англо-українсько-російський словник). / І. С. Шевчук. – Дрогобич: Коло, 2003. – 36 с.
 2. Шевчук І. С. Нобелівські лауреати в галузі фізики. Частина 1. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів. / І. С. Шевчук. – Дрогобич: Коло, – 84с.
 3. Шевчук І. С. Нобелівські лауреати в галузі фізики. Частина 2. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів. / І. С. Шевчук. – Дрогобич: Коло, 2005. – 88 с.
 4. Бойчук В. І. Електронний полярон у сферичній квантовій точці / В. І. Бойчук, І. В. Білинський, І. С. Шевчук // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики, 2012. – с.32-37.
 5. Shevchuk I.S. Problems of Developing Information Security Policy / ISShevchuk, I. O. Shakleina // Topical Problems of Physics, Mathematics and Computer Science, – 5, – p.13-19.
 6. БілинськийІ.В. Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / І. В. Білинський, Л. В. Вороняк, Я. М. Вороняк, І. С. Шевчук. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 58 с.
 7. Шевчук І. С. Організація самостійної роботи учнів засобами інформаційних технологій при вивченні фізики / І. С. Шевчук, І. О. Шаклеіна, Л. Я. Вороняк // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал, 2014. – № 6. – с.53-57.
 8. Вороняк Л. В. Інформаційно-комунікативні технології: використання Microsoft Office 2010 (для самостійної роботи студентів). / Л. В. Вороняк, Я. М. Вороняк, І. С. Шевчук. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 73 с.
 9. Shevchuk I.S. Problems of Сomputer-Based Crimes / ISShevchuk, L. Ya. Voronyak // Topical Problems of Physics, Mathematics and Computer Science, – 6, – p.47-53.
 10. Шаклеіна І. О. Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи / І. О. Шаклеіна, І. С. Шевчук. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 78 с.
 11. Вороняк Л. В. Основи інформатики та ІКТ (для самостійної роботи студентів). / Л. В. Вороняк, Я. М. Вороняк, І. С. Шевчук. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 88 с.
 12. Шевчук І. С. Електронні та оптичні властивості напівпровідникових гетероструктур квантових точок / І. С. Шевчук // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики, 2015. – № 7.
 13. Шаклеіна І. О. Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН: Методичні рекомендації для самостійної роботи / І. О. Шаклеіна, І. С. Шевчук. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 90 с.
 14. Шевчук І. С. Оптичні властивості напівпровідникових гетероструктур квантових точок / І. С. Шевчук // Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти, 2016 – № 17. – с. 119-122.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Розробила навчально-методичні комплекси (низка програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, навчально-методичних посібників, вказівок до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо). Керувала педагогічними практиками, курсовими і дипломними роботами студентів. 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Куратор академічних груп, двічі відзначена серед кращих кураторів академічних груп. Подяка за сприяння діяльності Західного регіонального центру перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців 2014 р. 

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: теоретична фізика, методика навчання фізики, новітні інформаційні технології.