Меню

Петриця Андрій Назарович

Петриця Андрій Назарович

ПЕТРИЦЯ Андрій Назарович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 11 листопада 1972 року у с. Демня Миколаївського району Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Миколаївську СШ № 3 (1989 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика і математика» (1994 р.). Кандидатську дисертацію на тему: «Співвідношення віртуального та реального у навчальному експерименті при вивченні фізики в основній школі» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 23.053.04  Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2010 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1994 р. розпочав трудову діяльність у відділі «Автоматизованих систем управління» Дрогобицького долотного заводу   на посаді інженера-програміста, 1998 р. викладач спецдисциплін Дрогобицького механічного технікуму, 2005 р. аспірант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,    2011 р. викладач Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням теоретичних засад та особливостей використання  інформаційних систем у  вивченні фізики, навчальному фізичному експерименті, методиці навчання фізики. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 30 науковими і методичними працями. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Підручники і навчально-методичні посібники:
  1. Петриця А.Н. Методичні рекомендації для вчителів з проблеми оптимізації комп’ютерних технологій у вивченні фізики у 7 класі / А. Н. Петриця – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка.–2008. – 68 с.
  2. Петриця А.Н. Методичні рекомендації для вчителів з проблеми оптимізації комп’ютерних технологій у вивченні фізики у 8 класі / А. Н. Петриця – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка.– 2008. – 52с.
  3. Петриця А.Н. Методичні рекомендації   з  проведення лабораторних робіт у   7 та 8 класах  / Петриця А.Н.   – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», – 74 с.
  4. Петриця А.Н. Методичні рекомендації   з  проведення лабораторних робіт у   9 класі  / Петриця А.Н.   – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», – 40 с.
  5. Петриця А.Н.  Лабраторний практикум з фізики у цифровій лабораторії. Механіка  / А.Н. Петриця, А.Г. Григорович – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 54 с. 
Статті (основні, за останні 5 років):
  1. Петриця А.Н. Комп’ютерний шкільний фізичний експеримент у процесі навчання фізики в основній школі/ Андрій Петриця// Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009. – Вип.82 , Частина 1. – С. 304 – 310.
  2. Петриця А.Н. Поєднання віртуального та реального в навчальному фізичному експерименті за допомогою цифрової лабораторії NOVA5000 / А.Н. Петриця // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013.– Вип.4,частина 2.С.91-96.
  3. Петриця А.Н. Інформаційні технології та цифрові лабораторії у навчальному фізичному експерименті / А.Н. Петриця // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2014.– Вип.6,частина 2.С.91-96.
  4. Петриця А.Н. Особливості використання цифрових лабораторій у навчальному фізичному експерименті / А.Н. Петриця // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок», №6(113) червень 2014. – Дрогобич, 2014.С.44-48.
  5. Петриця А.Н. Планування цілеспрямованої навчальної діяльності у процесі виконання лабораторних робіт з фізики в основній школі / А.Н. Петриця //  Збірник матеріалів XVIII міжнародної науково-практичної інтернет- конференції , №18,  – Переяслав-Хмельницький, 2016.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальної дисципліни «Методика навчання фізики».

У травні 2014 році під керівництвом Петриці А.Н.  був проведений науково-практичний семінар «Проблеми викладання фізики у сучасній школі».

Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів, а також науковим роботами студентів, які займали високі місця на всеукраїнських наукових фізичних конкурсах.