Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович – професор кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук, Відмінник освіти України. У 2001 році захистив докторську дисертацію на тему “Електрон-деформаційні ефекти в кристалах зі структурними неоднорідностями та у напружених гетеросистемах”. Автор понад 380 наукових та навчально-методичних праць. Під керівництвом Пелещака Р.М. захищено 7 кандидатських дисертацій.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та плідну науково-педагогічну діяльність Пелещак Р.М. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ від 14.05.2014 № 191к).

 

 

 

Навчальні дисципліни:

  • Нанотехнології в електроніці
  • Синергетичні принципи формування наноструктур
  • Фізика напружених низькорозмірних наногетеросистем
  • Синергетика

 

Сфера наукових зацікавлень: Вплив деформації на електричні та оптичні властивості наногетеросистем InAs/GaAs, CdTe/ZnTe з квантовими точками; самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в широкозонних напівпровідниках та гетеросистемах із самоорганізованими нанокластерами; дослідження механізмів пасивації воднем електрично-активних центрів та її впливу на робочі характеристики датчиків радіоактивного випромінювання на основі CdTe.

 

Участь у наукових проєктах:

  • Вплив деформаційних ефектів на електронні та діркові стани квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs (2005 – 2007 рр., номер держреєстрації 0105U001877);
  • Формування електронно-діркових переходів у напружених гетеросистемах з самоорганізованими дефектно-деформаційними кластерами (2008 – 2010 рр., номер держреєстрації 0108U000587);
  • Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками (2011 – 2013 рр., номер держреєстрації 0111U001019);
  • Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі (2014 – 2016 рр., номер держреєстрації 0114U002615);
  • Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe (2016 – 2018 рр., номер держреєстрації 0116U004736);
  • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019 – 2021 рр., номер держреєстрації 0119U100667).

 

ПУБЛІКАЦІЇ (Google Scholar)

Scopus ID 6602604864

Web of Science