Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики. У 1986 році закінчила Ужгородський державний університет (нині – Ужгородський національний університет) за спеціальністю «Фізика». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Магнітні та електричні властивості заміщених натрієм манганітів лантану»  за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

 

Навчальні дисципліни:

  • Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти
  • Методика навчання фізики

 

Сфера наукових зацікавлень: дослідження новітніх плівкових матеріалів з високим ступенем спінової поляризації електронів. Результати досліджень можуть бути використані при розробці приладів зі складними магнітними конфігураціями для магніточутливих елементів систем зберігання і запису інформації, а також як елементи наноелектроніки та спінтроніки. Результати  наукової роботи викладені більше, ніж у 50 публікаціях у фахових виданнях України та зарубіжжя і Патенті України на винахід.

 

Участь у наукових проєктах:

  1. Дослідження нових композиційних матеріалів з іонно-синтезованими металевими наночастинками для сенсорики (2016 – 2018, № держреєстрації: 0116U004737).
  2. Нові склоподібні халькогалогенідні та оксидні матеріали з вмістом металевих наночастинок та металевих нанониток для нелінійної оптики та фотоніки (2017 – 2018, № держреєстрації: 0117U007143).
  3. Нові склоподібні халькогалогенідні та оксидні матеріали з вмістом металевих наночастинок та металевих нанониток для нелінійної оптики та фотоніки (2018 – 2019,  № держреєстрації: 0118U000716).
  4. Оптимізація умов іммобілізації ферментів на наночастинках у полімерних матрицях для покращення операційних параметрів лактат-селективних біосенсорів (2018 – 2020, № держреєстрації: 0118U000297).
  5. Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структурно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран (2020 – 2022, № держреєстрації: 0120U102224).

 

Publications (Google Scholar)

Scopus ID 6505589435