Меню

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович

доцент кафедри фізики та інформаційних систем, кандидат фізико-математичних наук наук, доцент

e-mail: leshkoroman@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9072-164X

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=r6aTmUsAAAAJ&hl=uk

Web of Science: https://publons.com/researcher/1883228/roman-ya-leshko/  

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26428849300

 

 

Освіта

 • 2001-2006рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (спеціаліст; спеціальність «ПМСО. Фізика та основи інформатики»);
 • 2006-2007 рр. – магістратура у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (магістр; спеціальність «ПМСО. Фізика та основи інформатики»);
 • 2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (спеціальність 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»);
 • 2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Теорія діркових, екситонних та домішкових станів у сферичних наногетеросистемах» за спеціальністю 01.04.02 «Теоретична фізика».

Навчальні дисципліни, які викладає

 • Теоретична фізика
 • Фізика конденсованих систем
 • Математичні методи фізики
 • Рівняння математичної фізики
 • Програмування мовою JavaScript
 • Розв’язування олімпіадних задач

Нагороди

Двічі нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації у 2013 та 2018 роках.

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з теоретичним дослідженням станів квазічастинок та оптичних властивостей ідеальних та дефектних наносистем. Ця галузь дослідження представлена понад 70 науковими роботами.

Участь у наукових проєктах:

 • «Дослідження нових органічно-неорганічних полімерних композиційних матеріалів з халькогенідними та металевими частинками для конструювання лакказо-вмісних біосенсорів» (2017-2020; номер держреєстрації: 0117U007142, керівник проєкту)
 • «Фотополімерні матриці та наноносії при конструюванні біосенсорів для моніторингу стану довкілля та якості питної води» (2021-2023 рр., номер держреєстрації: 0121U109539, керівник проєкту)