Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 27 листопада 1984 року в Трускавці Львівської області.

У 2010 році розпочав свою кар’єру на кафедрі теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на посадах: викладач (2010-2013), старший викладач (2013), доцент (з 2015).

У 2010 році в спеціалізованій вченій раді Д76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію на тему: ” Теорія діркових, екситоних та домішкових станів у сферичних наногетеросистемах”.

 

Навчальні дисципліни:

 

  • Теоретична фiзика (Квантова механiка)
  • Динамiка кристалiчної ґратки
  • Фiзика багаточастинкових систем
  • Математичні методи фізики
  • Рiвняння математичної фiзики

 

Нагороди:

Двічі нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації у 2013 та 2018 роках.

 

Сфера наукових інтересів:

Наукові інтереси пов’язані з теоретичним дослідженням станів квазічастинок та оптичних властивостей ідеальних та дефектних наносистем. Ця галузь дослідження представлена понад 60 науковими роботами.

 

Участь у наукових проєктах:

  • Дослідження нових органічно-неорганічних полімерних композиційних матеріалів з халькогенідними та металевими частинками для конструювання лакказо-вмісних біосенсорів (2017-2020; №ДР0117U007142, керівник проєкту)

 

Scopus ID 26428849300

Web of Science Researcher ID O-4825-2018

Researchgate

Publications (Google Scholar)