Меню

Кузик Олег Васильович

доцент кафедри фізики та інформаційних систем, кандидат фізико-математичних наук, доцент

e-mail: olehkuzyk@dspu.edu.ua; olehkuzyk74@gmail.com

Scopus

Web of Science

Google Scholar

ORCID

 

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в широкозонних напівпровідниках та гетеросистемах із самоорганізованими точковими дефектами”. Автор біля 140 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни:

 • Загальна фізика
 • Акустооптичні явища в напівпровідниках
 • Моделювання фізичних процесів
 • Синергетика

Сфера наукових зацікавлень: Акустооптичні та акустоелектронні ефекти у напівпровідниках та напівпровідникових гетеросистемах із самоорганізованими нанокластерами; деформаційні ефекти в біонанокомплексах на основі напівпровідникових квантових точок.

Участь у наукових проєктах:

 • Формування електронно-діркових переходів у напружених гетеросистемах з самоорганізованими дефектно-деформаційними кластерами (2008 – 2010 рр., номер держреєстрації 0108U000587);
 • Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками (2011 – 2013 рр., номер держреєстрації 0111U001019);
 • Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі (2014 – 2016 рр., номер держреєстрації 0114U002615);
 • Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe (2016 – 2018 рр., номер держреєстрації 0116U004736);
 • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019 – 2021 рр., номер держреєстрації 0119U100667);
 • Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація (2020– 2022 рр., номер держреєстрації 0120U102217);
 • Дослідження баричних властивостей квантових точок
  з багатошаровою оболонкою для біомедичних застосувань
  з використанням нейромережі (2022р., номер держреєстрації 0122U000871).