Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Кузик Олег Васильович

Кузик Олег Васильович

Кузик Олег Васильович – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в широкозонних напівпровідниках та гетеросистемах із самоорганізованими точковими дефектами”. Автор біля 120 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни:

  • Загальна фізика
  • Акустооптичні явища в напівпровідниках
  • Моделювання фізичних процесів
  • Синергетика

 

Сфера наукових зацікавлень: Акустооптичні та акустоелектронні ефекти у напівпровідниках та напівпровідникових гетеросистемах із самоорганізованими нанокластерами.

 

Участь у наукових проєктах:

  • Формування електронно-діркових переходів у напружених гетеросистемах з самоорганізованими дефектно-деформаційними кластерами (2008 – 2010 рр., номер держреєстрації 0108U000587);
  • Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками (2011 – 2013 рр., номер держреєстрації 0111U001019);
  • Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі (2014 – 2016 рр., номер держреєстрації 0114U002615);
  • Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe (2016 – 2018 рр., номер держреєстрації 0116U004736);
  • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019 – 2021 рр., номер держреєстрації 0119U100667);
  • Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація (2020– 2022 рр., номер держреєстрації 0120U102217).

 

ПУБЛІКАЦІЇ (Google Scholar)

Scopus ID 11240600700

Web of Science